back Back to NVB Online

Châm Ngôn 14

1Người đàn bà khôn ngoan xây dựng nhà mình,
Nhưng phụ nữ ngu dại lấy tay phá hủy nó.
2Người nào sống ngay thẳng kính sợ CHÚA,
Người nào theo đường lối quỷ quyệt khinh bỉ Ngài.
3Trong miệng kẻ ngu dại có cây roi dành cho kẻ kiêu ngạo,
Nhưng môi người khôn ngoan gìn giữ người.
4Nơi nào không có trâu bò thì máng cỏ cũng trống không;
Nhưng sức bò đực đem hoa lợi đến.
5Nhân chứng thành thật không gian dối,
Nhưng nhân chứng giả thốt ra sự dối trá.
6Kẻ nhạo báng tìm kiếm khôn ngoan nhưng không thấy;
Còn sự hiểu biết đến dễ dàng với người sáng suốt.
7Hãy tránh mặt người ngu dại,
Vì con sẽ không học được lời tri thức.
8Sự khôn ngoan của người khôn khéo là hiểu biết đường lối mình;
Sự ngu xuẩn của kẻ ngu dại là sự lừa gạt.
9Kẻ ngu dại chế nhạo tế lễ chuộc lỗi,
Nhưng giữa vòng người ngay thẳng có ơn Đức Chúa Trời.
10Chỉ có lòng mình hiểu được sự cay đắng của linh hồn mình,
Và người ngoài không thể chia sẻ niềm vui của nó.
11Nhà của kẻ ác sẽ bị phá hủy,
Nhưng trại người ngay thẳng sẽ phát đạt.
12Có một con đường dường như chính đáng cho loài người,
Nhưng cuối cùng là con đường sự chết.
13Dù trong lúc cười lòng vẫn có thể buồn,
Và cuối cùng của cuộc vui là sự sầu khổ.
14Lòng gian tà sẽ bị báo trả theo đường lối nó,
Nhưng người thiện nhận phần thưởng theo công việc mình.
15Người đơn sơ tin cậy mọi lời nói,
Nhưng người khôn khéo xem xét bước đường mình.
16Người khôn ngoan sợ và tránh điều ác,
Nhưng kẻ ngu dại thì kiêu căng và thiếu thận trọng.
17Người nóng tính hành động ngu dại;
Và kẻ mưu mô sẽ bị ghét.
18Kẻ ngu dại thừa hưởng sự ngu xuẩn
Nhưng người khôn khéo được đội mão tri thức.
19Kẻ ác sẽ phải quỳ lạy trước mặt người thiện,
Và người gian ác cúi đầu ở trước cổng người công chính.
20Một người nghèo, ngay cả người láng giềng cũng ghét;
Nhưng người giàu thì có nhiều người yêu thương.
21Người nào khinh kẻ láng giềng là người phạm tội,
Nhưng phước thay cho người nhân từ với kẻ nghèo khó.
22Không phải những kẻ mưu toan việc ác sẽ lầm lạc sao?
Nhưng những người mưu tính điều thiện sẽ được tình yêu thương và trung tín.
23Mọi lao động đều đem lại lợi ích,
Nhưng lời nói suông chỉ dẫn đến nghèo khổ.
24Mão của người khôn ngoan là sự giàu có của họ,
Nhưng sự ngu xuẩn của kẻ ngu dại vẫn là ngu xuẩn.
25Một nhân chứng thành thật cứu mạng sống,
Nhưng ai nói dối là kẻ lừa gạt.
26Trong sự kính sợ CHÚA có lòng tin tưởng chắc chắn,
Và con cái người được nơi trú ẩn.
27Sự kính sợ CHÚA là nguồn sự sống,
Để tránh cạm bẫy sự chết.
28Dân cư đông đúc là sự vinh quang của vua;
Thiếu dân hoàng tử cũng sụp đổ.
29Người chậm nóng giận có nhiều sáng suốt;
Nhưng người hay nóng tính bày tỏ sự điên rồ.
30Tấm lòng bình an là sự sống của thể xác;
Nhưng ghen ghét làm xương cốt mục nát.
31Người nào áp bức người nghèo làm nhục Đấng Tạo Hóa mình;
Còn ai làm ơn cho người nghèo tôn trọng Ngài.
32Kẻ ác sẽ sụp đổ vì hành vi ác của mình,
Nhưng người công chính dù trong cái chết cũng có nơi trú ẩn.
33Khôn ngoan ở trong lòng người sáng suốt;
Còn điều ở bên trong kẻ ngu dại cũng bị tiết lộ.
34Sự công chính tôn cao một quốc gia;
Nhưng tội lỗi gây điều sỉ nhục cho bất cứ một dân tộc nào.
35Tôi tớ khôn ngoan được ơn của vua,
Nhưng cơn giận dữ của vua dành cho kẻ hành động xấu hổ.

IntroductionIn vitro culture of purified motor neurons (MNs) is a useful approach to investigate numerous aspects of neuronal behavior, such as developmental biology, cell physiology, genomic, susceptibility to neurotoxins, etc. Furthermore, MN cultures are particularly important in the study of neurodegenerative diseases such as amyotrophic lateral sclerosis (ALS), which is characterized by MNs degeneration1. And then make sure it’s greased so that it doesn’t seize in there. And then get it in there at the appropriate height, wherever you think is good. As manifested by the company’s investment in BAMTech and management highlighting attempts to acquire more millennial pay TV customers in the Q4 earnings call, ESPN knows it must navigate a changing technological landscape. With its contracts secured for years and management focused on finding new ways to reach consumers via digital, the company will be just fine.. wholesale nfl jerseys CSMN are not only critically important Cheap NFL Jerseys for the proper function of voluntary movement, but they are also clinically relevant both for motor neuron diseases and in the cheap oakleys context of injury. CSMN degenerate together with SMN in amyotrophic lateral sclerosis (ALS), and their death Wholesale Jerseys is a hallmark of primary lateral sclerosis and hereditary spastic paraplegia.9, 10 Recent findings also reveal that underlying mechanisms responsible for CSMN degeneration in hereditary spastic paraplegia show striking similarities with Parkinson and Alzheimer disease.11 In addition, patients develop long term paralysis after spinal cord injury owing to progressive CSMN loss and the disconnect between the brain and the spinal cord.2, 12, 13 Thus improvement of CSMN health has significant clinical implications.. Entered The Voice during season 4 along with (replacing CeeLo and Christina). His musical niche is to foster talent in the contestants that are aspiring to succeed in the R Hip/Hop, and Soul genres. 1a). In the high T regime cheap jerseys (T>Tm), xx increases linearly with T due to increasing phonon scattering (Supplementary Fig. Colt did the stuff no favors with his snake oil mercantilism. Because of its circus origins, anyone who suggested that this magic gas could have actual medical value was laughed out of the room. My big Colts play was a laugher. They were up by thirty at the half over the hapless Jags. Out went a quick bite to eat. In came a sit down dinner for 60. Like, have you Cheap NFL Jerseys read LBJ? Do you know our history? added that we must ourselves to the cheap football jerseys complexity of that history. Thought Donald Trump disqualified himself at numerous points. This is the time of year when parents across the nation are making decisions about whether to allow their children to play youth and high school football.In their suits, the former players allege that for decades the NFL knowingly failed to protect players from concussions. The suits allege long term effects such as depression, dementia and suicide, such as the 2012 death of former star NFL linebacker Junior Seau and the 2011 suicide of former Chicago Bears great Dave Duerson.Brody ordered the mediation on Monday after what she described as an “exploratory” telephone conference with the attorneys for both sides.

back Back to NVB Online