back Back to NVB Online

Châm Ngôn 16

1Kế hoạch đến từ lòng người,
Nhưng sự đáp lời của lưỡi đến từ CHÚA.
2Mọi đường lối của một người đều là trong sạch theo mắt mình,
Nhưng CHÚA cân nhắc tấm lòng.
3Hãy giao phó công việc mình cho CHÚA
Thì kế hoạch con sẽ thành tựu.
4 CHÚA đã tạo dựng nên muôn vật vì mục đích của nó;
Ngay cả những kẻ ác dành cho ngày tai họa.
5Mọi tấm lòng tự cao đều ghê tởm đối với CHÚA;
Chắc chắn chúng sẽ không tránh khỏi hình phạt.
6Nhờ tình yêu thương và chân lý tội lỗi được chuộc;
Vì sự kính sợ CHÚA người ta tránh điều ác.
7Khi đường lối một người đẹp lòng CHÚA,
Ngài làm cho kẻ thù của người ấy cũng hòa thuận với người.
8Lợi ít trong công chính
Tốt hơn là lời nhiều mà bất công.
9Lòng người hoạch định đường lối mình,
Nhưng CHÚA hướng dẫn các bước người.
10Lời phán từ môi vua như sấm ngôn,
Miệng vua không vi phạm khi đoán xét.
11Cán cân và cân công bình thuộc về CHÚA;
Mọi quả cân trong bao đều là công việc của Ngài.
12Hành động gian ác là điều ghê tởm cho các vua,
Vì ngôi vua được thiết lập nhờ sự công chính.
13Môi miệng công chính làm vua vui lòng,
Và lời nói ngay thẳng được người yêu chuộng.
14Cơn giận của vua như sứ giả sự chết,
Nhưng người khôn ngoan làm dịu cơn giận.
15Khi mặt vua sáng ngời, ấy là sự sống;
Còn ân sủng của người như đám mây đem lại mưa xuân.
16Nhận được khôn ngoan là điều tốt hơn vàng,
Và được sáng suốt là điều đáng chuộng hơn bạc.
17Con đường ngay thẳng là tránh điều ác;
Kẻ canh gác đường lối mình, gìn giữ linh hồn mình.
18Kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt;
Tự cao đi trước sự sa ngã.
19Thà có tinh thần khiêm nhường với người cùng khốn,
Hơn là chia của cướp với kẻ kiêu ngạo.
20Người chú tâm vào đạo lý sẽ được thịnh vượng;
Phước cho người tin cậy nơi CHÚA.
21Người có lòng khôn ngoan được gọi là người sáng suốt;
Lời nói ngọt ngào làm tăng thêm sự thuyết phục.
22Người nào có sự hiểu biết là có nguồn sự sống;
Ngu xuẩn là hình phạt cho những kẻ ngu dại.
23Lòng khôn ngoan dạy dỗ miệng mình,
Và làm cho môi tăng sự thuyết phục.
24Lời nói dịu dàng như tàng mật ong,
Ngọt ngào cho tâm hồn và lành mạnh cho xương cốt.
25Có một con đường dường như đúng cho loài người,
Nhưng cuối cùng là con đường sự chết.
26Miếng ăn ngon làm người ta lao động;
Vì miệng đói thúc đẩy người làm việc.
27Tên vô lại âm mưu điều ác;
Môi miệng nó như lửa thiêu đốt.
28Kẻ gian tà gieo điều tranh chấp;
Người nói xấu phân rẽ bạn thân.
29Người hung bạo lôi cuốn kẻ lân cận mình,
Và dẫn nó vào con đường không tốt.
30Kẻ hay nháy mắt làm dấu, âm mưu điều gian tà;
Người mím môi là kẻ đã làm việc ác.
31Tóc bạc là mão triều vinh hiển;
Người ta nhờ đường lối công chính mà được.
32Chậm nóng giận thắng hơn một dũng sĩ;
Tự chủ tâm thần tốt hơn chiếm lấy một thành.
33Thăm được rút từ trong vạt áo;
Nhưng mọi quyết định đều đến từ CHÚA.

how to get a good vertical jump of up to 6 inchesShe’s given us beautiful turquoise oceans, tumbling waterfalls, rainbows, rocky red cliffs and rolling, green fields. I’m still in awe whenever I catch a gorgeous sunset or come face to fake oakleys face with cheap jordans a snow capped mountain. Too bad those quotes were bullshit. For starters, the full headline of the GameZone article was “The Division blows cheap oakleys Destiny out of the water with 6.4 million beta users.” They were talking about ‘s game having more beta players (probably because it was also on PC, not just consoles), and not referring to quality. “I think more about wanting to meet the family if I’m ever allowed to do that of the person who was able to donate the heart,” White said. “And thank Replica ray bans them and let them see, you know, who I am and what they’ve done for me and my family. That means that it doesn’t even comprise the majority of e commerce sales. It’s a matter of perspective obviously and that is not offered to diminish the value of the Amazon business, but rather to appropriate comparisons with relative facts. Defensively, the Packers have somewhat addressed concerns within the secondary by re signing cornerback Sam Shields, who performed at a consistently high level throughout last season. Along with Shields the Packers added first round draft pick Ha Ha Clinton Dix, who may be used in rotation to begin with, but if the college tape holds up, it’ll be sooner rather than later before he becomes the starting safety.. I am also 18 weeks preg and at 16 weeks had exactly the same symtoms. Baratas Replicas Ray Ban Heavy bleed then brown old blood then a day or two of nothing then back to heavy bleed again and so on. The shorter the shot, our stance is a little bit narrower, our right foot is pulled in for our chip, close to shoulder width on a medium iron, a little wider than shoulder width when we’re set up for a driver. We need a wider stance for a power swing so we can have lots of coil with speed, so we can finish on balance. He did not play the game until he was 16, preferring the two rugby codes. It was not until a friend invited him to the local club that he tried his hand at the Sherrin.It was not until Naismith considered moving to Sydney for university in 2012 that he emerged on the Swans’ radar. Broadcast has proven to have the best quality of impressions and level of engagement. As advertisers continue to learn this, our content will stand out even more as the best choice in a fragmented media landscape. MUMBAI: Online shopping retailer Myntra, which recently merged with Flipkart, will soon launch a fashion incubator, a first of its kind move by an Indian startup, in its aggressive push to gain complete dominance in the fast growing online apparel category. In typical venture capital style investing, the ecommerce combine will select fashion entrepreneurs, give them a platform to retail, and after six months to a cheap nfl jerseys year pick up equity stakes for up custom jerseys to a million dollars in the best performing brands..

back Back to NVB Online