back Back to NVB Online

Châm Ngôn 18

1Người nào sống cô độc tìm kiếm dục vọng riêng;
Nó chống lại với mọi quyết định khôn ngoan.
2Kẻ ngu dại không thích sự sáng suốt;
Nó chỉ muốn bày tỏ ý kiến riêng.
3Khi sự gian ác đến, khinh bỉ cũng đến;
Và khi sự xấu hổ đến, nhục nhã cũng theo.
4Lời nói từ miệng một người như vực nước sâu;
Nguồn khôn ngoan như dòng suối tuôn chảy.
5Thiên vị kẻ gian ác
Hay tước đoạt sự công bình của kẻ vô tội là điều sai lầm.
6Môi kẻ ngu dại đem lại tranh chấp;
Miệng nó mời mọc một trận đòn.
7Miệng kẻ ngu dại là sự hủy hoại cho nó;
Môi nó là cái bẫy gài linh hồn mình.
8Lời của kẻ mách lẻo như miếng ăn ngon,
Nó thấm sâu vào ruột gan.
9Kẻ chểnh mảng trong công việc mình
Là anh em với kẻ phá hoại.
10Danh CHÚA là ngọn tháp vĩ đại;
Người công chính chạy vào đó và được an toàn.
11Tài sản của một kẻ giàu là cái thành kiên cố của người;
Trong trí tưởng tượng của người nó như bức tường cao.
12Lòng tự cao đi trước sự hủy hoại;
Lòng khiêm nhường đi trước sự vinh quang.
13Trả lời trước khi nghe;
Ấy là sự ngu xuẩn và hổ thẹn.
14Tinh thần của một người có thể chịu đựng bệnh tật;
Nhưng khi tinh thần sụp đổ thì ai có thể chịu đựng nổi?
15Tâm trí người sáng suốt tiếp nhận sự tri thức;
Tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết.
16Tặng phẩm của một người mở đường cho họ,
Và đem họ đến trước mặt kẻ quyền thế.
17Người biện hộ trước có vẻ hợp lý,
Cho đến khi người kia đến thẩm vấn người.
18Rút thăm sẽ chấm dứt tranh chấp,
Và phân cách hai đối thủ mạnh.
19Lấy lòng một anh chị em bị xúc phạm khó hơn chiếm một thành trì kiên cố;
Sự tranh chấp ấy giống như một lâu đài then cài cổng đóng.
20Nhờ kết quả của miệng, một người được no bụng;
Sản phẩm của môi giúp người no đủ.
21Sống chết ở trong tay của lưỡi;
Kẻ nào yêu mến nó sẽ ăn bông trái của nó.
22Người nào tìm được một người vợ tìm được phúc lành,
Và hưởng ân huệ từ CHÚA.
23Người nghèo dùng lời cầu khẩn;
Người giàu trả lời thô bạo.
24Người có nhiều bạn bè có thể là tai hại;
Nhưng một người bạn thân gần gũi hơn anh em ruột.

2010 nfl week 11 picksMarketers, the Super Bowl can be a make or break event. Apple (AAPL) captured the imagination of a generation with its lauded ad, which ran the same year and introduced the Macintosh computer. Lift the left foot up oakley outlet off the floor and hold it. And hold it for as long as you can. During the Patriots Saints joint practice on August 9, Brissett didn’t cheap jerseys get a chance to see 11 on 11 reps until after practice. Brissett has typically gottenat least one seriesin 11 on 11 team drills, but on that day of practice,Brady and Garoppolo apparently took priority. Again, with the grapevine, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight. As long as you keep these counts consistent, they should work interchangeably for various tempos and for various dance styles. In the former category, an investor should love Celgene (NASDAQ: CELG) at current levels. The biotech stalwart easily bested expectations with its quarterly report last week on a better Cheap Football Jerseys than 25% year over year surge in revenues. Harding and his wife Cheap Football Jerseys designed the Queen Anne style house that now serves as his museum in Marion. From its broad front porch, Harding delivered the speeches that won him the 1920 presidential election. Good lord, lady.On the other end of the spectrum, Amber says, “such a high percentage of the time with premature ejaculation, it’s a psychological thing, usually an anxiety thing men being really worried about their own performance and getting caught up in their own heads.””Thinking about baseball” won’t result in anything but having to explain why you accidentally called her A Rod.If you’re a generally healthy person, but your peep is on the fritz anyway, you’re probably looking at some time on the couch. That’s why treatment for sexual dysfunction will often include a combination of regular counseling sessions as well as practical exercises, some of which sound like medieval torture.For premature ejaculation specifically, “there’s cheap nfl jerseys the squeeze technique, where they nfl jerseys cheap get close to ejaculating and then squeeze the head of the penis really hard. Sometimes the difference between two soccer players of relatively equal skill is the desire to compete. The ability to play aggressive soccer when needed is what makes a striker willing to sacrifice the body to score a big goal, what makes a goalkeeper brave enough cheap nfl jerseys to dive at the feet of an onrushing attacker, what makes a crafty midfielder willing to take on a defender one on one, and what makes a stalwart defender willing to go in for a hard tackle.

back Back to NVB Online