back Back to NVB Online

Châm Ngôn 21

1Lòng của vua như dòng nước trong tay CHÚA;
Ngài định hướng cho nó chảy về nơi nào tùy ý Ngài.
2Mọi đường lối của một người đều ngay thẳng trước mắt mình,
Nhưng CHÚA xem xét tấm lòng.
3Hành động công chính và công bình
Đẹp lòng CHÚA hơn là lễ vật sinh tế.
4Mắt tự cao, lòng kiêu ngạo,
Ngọn đèn của kẻ gian ác đều là tội lỗi.
5Kế hoạch của người cần mẫn chắc chắn sẽ đưa đến dư dật,
Nhưng mọi kẻ hấp tấp sẽ đưa đến thiếu thốn.
6Của cải kiếm được nhờ lưỡi dối trá,
Như hơi nước thoáng qua của kẻ tìm kiếm sự chết.
7Bạo lực của kẻ ác sẽ lôi cuốn chúng nó đi,
Vì chúng từ khước làm điều công bình.
8Con đường của kẻ phạm tội là cong vẹo,
Nhưng hành động của người trong sạch thì ngay thẳng.
9Thà ở nơi góc mái nhà,
Còn hơn là sống chung nhà với một người đàn bà hay cãi cọ.
10Linh hồn kẻ ác mong ước điều ác;
Người láng giềng nó không được ơn trước mắt nó.
11Khi kẻ nhạo báng bị trừng phạt, người đơn sơ sẽ học khôn;
Khi người khôn ngoan được giáo huấn, người sẽ nhận được tri thức.
12Đấng Công Chính quan sát nhà kẻ ác;
Ngài ném kẻ ác vào tai họa.
13Người nào bịt tai không nghe tiếng kêu la của kẻ nghèo khổ,
Khi người ấy kêu van cũng sẽ không được đáp lời.
14Quà biếu kín đáo sẽ làm nguôi cơn giận;
Của hối lộ bỏ vào lòng sẽ làm nguôi cơn giận.
15Hành động công bình là niềm vui cho người công chính,
Nhưng là sự kinh hoàng cho kẻ làm tội ác.
16Người nào đi lạc khỏi con đường khôn ngoan
Sẽ an nghỉ trong hội người chết.
17Kẻ ham vui thú sẽ nghèo khổ;
Người mê rượu và dầu thơm sẽ không thể giàu có.
18Kẻ gian ác là tiền chuộc mạng cho người công chính;
Kẻ xảo trá sẽ thế chỗ cho người ngay thẳng.
19Thà sống trong sa mạc,
Hơn là sống với người đàn bà hay cãi cọ và than phiền.
20Châu báu và dầu ở trong nhà người khôn ngoan;
Nhưng kẻ ngu dại ăn tiêu hết.
21Người nào theo đuổi sự công chính và tình yêu thương,
Sẽ tìm thấy sự sống, công chính và vinh quang.
22Người khôn ngoan tấn công thành trì kẻ mạnh,
Người đánh đổ đồn lũy mà họ tin cậy.
23Người nào gìn giữ miệng lưỡi,
Gìn giữ linh hồn khỏi hoạn nạn.
24Tên của kẻ nhạo báng là kiêu ngạo và tự cao;
Nó hành động láo xược và kiêu căng.
25Dục vọng của kẻ lười biếng,
Sẽ giết chết nó vì tay nó từ chối làm việc.
26Suốt ngày kẻ tham lam chỉ ham muốn;
Nhưng người công chính hay ban cho và không bủn xỉn.
27Vật tế lễ của kẻ gian ác là vật gớm ghiếc;
Huống gì khi chúng dâng với ác ý.
28Kẻ làm chứng dối sẽ bị hủy diệt,
Nhưng người biết nghe sẽ được nói mãi mãi.
29Kẻ ác mặt dày mày dạn,
Nhưng người ngay thẳng thiết lập đường lối mình.
30Không có sự khôn ngoan, sáng suốt,
Hay cố vấn nào thắng hơn CHÚA.
31Ngựa được trang bị cho ngày chiến trận,
Nhưng chiến thắng thuộc về CHÚA.

“A lot of kids, when they hear oakley outlet it and begin to process it, just sort of get kind of quiet,” Clements says. “They definitely know that they’re looking at something that is significant in the sport that they are new to. You can bring the knee up like this if you want. But the longer the oakley sunglasses outlet limb, the harder it is. Fixed ropes or no, K2 remains a harsh mountain. Between its first ascent in 1954 and 2007, only 284 climbers reached K2’s summit, while 66 died on the mountain. Healthy people see a butterfly, crazy people see a pair of crucified puppies, and everyone does their best not to laugh at the winged penis the ink blot clearly resembles. It a retrograde environment, where cheerleaders are both exploited and protected. For instance, the five former Buffalo Jills cheerleaders who sued the fake oakleys team in April allege that they were forced to attend an annual charity golf tournament where they were off to male bidders, yet their last names were kept private to protect them from overly avid fans. In 1952, he was given a salary raise to $11,600. The next year Blanda became the Bear’s starting quarterback. For years, providers mostly agreed not to pick Fake ray bans winners and losers among Web traffic because they didn’t want to encourage regulators to step in and because they said consumers demanded it. But that started to change around 2005, when YouTube came online and Netflix became increasingly popular. This includes Moroccan inspired tile, natural or reclaimed materials, clean colors and out of the ordinary however organic looking fixtures. Any area can benefit from a Replica ray bans wall decals. Give me 2 more reps. 2 more reps. That unfortunate because all it means is the eventual resolution of this business dispute is going to be delayed. We will have an agreement and we will have a system that is good for fans, good for players, and allows this game to grow. For many, cheap oakleys Celtic tattoo designs are just about a cross or rings woven together. However, these tattoos have a far deeper meaning than just being intricate geometric patterns. 9: Sydney, AustraliaSydney is Australia’s most populous city cheap nfl jerseys and is also its economic hub. The metropolitan area is set in one of the world’s most stunning harbors and is surrounded by national parks, bays, rivers, and beaches. It is a great mapping application and has been thoughtfully designed and implemented. The app has evolved rapidly over the past year or so and is now my go to app for mapping with my iPhone. “Until they do, then I don’t expect that we will change our view.”The NFL Players Association said, “Marijuana is currently a banned substance under the collectively bargained Substances of Abuse Policy. Both parties to the Policy (NFL and NFLPA) seek guidance from the independent medical professionals who administer the policy, and no change to marijuana’s status as a banned substance has been recommended by those medical professionals.”But Monroe said it is time for more research to look at the possible benefits of medical marijuana, especially as he sees players turning to it.

back Back to NVB Online