back Back to NVB Online

Châm Ngôn 15

1Lời đáp dịu dàng làm nguôi cơn giận;
Còn lời nói sỗ sàng gây ra tức giận.
2Lưỡi người khôn ngoan truyền rao tri thức;
Nhưng miệng kẻ ngu dại tuôn ra điều ngu xuẩn.
3Con mắt của CHÚA ở khắp mọi nơi,
Quan sát kẻ ác cũng như người thiện.
4Lưỡi hiền lành là cây sự sống,
Còn lưỡi gian tà làm tinh thần suy sụp.
5Kẻ ngu dại khinh sự giáo huấn của cha mình;
Nhưng người khôn khéo nghe lời quở trách.
6Nhà của người công chính có kho báu lớn,
Nhưng trong hoa lợi của kẻ ác có điều tai họa.
7Môi miệng người khôn ngoan rao truyền tri thức,
Nhưng tâm trí kẻ ngu dại thì không như thế.
8Tế lễ hy sinh của người gian ác lấy làm ghê tởm cho CHÚA;
Nhưng lời cầu nguyện của người ngay thẳng là niềm vui của Ngài.
9 CHÚA ghê tởm đường lối kẻ ác,
Nhưng Ngài yêu mến người theo đuổi sự công chính.
10Kẻ từ bỏ chính lộ sẽ bị phạt nặng;
Người ghét sự quở trách sẽ chết.
11Âm Phủ và sự hủy diệt còn mở toang trước mặt CHÚA
Huống gì lòng dạ loài người.
12Kẻ nhạo báng không thích bị quở trách;
Nó không muốn đến cùng người khôn ngoan.
13Lòng vui tươi làm mặt mày hớn hở;
Lòng buồn rầu, tinh thần suy sụp.
14Lòng dạ sáng suốt tìm kiếm tri thức,
Nhưng miệng kẻ ngu dại ăn điều ngu xuẩn.
15Người khốn khổ thấy mỗi ngày đều là hoạn nạn,
Nhưng tấm lòng vui mừng dự tiệc luôn luôn.
16Thà có ít của cải nhưng kính sợ CHÚA
Hơn là nhiều châu báu mà bối rối kèm theo.
17Thà một bữa cơm rau nhưng có tình yêu thương
Hơn là một con bò mập mà thù ghét cặp theo.
18Kẻ nóng tính gây sự xung đột,
Nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cuộc cãi vã.
19Con đường của kẻ lười biếng như bờ rào gai,
Nhưng đường lối của người ngay thẳng như đường cái quan.
20Đứa con khôn ngoan làm cha nó vui lòng,
Nhưng kẻ ngu dại khinh bỉ mẹ nó.
21Sự ngu xuẩn là niềm vui của kẻ thiếu tâm trí;
Nhưng người sáng suốt bước đi ngay thẳng.
22Kế hoạch không thành vì thiếu sự hướng dẫn;
Nhưng nhờ nhiều người cố vấn nó sẽ thành công.
23Miệng đối đáp giỏi là niềm vui cho một người
Và lời nói hợp lúc tốt đẹp biết bao.
24Con đường sự sống dẫn người khôn ngoan đi lên
Và tránh khỏi Âm phủ phía dưới.
25 CHÚA sẽ phá hủy nhà kẻ kiêu ngạo,
Nhưng Ngài thiết lập một ranh giới cho người góa bụa.
26Mưu kế ác là điều ghê tởm cho CHÚA
Nhưng lời nói nhân hậu đẹp lòng Ngài.
27Kẻ tham lợi phi nghĩa gây họa cho nhà mình;
Nhưng người ghét của hối lộ sẽ sống.
28Lòng người công chính cân nhắc lời đối đáp,
Nhưng miệng kẻ ác tuôn ra lời độc địa.
29 CHÚA ở xa người gian ác,
Nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công chính.
30Con mắt sáng láng làm tấm lòng vui vẻ;
Tin mừng làm xương cốt khỏe mạnh.
31Người nào có tai lắng nghe lời quở trách của sự sống,
Sẽ được ở giữa những người khôn ngoan.
32Ai từ khước sự giáo huấn, khinh bỉ linh hồn mình,
Nhưng người nghe lời quở trách được thêm sự hiểu biết.
33Sự kính sợ CHÚA giáo huấn một người trở thành khôn ngoan,
Và khiêm nhường đi trước sự vinh dự.

It’s hard to say who is more important, but let’s begin with Lacy, who by any metric underachieved last season. A Second Team All Pro in 2013, Lacy’s added weight made him a liability. He long denied the problems that went along with the head injuries, but Greenleaf said the effects were noticeable as early as 2003. She even reached out cheap jerseys behind her husband back to people in the NHL in an effort to get him help that never came. It’s about Replica Oakleys engaging wholesale nfl jersyes with everyone and getting them all to come to games. We think people who may have felt aggrieved five or six years ago have moved on, the game has changed, the grounds and venues have changed and the whole climate around it is different now,” he says.. Chefs coaching and conservative passing (without turnovers, +14 diff) should come through. Good defense, ground game and turnover free ball control win games. There are patterns like red oak, autumn, mossy oak, cheap china jerseys summer, winter, maple, and spring forest designs. Some clothes even have prints of twigs, grass, leaves, and branches scattered all over the fabric to fit in with the background of a forest.. How Donald Trump really won the White House The show of strength might send a signal of resolve to other companies considering offshoring, and it buys Trump time to craft a policy to match his top campaign promise. In a similar vein, Trump offered sketchy details Wednesday about hockey jerseys his latest efforts to wall off his businesses from the appearance of conflict of interest that have dogged him since he won the election and continued to meet with business partners.. And after taking the lead late in the fourth quarter, I was further gifted with a pick six to confirm the cover. Yay me!. And he always has a tact. He said: Our teams are equal. But if your rash is treatable at home, you should start to see a little improvement quickly. If the rash covers large areas of your body, you should visit your doctor.. This combined with a lack of fashion driver in footwear led to a low single digit comp decline and required an intensive effort in January to right size inventory after the whole slow holiday season. This effort wholesale jerseys china was successful and inventories are in good shape but resulted in a significant deterioration in product margins for Schuh.. If they see that game is not in team’s favor then they never get confused and do their best to turn the directions discount football jerseys of tides. Below is the schedule, which will show you when and on which date you have to go to stadium for watching their vivacious attitude..

back Back to NVB Online