back Back to NVB Online

Châm Ngôn 3

Lời Khuyên Tin Cậy Và Tôn Trọng Chúa
1Hỡi con ta, chớ quên lời dạy dỗ của ta,
Nhưng hãy giữ các điều răn ta trong lòng.
2Vì chúng sẽ thêm cho con tuổi thọ trong đời,
Và an khang thịnh vượng.
3Chớ quên tình yêu thương và lòng trung tín,
Hãy đeo chúng trên cổ con,
Hãy ghi chúng vào lòng con.
4Nhờ đó con sẽ tìm được ơn lành và tiếng tốt
Trước mắt Đức Chúa Trời lẫn người ta.
5Hãy hết lòng tin cậy CHÚA,
Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con.
6Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình,
Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng.
7Chớ khôn ngoan theo mắt mình,
Nhưng hãy kính sợ CHÚA và tránh điều ác.
8Ấy sẽ là sự chữa bệnh cho thân thể con,
Và bổ dưỡng cho xương cốt con.
9Hãy lấy tài sản và hoa quả đầu mùa của con
Mà tôn vinh CHÚA.
10Bấy giờ kho vựa của con sẽ đầy thóc lúa,
Và thùng chứa của con sẽ đầy tràn rượu mới.
11Hỡi con ta, chớ khinh thường sự rèn luyện của CHÚA,
Cũng đừng nản lòng vì lời quở trách của Ngài.
12Vì CHÚA khiển trách người Ngài thương,
Như cha đối với con thân yêu của mình.
13Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan,
Và nhận được sự sáng suốt.
14Vì giá trị của nó quý hơn bạc;
Lợi ích từ nó tốt hơn vàng.
15Sự khôn ngoan quý hơn hồng ngọc;
Tất cả mọi vật con ao ước đều không thể sánh được.
16Tay phải nó nắm trường thọ;
Tay trái cầm sự giàu sang và vinh hiển.
17Những con đường của nó là đường dễ chịu;
Mọi lối đi của nó đều bình an.
18Sự khôn ngoan là cây sự sống cho ai nắm được nó;
Người nào giữ chặt lấy nó được gọi là người có phước.
19 CHÚA dùng sự khôn ngoan đặt nền cho quả đất,
Bởi sự sáng suốt thiết lập các tầng trời.
20Do sự hiểu biết của Ngài các vực sâu tuôn nước,
Các đám mây kết tụ thành sương;
21Hỡi con ta, hãy giữ lấy sự khôn ngoan và suy xét;
Mắt con chớ rời xa những điều ấy.
22Chúng sẽ là sự sống cho linh hồn con,
Và đồ trang sức cho cổ con.
23Bấy giờ con sẽ đi an toàn trên đường,
Và chân con không vấp ngã.
24Khi nằm con sẽ không sợ,
Lúc con nằm ngủ, con sẽ ngủ ngon.
25Chớ sợ điều kinh khủng bất ngờ,
Cũng đừng sợ khi bão táp ập xuống trên kẻ ác.
26Vì CHÚA sẽ là sự tin cậy của con;
Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy.
27Đừng từ chối điều tốt đẹp cho người xứng đáng
Khi tay con có quyền làm điều ấy.
28Đang khi có sẵn thì đừng nói với người láng giềng con rằng:
“Hãy đi rồi trở lại, ngày mai tôi sẽ cho anh.”
29Chớ âm mưu hại người láng giềng
Khi người sống an toàn bên cạnh con.
30Đừng tranh chấp vô cớ với ai
Khi người ta không làm gì hại con.
31Chớ ganh tị với người hung dữ,
Cũng đừng chọn đường lối nào của nó.
32Vì CHÚA ghê tởm kẻ gian tà,
Nhưng Ngài thân cận với người ngay thẳng.
33Sự rủa sả của CHÚA ở trong nhà kẻ ác,
Nhưng Ngài ban phước cho chỗ ở của người công chính.
34Đối với người nhạo báng, Ngài chế nhạo chúng;
Nhưng Ngài ban ơn cho kẻ khiêm nhu.
35Người khôn ngoan sẽ thừa hưởng vinh hiển,
Nhưng kẻ ngu dại sẽ nhận điều xấu hổ.

He was convicted and sentenced to life in prison last year in the 2013 killing of a man who was dating the sister of Hernandez’s fiancee. His lawyers in that case, James Sultan and Charles Rankin, tell the AP in a statement that they “wish Aaron the best.”Baez gained fame during Anthony’s 2011 trial on charges that she murdered her 2 year old daughter, Caylee. We all expected to see this team progress and develop as the season went on, but unfortunately that did not happen. That is why now is the time to find a new direction for Cheap Jerseys this team.”. Find a friend who can lend you a battery charger for a car battery. Do some reading on how to connect and disconnect a battery charger safely. And you’re going to do that same sort of, boat pose position with your upper back, you’re just half way down. And then, you’re going to switch, and switch, and switch. This in turn, will allow us to gain significant market share in key markets and categories, generate attractive margin expansion and operating leverage and deliver wholesale nfl jerseys superior returns to our shareholders. The initial reactions to our plan have been very positive. “Sometimes the chips are against you, sometimes they fool you. What I cheap nfl jerseys love about this teamwork is that in any partnership there’s got to be one person who brings the energy to the team. Today I seem to have fit back into my normal pattern. Two of cheap nfl jerseys your points resonated most with me I have a time frame in which I go to bed and I pretty repeat the same process every night. If you have a blood test done, the results are more accurate. Blood tests will detect a rise in hCG (human chorionic gonadotropin) levels by the day of a missed period in almost every case, according to the Advanced Fertility Center Cheap Jerseys of Chicago.. In July, at our Investor Day, we discussed some weather related problems and a customer issue in our carrot business. As we review these issues further, we learned the problems were rooted in several decisions that had compounded one and another, and therefore were broader than we understood at the time. BERGMAN: Zimbalist says who’s friends with whom could play a big role in the decision. So yeah, the world’s most powerful sports league can feel like high school. Before you can persuade anyone of anything, they must be listening to wholesale Jerseys you. Begin your outline with the most startling fact, statistic or anecdote you can find that supports your point. In those days, Keighley Grammar School would send seven or eight boys each year to Oxford or Cambridge. In 1937, at the age of 16, Briggs was accepted as a scholar by Sidney Sussex College, Cambridge, with the observation by cheap nfl jerseys James Passant, the tutor, “You’re only a baby, Briggs but since we are sure there is going to be a war, we would like you to complete your degree before you are called up for military service.”.

back Back to NVB Online