back Back to NVB Online

Châm Ngôn 17

1Thà một miếng bánh khô mà yên lành,
Hơn là nhà đầy thịt tế lễ mà tranh chấp.
2Người đầy tớ hành động khôn ngoan,
Sẽ cai trị trên người con trai hành động ô nhục;
Và sẽ hưởng gia tài cùng với các anh em.
3Lò đúc để luyện bạc, lò luyện kim để luyện vàng,
Nhưng CHÚA thử nghiệm tấm lòng.
4Kẻ ác lắng nghe môi gian ác;
Kẻ dối trá lắng nghe lưỡi hiểm độc.
5Kẻ nhạo báng người nghèo khó làm nhục Đấng Tạo Hóa mình;
Kẻ vui mừng vì tai họa sẽ không tránh khỏi hình phạt.
6Cháu chắt là mão triều thiên của người già.
Sự vinh hiển của các con là cha mẹ.
7Môi miệng thanh cao không xứng với kẻ ngu xuẩn;
Môi miệng dối trá lại càng không hợp với bậc vương giả.
8Của hối lộ như cái bùa trước mắt người sử dụng nó;
Người xoay về hướng nào cũng thành công.
9Người nào bỏ qua lầm lỗi, tìm kiếm sự thương mến nhau;
Còn cứ nhắc lại lỗi lầm phân rẽ bạn bè.
10Một lời quở trách sẽ thấm sâu vào người hiểu biết,
Hơn là trăm roi đánh kẻ ngu dại.
11Kẻ gian ác chỉ tìm kiếm sự phản loạn;
Nhưng một sứ giả độc ác sẽ được sai đi đánh nó.
12Thà gặp phải gấu cái mất con
Hơn là gặp một kẻ ngu dại trong cơn ngu xuẩn của nó.
13Kẻ nào lấy ác trả thiện,
Họa sẽ không rời khỏi nhà nó.
14Khởi đầu cuộc tranh chấp như việc vỡ đê;
Vậy hãy chấm dứt tranh cãi trước khi nó bùng nổ.
15Tuyên xưng công chính cho kẻ ác cũng như lên án người công chính;
Cả hai đều ghê tởm đối với CHÚA.
16Ích lợi gì cho một kẻ ngu dại cầm bạc trong tay,
Để mua khôn ngoan khi nó thiếu tâm trí?
17Một người bạn yêu mến nhau luôn,
Và anh em sinh ra để giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn.
18Người thiếu tâm trí là người bắt tay bảo lãnh,
Người bảo lãnh cho người láng giềng.
19Người nào thích vi phạm, thích tranh chấp;
Kẻ nâng cổng nhà cho cao lên, tìm kiếm sự sụp đổ.
20Kẻ có lòng gian tà không tìm được phúc lành,
Và kẻ có lưỡi gian tà sẽ sa vào tai họa.
21Người sinh con ngu dại sẽ buồn thảm;
Cha của kẻ ngu dại cũng không có niềm vui.
22Tấm lòng vui vẻ là liều thuốc hay;
Tinh thần suy sụp làm xương cốt khô héo.
23Kẻ ác thầm lén nhận hối lộ
Để làm sai lệch đường lối công bình.
24Khôn ngoan ở trước mặt người sáng suốt,
Nhưng mắt của kẻ ngu dại ở nơi tận cùng quả đất.
25Con trai ngu dại là sự buồn thảm cho cha,
Là nỗi cay đắng cho mẹ sinh ra nó.
26Phạt người vô tội là sai lầm,
Cũng như đánh đòn bậc vương giả vì lòng ngay thẳng của họ.
27Người gìn giữ lời nói là người hiểu biết;
Người có tinh thần trầm tĩnh là người sáng suốt.
28Khi im lặng dù người ngu cũng được kể là khôn;
Người kiềm chế môi miệng được coi là sáng suốt.

google fiber tv gets streaming espnEmployees in computer related jobs and employees who hold at least 20 percent ownership in a company are the exception to workers who must meet the minimum wage test. Workers in computer related positions must earn at least $27.63 per hour to be considered exempt under the FLSA. For example, police and fire services, banking and financial services, insurance, transportation, retail sales, tourism and hospitality and health care are all in the tertiary sector. Many tertiary industries, including restaurants, have close ties with primary and secondary industries, because businesses in these sectors fake oakleys often both assemble raw materials and enable other businesses and consumers to purchase and use finished wholesale football jerseys china goods.. ‘When Pearl Harbor was attacked one man who immediately enlisted to defend his country was John Glenn. For the next seven decades he devoted his life to serving the American people, which he did from the cockpit of his bullet nfl jerseys cheap riddled fighter jet. It’s funny I taught this to my child, Alexander, and he just laughed. He had this kid who was picking on him. And so in that moment, I just realized. The motive force in history, which is one egomaniac’s twitchy drive and then the common man’s desire to be part of a compelling story which is what we were, we just were bit players in Zuckerberg’s story,” Martinez said.. I examined every inch of my body and appreciated the fact that I finally looked like a grown woman. I also assumed that this was how I was going to look for the rest of my life. Did we say “one problem”? Because there are actually several: Most of it is in ancient Hebrew, wholesale jerseys china a language we know mostly through religious texts, meaning that the Copper Scroll uses words linguists haven’t seen before. Also, there are even older Hebrew words and some random Greek ones thrown in for some reason. The season is only four weeks old, yet it would be an almighty achievement if the Houston Texans make the postseason. They’re 1 3 in a division that is yet to custom jerseys see the best of the 2 2 Indianapolis Colts, their opponents on Thursday night, as quarterback problems continue to hold back an otherwise talented roster. Activities like jogging can be considered vigorous for older adults and moderate exercise can include gardening or mowing the lawn. For example, pregnant women should continue to exercise, but might not be able to engage in vigorous exercise toward the end of their pregnancies. A less nice person than him, like me, would not have dug so deep in their pockets. A less nice person, like me, cheap nfl jerseys always thought Camila could save on her chauffeur bill and use an cheap jerseys from china Oyster card like every other busy person in London, if only she wasn’t so obese that as the show proved she could barely waddle 100 consecutive metres..

back Back to NVB Online