back Back to NVB Online

Châm Ngôn 26

1Sự vinh hiển không thích hợp cho kẻ ngu dại,
Như tuyết giữa mùa hè, như mưa trong mùa gặt.
2Như chim sẻ bay chuyền, như chim én bay liệng;
Lời rủa vô cớ cũng vậy, nó sẽ không thành.
3Roi dành cho ngựa, hàm thiếc dùng cho lừa
Và roi vọt dành cho lưng kẻ ngu dại.
4Đừng trả lời kẻ ngu dại theo như sự ngu dại của nó;
E rằng con cũng như nó chăng.
5Trả lời kẻ ngu dại tùy theo sự ngu dại của nó,
Kẻo nó tưởng mình khôn ngoan theo mắt mình.
6Ai nhờ kẻ ngu dại đem tin tức,
Giống như tự chặt chân hay nuốt lấy điều hung dữ.
7Châm ngôn trong miệng kẻ ngu dại,
Cũng như chân bại vô dụng của người què.
8Ban vinh dự cho kẻ ngu dại,
Cũng như cột viên đá vào cái nỏ.
9Châm ngôn trong miệng kẻ ngu dại,
Như cái gai đâm vào tay kẻ say rượu.
10Ai mướn một kẻ ngu dại và khách qua đường,
Cũng như một người bắn cung gây thương tích mọi người.
11Kẻ ngu dại lặp lại điều ngu xuẩn mình,
Khác nào chó ăn lại đồ nó mửa ra.
12Con có thấy một người tự cho mình khôn ngoan theo mắt mình không?
Kẻ ngu còn có hy vọng hơn người đó.
13Kẻ lười biếng nói có con sư tử ở ngoài đường,
Sư tử ở giữa phố.
14Cửa xoay quanh bản lề thế nào,
Kẻ lười biếng trăn trở trên giường thể ấy.
15Kẻ lười biếng chôn tay mình trong đĩa;
Nó quá mệt mỏi để đưa tay mình lên miệng.
16Kẻ lười biếng cho mình khôn ngoan,
Hơn cả bảy người biết đối đáp thận trọng.
17Người nào đi qua đường mà xen vào chuyện cãi cọ không liên hệ đến mình,
Giống như nắm tai con chó.
18Như người điên bắn than lửa,
Mũi tên và sự chết,
19Người nào lừa gạt kẻ láng giềng mình rồi lại nói:
Tôi chỉ đùa thôi thì cũng như vậy.
20Lửa tắt vì thiếu củi;
Nơi nào không có nói hành, chuyện cãi cọ cũng ngưng.
21Như chất than trên than hồng, chất củi vào lửa;
Kẻ ưa cãi cọ cũng hay gây tranh cãi như thế.
22Lời của kẻ mách lẻo như miếng bánh ngon,
Thấm vào tận lòng dạ.
23Môi miệng vồn vã nhưng tấm lòng gian ác,
Khác nào cặn bạc tráng bình đất.
24Kẻ ghen ghét giả vờ ngoài môi miệng,
Nhưng trong lòng mưu sự lừa đảo.
25Khi nó nói ngon ngọt, đừng tin,
Vì lòng nó có bảy điều ghê tởm.
26Dù ghen ghét thường được che giấu bằng lừa đảo,
Sự gian ác nó sẽ bị tỏ bày nơi hội chúng.
27Kẻ đào hố sẽ sụp xuống hố;
Kẻ lăn đá, sẽ bị đá đè trở lại.
28Lưỡi dối trá ghét những kẻ nó chà đạp;
Miệng nịnh hót gây ra hủy hoại.

Not great. The law of movie irony dictates that this character will be gruesomely ripped apart by zombies so the heroes can make good their escape. Compare the subtracted answer to make sure that Fake Oakleys it is not bigger than the divisor. For example, one is compared with four and it is verified that it is indeed smaller than the divisor, four. Contemplating whether an Australian sportsperson could be successful against a fantasy sports website, Williams outlined the differences in the law between Australia and the US.”We don’t have right of publicity laws in Australia like they do in the US. It would need to come along the lines of misleading or deceptive conduct or the law of passing off.. (d) Primary chondrocytes were treated with 20mM LiCl or NaCl cheap oakleys sunglasses for 24hr, and then ChIP assays were performed. No template: PCR amplification without DNA sample; 1% input: samples representing total input chromatin (1%) for each experiment; negative IgG: immunoprecipitated with negative IgG instead of catenin antibody. Matters not to me on what TV channel I watch, only that I can and that I can record it to watch Fake ray bans later, if need be. That’s an option that’d be especially nice for a game that kicks off when much of America is at church. Use the sponging cloth to blot the stain from the outside toward the center so it does not spread. Repeat the process, moving the jersey to a clean spot on the absorbent material underneath the stain as necessary, until the pen stain is removed.. Smokers are usually corralled and cordoned off to the one corner of the outside of the building where all the grass is dead and where non smokers don’t dare wander into. Avid smokers say smoking helps them relax and that the psychological pleasures of smoking outweighs the Cheap ray bans certainty of the bad health results. As the salary cap increases, so does the salary of players. The real question is how is the money distributed to players. WASHINGTON The National Football League’s 32 owners are hurtling toward a March 4 deadline, giving every indication that they plan to lock out the oakley sunglasses players and stadium employees, potentially jeopardizing the next season in an effort to extract an extra billion dollars per year for themselves and require the players to put in two extra regular season games. The move comes after the owners have managed to siphon hundreds of millions of dollars from taxpayers to build and maintain stadiums for their private businesses.. I have tremendous fears about what’s going to happen in the lead up to the Olympics. And from early reports, a lot of that has already begun Fake Oakleys the rounding cheap jerseys from china up of dissidents, the crushing of incipient movements to keep people from getting kicked off their lands to make their way for facilities.

back Back to NVB Online