back Back to NVB Online

Cô-lô-se 4

1Hỡi các chủ nhân, hãy đối xử với tôi tớ mình cách ngay thẳng và công bình, vì biết rằng anh chị em cũng có Chủ trên trời.
2Hãy kiên nhẫn cầu nguyện, tỉnh thức trong khi cầu nguyện và tạ ơn. 3Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi để Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi truyền giảng sứ điệp về sự huyền nhiệm của Chúa Cứu Thế, chính vì đó mà tôi bị xiềng xích. 4Xin cầu nguyện để tôi có thể công bố sứ điệp ấy rõ ràng như tôi phải nói. 5Hãy đối xử khôn khéo với người ngoài, và tận dụng thì giờ. 6Lời nói của anh chị em phải có ân hậu và nêm thêm muối ngõ hầu anh chị em biết cách đối đáp với mọi người.
Lời Chào
7Ty-chi-cơ, một anh em yêu dấu, một người phục vụ trung tín và bạn đồng lao trong Chúa, sẽ cho anh chị em biết tin tức về tôi. 8Tôi sai anh ấy đi chính vì mục đích đó, để cho anh chị em biết tình trạng chúng tôi và để khích lệ lòng anh chị em. 9Cùng đi có Ô-nê-sim, người em trung tín yêu quý, đồng hương với anh chị em. Hai người ấy sẽ cho tất cả anh chị em biết mọi việc ở đây.
10A-ri-tạc, bạn tù của tôi kính lời chào anh chị em. Mác, em họ Ba-na-ba cũng vậy, anh chị em đã nhận được chỉ thị về Mác, nếu Mác đến thăm, anh chị em phải tiếp đón người. 11Giê-su, biệt danh là Giúc-tu cũng kính lời chào anh chị em. Trong những người chịu cắt bì, chỉ có ba người đó là bạn đồng lao cùng phục vụ Nước Đức Chúa Trời với tôi và làm nguồn an ủi cho tôi. 12Ê-pháp-ra, người đồng hương của anh chị em, đầy tớ của Chúa Cứu Thế Giê-su, kính lời chào anh chị em. Người đã vì anh chị em mà chiến đấu luôn luôn trong sự cầu nguyện để anh chị em đứng vững, trưởng thành và hoàn toàn vững tin trong mọi ý chỉ của Đức Chúa Trời. 13Tôi xin xác nhận người chịu nhiều khốn khổ vì anh chị em, vì các tín hữu Lao-đi-xê và Hi-ê-ra-bô-li.
14Lu-ca, vị y sĩ thân yêu và Đê-ma kính lời chào anh chị em. 15Xin chuyển lời chào thăm anh chị em ở Lao-đi-xê, chị Nim-pha và Hội Thánh đang họp trong nhà chị.
16Sau khi nghe đọc thư này, xin anh chị em chuyển qua cho Hội Thánh Lao-đi-xê đọc với, để anh chị em cũng được đọc bức thư gởi cho họ.
17Xin nhắn nhủ A-chíp: “Anh hãy lưu ý chu toàn chức vụ anh đã lãnh từ nơi Chúa!”
18Tôi là Phao-lô, tự tay tôi viết câu chào thăm này. Xin anh chị em ghi nhớ xiềng xích của tôi. Nguyện xin Chúa ban ân sủng cho anh chị em.

joins group fighting homophobia in sports updateHowever, when I’m in the field, which is often for a week or more at a time, there is no normal day. Field biologists don’t really have a schedule of their own; they have to adapt their work to the activities of their subjects. Tackling skills are best developed with simulated football game actions in a group setting. In one classic football drill, players form two lines and a “chute” between them. We’re going to try to shoot the one ball in that side pocket but sometimes things happen and instead of hitting the one ball into the pocket, you accidentally hit the 8. This is a lose in almost every case, the next thing we’re going to discuss is scratching on the 8 ball. In other words, Dan Bailey [7] kicked it to the one yard line and there’s a long way to go, folks. Grab a snack and stay tuned.. The reason they pull is because you holding them back. The first thing you need to Replica Oakleys learn when you want to know how to stop your dog pulling on the leash is to train them to know you not going to do any walking cheap jerseys if they don slow down.. Lynch won the Flyweight Championship and made four successful defenses including beating 42 0 Peter Kane and winning nfl jerseys cheap the belt originally from Jackie Brown. Lynch had a stiff, accurate jab and smooth ring movements with his feet and his feints. Now let’s see, as the games get faster and more intense, whether he’s learned that he can’t be as reckless as he was in his last game actionor he’ll be right back in the infirmary.USA TODAYUSA TODAY Sports 2016 Super Bowl picks, MVP predictions and moreIf the playoffs cheap jerseys from china were todayThe Bengals would be still trying to prove that they can get over the hump. It has been five seasons and five playoff berths since Andy Dalton and AJ Green arrivedand zero playoff wins. If selected, you’ll be notified via email with further instructions for purchasing tickets. Since demand far outweighs supply, consider yourself very lucky if you get that email. 0.2620.054; p=0.36). In comparison, Fig. So where people are scared of refugees and everything in the world, there’s a minimum, there’s a line of where we can make discount football jerseys happiness and shine a light in every situation that is bad and make it good.’Whereas in the past I’ve been associated with nightclubs and clubbing I said why not do my own and make it a good place. Where there’s bad things happening in the world we can focus on the bad things and fix them with the club wholesale jerseys china we can create charity with the club.’Most watched News videos Meryl Streep uses cheap jordan speech to call out Trump for his actions Donald Trump mocks disabled New York Times reporter in 2015 Man uses Yellow Pages to call repairer for his Goggomobil Sickening moment schoolboy is kicked in head and left on ground Met Office: Cold weather and snow sweeps across Europe Heartbreaking moment horse cries at owner funeral Mark Hamill reads Trump tweet in the voice of Joker Five inmates injured during prison brawl at Chicago jail we can Celebrities share moments from Obama presidency Hammerhead shark bites whaler in half as fisherman reels in Underground passengers show off their undies for No Pants Day Student mocks Donald Trump in epic presidential graduation speech.

back Back to NVB Online