back Back to NVB Online

Cô-lô-se 2

Phao-lô Lo Ngại Cho Các Tín Hữu Cô-lô-se
1Tôi mong muốn anh chị em biết tôi đã tranh đấu cam go thế nào cho anh chị em, cho các tín hữu Lao-đi-xê và cho tất cả các anh chị em chưa từng gặp mặt tôi, 2ngõ hầu họ được khích lệ trong lòng và hợp nhất trong tình yêu thương, được tất cả sự phong phú của tri thức chắc chắn mà hiểu thấu huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Cứu Thế. 3Trong Ngài ẩn chứa mọi kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức.
4Tôi nói với anh chị em điều ấy để không một ai trong anh chị em bị lừa gạt bởi những lời thuyết phục lôi cuốn. 5Vì dù thân tôi xa vắng, nhưng tâm linh tôi vẫn hiện diện với anh chị em, tôi vui mừng khi thấy anh chị em giữ vững hàng ngũ trật tự và đức tin vững vàng trong Chúa Cứu Thế.
6Vậy, vì anh chị em đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa, hãy bước đi trong Ngài, 7hãy đâm rễ và xây nền trong Ngài, tăng cường đức tin như anh chị em đã được dạy dỗ, và chan chứa lời cảm tạ.
8Hãy cẩn thận, đừng để ai lường gạt mình với triết lý giả dối và rỗng tuếch dựa vào truyền thống của loài người, theo nguyên tắc của thế gian, chứ không theo Chúa Cứu Thế.
9Vì trong Ngài tất cả đầy đủ thần tính Đức Chúa Trời ngự trong thân xác, 10và cũng ở trong Ngài mà anh chị em nhận được sự sống sung mãn. Ngài cầm quyền tối cao trên tất cả các bậc lãnh đạo và giới thẩm quyền. 11Cũng trong Ngài, anh chị em chịu cắt bì không phải bởi tay con người nhưng được “cắt bì” bởi Chúa Cứu Thế tức là lột bỏ bản chất xác thịt. 12Khi chịu báp-tem, anh chị em được đồng chôn với Chúa, và trong Ngài anh chị em được đồng sống lại bởi đức tin nơi quyền năng tác động của Đức Chúa Trời, là Đấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết.
13Trước kia, anh chị em đã chết vì các tội ác và vì bản tính xác thịt mình chưa được cắt bì, nhưng Đức Chúa Trời đã cho anh chị em đồng sống lại với Chúa Cứu Thế và tha thứ tất cả các tội ác của chúng ta. 14Ngài hủy bỏ phiếu nợ ràng buộc chúng ta cùng các quy luật nghịch với chúng ta, dẹp bỏ tất cả và đem đóng đinh tại cây thập tự. 15Ngài tước quyền các bậc lãnh đạo và giới thẩm quyền, qua thập tự giá Ngài bêu xấu họ và điệu họ đi trong cuộc diễu binh thắng trận của Ngài.
16Vì thế, đừng để ai đoán xét anh chị em về thức ăn thức uống, về nghi lễ tôn giáo, về lễ trăng mới hay ngày Sa-bát. 17Những điều ấy chỉ là bóng của những điều sẽ đến, còn hình thật là Chúa Cứu Thế. 18Đừng để ai lên án anh chị em: Họ tự xưng là trổi hơn anh chị em vì được những khải tượng đặc biệt nhưng lại giả bộ khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, họ tự tôn tự đại vô lối theo tâm trí xác thịt. 19Họ dứt liên lạc với Đầu. Nhờ đầu cả thân thể đều được nuôi dưỡng và kết hợp với nhau do các khớp xương, dây chằng và tăng trưởng đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
20Nếu anh chị em đã chết với Chúa Cứu Thế và được giải thoát khỏi các thần linh đang cai trị thế gian, tại sao anh chị em còn sinh hoạt như người thế gian? Tại sao anh chị em còn giữ những luật lệ: 21“Chớ lấy, chớ nếm, chớ sờ!” 22Tất cả những thứ ấy một khi đã dùng đến là băng hoại, theo quy luật và giáo huấn của loài người. 23Những điều ấy thật có vẻ khôn ngoan vì thờ lạy theo quy tắc con người tự đặt ra, với sự khiêm nhường và khắc khổ thân thể, nhưng không có giá trị gì để kiềm chế đam mê xác thịt.

The important thing for the week leading up to a Replica ray bans swim competition is that you actually reduce your training. In swimming jargon this is called a cheap oakleys taper. The game is divided into two key components the campaign map and the battle scenes. From the campaign map, it’s your job to establish your Roman faction as the cheap nfl jerseys ruler of the known world. You can drag your toe stop to slow you down, or you can do a T stop. The T stop will help you control you speed so that you’re not going too slow, but that you’re also not going too fast. Quality of materials the lower quality materials, even the buttons and cottons could surely affect the price of cheap jerseys. With low quality, of course, the price will be cheaper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I have a little shuffle on top. Many of Howe’s appearances are set up by the Toronto area health organization, Baycrest a part of the University of Toronto. So far, the hockey tournaments fake oakleys and appearances by Howe and others has raised over sixteen million dollars for dementia research.. ESPN boasts what it says is the most widely used fantasy football site in the country. The company said in October of last year that the app had about 7.1 million unique users. In many areas, particularly in the Midwest and Northern Plains, the cold was considered life threatening. Hypothermia is a major risk at temperatures of below 25C, while frostbite can take hold in less than 10 minutes at 37C. Ortiz and Ernest Wallace were with Hernandez the night of Lloyd’s death. Prosecutors used surveillance video and other evidence to show that the three men traveled to Boston together, picked up Lloyd, and then brought him to a deserted industrial park near Hernandez’s home. Calculate the Interceptions Per Attempt Cheap NFL Jerseys Equation. Divide the total number of interceptions by the number of pass attempts. Jeremy Lane, a defensive back with the Seattle Seahawks, sat during the anthem before the Seahawks’ game against the Oakland Raiders.The 49ers play the Los Cheap Oakleys Angeles Rams on Monday, Cheap NFL Jerseys Sept. 12, but Kaepernick said he would had had no qualms kneeling during the national anthem had San Francisco been scheduled to play Sunday, the 15 year anniversary of 9/11.”Once again, this isn’t a protest against men and women of the military,” Kaepernick said Wednesday, noting he has talked about his protest with former Green Beret Nate Boyer and Sgt. Research conducted by the Nutrition Business Journal shows sales of natural and organic frozen dinners and other frozen convenience foods have seen steady growth (between 10 to 14 percent a year) since 1997; in 2001, consumers spent $380 million on them [source: Ferrier]. Additionally, some companies offer specialty frozen foods for people with food allergies (including gluten free options), restricted sodium intake, as well as meals for vegetarians and vegans.

back Back to NVB Online