back Back to NVB Online

Châm Ngôn 1

Phần Mở Đầu
1Châm Ngôn của Sa-lô-môn, Con Trai Đa-vít, Vua của Y-sơ-ra-ên;
2Để biết sự khôn ngoan và lời giáo huấn;
Để hiểu những lời sáng suốt;
3Để nhận lấy lời giáo huấn cho đời sống khôn ngoan,
Công chính, công bình và bình đẳng;
4Để ban cho người dại dột sự khôn khéo;
Cho người trẻ tuổi sự hiểu biết và suy xét.
5Nguyện người khôn ngoan sẽ nghe và tăng thêm sự học vấn;
Người sáng suốt sẽ nhận được sự hướng dẫn;
6Để hiểu châm ngôn và ngụ ngôn;
Những lời của người khôn ngoan và câu đố của họ.
7Kính sợ CHÚA là khởi đầu sự hiểu biết;
Kẻ ngu dại khinh bỉ sự khôn ngoan và lời giáo huấn.
8Hỡi con ta, hãy nghe lời giáo huấn của cha con
Và chớ bỏ lời dạy dỗ của mẹ con.
9Vì ấy là vòng hoa xinh đẹp trên đầu con,
Dây chuyền trang sức trên cổ con.
10Hỡi con ta, nếu kẻ tội lỗi quyến rũ con,
Chớ theo.
11Nếu chúng nói: “Hãy đến cùng chúng ta,
Hãy mai phục để làm đổ máu;
Hãy rình rập để hại người vô tội cách vô cớ.
12Như Âm Phủ, chúng ta hãy nuốt sống chúng nó,
Nuốt nguyên vẹn như những kẻ xuống huyệt sâu.
13Chúng ta sẽ lấy hết đồ quý giá,
Và nhà chúng ta sẽ đầy của cướp.
14Hãy rút thăm chia phần với chúng ta;
Chúng ta sẽ có một bao tiền chung.”
15Hỡi con ta, đừng đi theo con đường của họ;
Chân con hãy tránh các lối chúng nó.
16Vì chân chúng nó chạy theo điều ác;
Chúng nó vội vàng làm đổ máu.
17Vì giăng lưới trước mắt cả bầy chim
Là điều vô ích thay;
18Nhưng chúng nó mai phục để làm đổ máu chính chúng nó;
Rình để hại chính mạng sống mình.
19Đó là kết cuộc của tất cả những kẻ tham lợi phi nghĩa;
Sự cướp bóc sẽ tước đoạt mạng sống của kẻ sở hữu nó.
Lời Kêu Gọi Của Sự Khôn Ngoan
20Sự khôn ngoan kêu lớn trên đường phố;
Lên tiếng giữa quảng trường;
21Sự khôn ngoan kêu gọi nơi phố chợ nhộn nhịp;
Diễn thuyết tại cổng vào trong thành phố.
22Hỡi những kẻ dại dột, các ngươi yêu mến sự dại dột cho đến bao giờ?
Những kẻ nhạo báng vui thích trong việc nhạo báng
Và những kẻ ngu dại ghét sự hiểu biết cho đến khi nào?
23Hãy trở lại khi ta quở trách;
Này ta sẽ đổ thần ta trên các ngươi;
Sẽ cho các ngươi biết những lời ta.
24Vì ta đã kêu gọi nhưng các ngươi từ chối;
Ta đã đưa tay ra nhưng không ai chú ý;
25Vì các ngươi đã bỏ mọi lời khuyên của ta;
Không nhận sự quở trách của ta;
26Nên ta sẽ chê cười khi các ngươi bị tai họa;
Ta sẽ chế nhạo khi sự kinh hoàng ập đến.
27Sự kinh hoàng sẽ kéo đến như bão
Và tai họa như gió lốc;
Đau đớn và thống khổ ập đến trên các ngươi.
28Bấy giờ chúng nó sẽ cầu khẩn ta nhưng ta không đáp lời;
Chúng nó sẽ cố gắng tìm kiếm ta nhưng không tìm được.
29Vì chúng nó ghét sự hiểu biết;
Không chọn sự kính sợ CHÚA;
30Không theo lời ta khuyên;
Khinh bỉ mọi điều quở trách của ta;
31Cho nên chúng sẽ phải ăn nuốt hậu quả của đường lối chúng;
Và no nê với những mưu chước mình.
32Vì sự lầm lạc giết kẻ ngây ngô;
Còn sự vô tâm của kẻ ngu dại hủy diệt chính chúng nó.
33Nhưng ai nghe ta sẽ sống an toàn
Và an tâm không sợ tai họa.

5 top secret agencies who want to hire youJust being around friends and in the sunshine and fresh air was cheap nhl jerseys a huge lift to me. I also had friends help me go on surf trips to Mexico and Kauai that helped me recharge in between treatments.. WELLINGTON, New Zealand (AP) ” Disney’s animated movie “Moana” debuted to critical acclaim and box office success over Cheap Football Jerseys the Thanksgiving weekend, but some people in the South Pacific dislike how it depicts their culture.Of particular concern is the movie’s portrayal of the demigod Maui, who is shown as enormous and egotistical, albeit with a good heart. That has been jarring for some in Polynesia, where obesity rates are among the highest in the world and where Maui is Fake ray bans a revered hero in oral traditions.Criticism from the Pacific has likely wholesale jerseys stung Disney, which went to extraordinary lengths to ensure the movie was culturally appropriate after being accused of racism in previous movies such as “Aladdin” (1992). ROSE: Mccann says Judge Jones has already made one decision that could affect the outcome of the hearing, and the future of the NFL. She has required Commissioner Goodell to testify. Eldorado’s producing mines are all in Turkey, China, Greece and Brazil which means there is some country risk involved with Eldorado, just as I assume there has to be risk betting on the Cardinals to make a serious playoff run without Carson Palmer, or Drew Stanton, or Andre Ellington, or half their defense, or., well I think you get the picture. In the third quarter, Eldorado paid an exceptionally high tax rate due to the wholesale jerseys impact of the fall in the Turkish Lira. The dad of a player on the team that was blown out, Western Hills High School, claims Buchanan encouraged his players to bully their opponents by running up the score. The dad, who opted not to leave his name in the complaint that went public, said that while the Aledo Bearcats players showed good sportsmanship, he was disappointed with their coach’s actions.. The calls of snake surfaced again and the criticizm became cheap oakleys outlet brutal. Some will just say that he was hated because he was a winner and people cheap nfl jerseys always hate winners. Despite the intensive studies for almost 30 years, the experimental proof for the existence of the orbital 2CK effect has been far from certain. First, it remains a challenge to unambiguously demonstrate the three regime T dependence of the resistivity expected from the orbital 2CK effect in a single material system. As shown in Figure 1d the percentage of TK deprived cells resulting positive for either total c Jun or c Jun p63 antibodies were very comparable, indicating that c Jun was phosphorylated at S63 in the vast majority of c Jun expressing cells (70 of total cells). On the other hand, the percentage of cells positive for c Jun p91 was circa 55 of total TK deprived cells, indicating that extensive N terminal phosphorylation at both S63 and T91 is present only in a subpopulation of c Jun expressing cells.

back Back to NVB Online