back Back to NVB Online

Châm Ngôn 22

1Tốt danh hơn giàu có;
Ân phúc hơn vàng bạc.
2Người giàu, kẻ nghèo đều có chung một điều:
CHÚA tạo nên cả hai.
3Người khôn ngoan thấy tai họa và tránh khỏi,
Nhưng người ngu dại cứ đi lên và lâm nạn.
4Phần thưởng của sự khiêm nhường và kính sợ CHÚA,
Là giàu có, vinh dự và sự sống.
5Gai góc và cạm bẫy ở trên đường kẻ gian tà;
Người nào gìn giữ linh hồn mình tránh xa chúng.
6Hãy huấn luyện trẻ thơ con đường chúng nên theo,
Để khi về già chúng cũng không đi lạc.
7Người giàu cai trị kẻ nghèo
Và kẻ nào vay mượn là đầy tớ của kẻ cho mượn.
8Kẻ nào gieo bất công sẽ gặt tai họa,
Và cây gậy giận dữ của nó sẽ gãy.
9Người nào có mắt nhân từ sẽ được phước,
Vì người cho kẻ nghèo bánh của mình.
10Hãy đuổi kẻ nhạo báng đi thì sự tranh cãi sẽ đi khỏi;
Sự cãi cọ và sỉ nhục cũng chấm dứt.
11Ai yêu mến tấm lòng trong sạch và môi miệng ân nghĩa
Sẽ được kết bạn với vua,
12Con mắt CHÚA gìn giữ người hiểu biết,
Nhưng Ngài đánh đổ lời của kẻ phản bội.
13Kẻ lười biếng nói: có con sư tử ở ngoài đó;
Tôi sẽ bị giết ở ngoài đường.
14Miệng của người đàn bà ngoại tình là cái hố sâu;
Kẻ bị CHÚA giận sẽ rơi vào đó.
15Sự ngu dại buộc vào lòng trẻ thơ,
Nhưng con roi kỷ luật đuổi điều ấy xa khỏi nó.
16Người nào áp bức người nghèo để làm giàu và hối lộ cho người giàu,
Cả hai sẽ trở nên nghèo khổ.
Những Lời Của Người Khôn Ngoan
17Hãy nghiêng tai, hãy lắng tai nghe lời của người khôn ngoan;
Hãy để tâm con vào tri thức của ta.
18Vì con sẽ cảm thấy vui thích khi con giữ nó trong lòng,
Và sẵn sàng giữ nó trên môi miệng con.
19Ngày nay ta đã cho chính con biết điều đó;
Để con sẽ đặt sự tin cậy nơi CHÚA.
20Ta đã không viết cho con ba mươi điều hay,
Tức là những lời cố vấn và tri thức sao?
21Dạy con biết những lời đúng và chân thật,
Để con có thể đáp lời
Người sai phái con.
22Chớ bóc lột người nghèo vì họ nghèo khó;
Cũng đừng áp bức người cùng khốn nơi cổng thành;
23Vì CHÚA sẽ binh vực họ,
Và sẽ đoạt mạng sống những kẻ ức hiếp họ.
24Chớ làm bạn với người nóng tính,
Đừng kết giao với kẻ hay giận dữ;
25E rằng con học theo đường lối nó,
Và linh hồn mình bị mắc bẫy chăng.
26Chớ như người bắt tay bảo đảm
Hay bảo lãnh nợ.
27E rằng giường con sẽ bị tịch thu
Nếu con không có tiền trả nợ.
28Chớ dời cột ranh giới xưa
Mà tổ tiên con đã dựng;
29Con có thấy người cần mẫn trong công việc mình không?
Người ấy sẽ đứng trước mặt các vua,
Chứ không đứng trước mặt những người tầm thường đâu.

‘this is us’ help nbc to another nielsen winIt’s important to note that this wild animal doctrine certainly does not provide blanket immunity to a resort in a situation like this. cheap oakleys sunglasses Florida courts recognize that landowners may be cheap nfl jerseys negligent if they know or should know of an unreasonable risk of harm posed by an animal on their premises, and cannot expect patrons to realize the danger or guard against it.. There’s nothing the slightest bit unique about any of that, except Nolan was my favorite guy before he even became a member of the Texas Rangers. The Rangers Fake ray bans are the only team close enough to where I grew up for me to ever go and see. The Green Bay Packers are a slight favorite over the Pittsburgh Steelers in this Sunday’s Super Bowl. Oddsmakers custom jerseys and football analysts typically base their predictions Replica ray bans on the strength of offenses, defenses, players and coaches. Finally, he crafted the current design for the volcano board a hunk of plywood, because apparently, the best protection against a molten spewing mountain is a flammable sled. But don’t worry riders are also equipped with fake oakleys an orange jumpsuit and goggles, which will at least keep their vision from blurring when they’re swept away by a river of magma.. Speculation is growing that German Chancellor Angela Merkel will seek a fourth term in general elections next year. The 62 year old chancellor is oakley outlet expected to talk about a possible candidacy during a Sunday night Nov. The Internet has opened so many doors for me in terms of my writing and music. Also, sites like Facebook have allowed me to get in touch with old friends. Then I tried tackling someone. Football was something different and luckily for me it has taken over my life. It baffles me that people in church won’t pray. They want a good sermon only. When you finally get drunk enough to hit the dance floor, in your mind, you’re Fred Astaire ing the shit out of the place. Unfortunately, what you’re actually doing is some bizarre alt new wave version of the robot that has every girl in the room pointing and staring open mouthed. Hell, if you were lucky enough, you might even be able to talk to one or two of them. But these days? If a girl even wears ANYTHING that gives a man impure thoughts, even when it wasn’t her intention, then it’s automatically offensive.. A broad maximum in (T) at high temperatures is commonly observed in IV compounds, as seen for example in YbCuGa and CeRhSb19,20. The inset of Fig. Madoff Investment Securities (a family business more of less), back in the early 2000s, but didn’t find anything incriminating. However, the FBI finally caught up with Madoff in 2008 and he was convicted of numerous felonies and sentenced to 150 years in prison..

back Back to NVB Online