back Back to NVB Online

Ai Ca 5

1Hỡi CHÚA, xin Ngài nhớ lại điều đã xảy ra cho chúng tôi,
Xin đoái xem sự sỉ nhục của chúng tôi!
2Sản nghiệp chúng tôi, Ngài đã trao cho kẻ lạ,
Nhà cửa chúng tôi, cho người nước ngoài.
3Chúng tôi trở nên mồ côi, không có cha,
Mẹ chúng tôi là quả phụ.
4Nước chúng tôi uống, phải đổi bằng bạc,
Củi mang về phải trả tiền.
5Chúng tôi bị săn đuổi ráo riết,
Chúng tôi mệt mỏi nhưng không được nghỉ.
6Chúng tôi xòe tay ra xin Ai-cập và A-sua,
Hầu có đủ bánh ăn.
7Tổ phụ chúng tôi phạm tội, họ qua đời rồi.
Chúng tôi phải gánh chịu hình phạt tội lỗi họ.
8Tôi mọi cai trị chúng tôi,
Không ai giải thoát chúng tôi khỏi tay chúng.
9Chúng tôi liều mạng sống để được bánh,
Trước lưỡi gươm trong đồng vắng.
10Da chúng tôi nóng cháy như lò nướng bánh,
Vì cơn sốt do đói kém gây ra.
11Chúng hãm hiếp phụ nữ tại Si-ôn,
Các thiếu nữ trong các thành của Giu-đa.
12Bàn tay chúng treo cổ các bậc vua chúa,
Chúng không kính nể các vị trưởng lão.
13Kẻ trai tráng phải xay cối,
Thiếu niên đi xiểng liểng dưới bó củi.
14Các trưởng lão từ bỏ cổng thành,
Kẻ trai tráng ngừng chơi âm nhạc.
15Niềm vui trong lòng chúng tôi đã tắt,
Nhảy múa biến thành tang chế.
16Mão miện rơi xuống khỏi đầu chúng tôi,
Khốn thay cho chúng tôi, vì chúng tôi phạm tội!
17Vì cớ đó, lòng chúng tôi đau xót,
Vì cớ những sự đó, mắt chúng tôi mờ đi.
18Trên núi Si-ôn điêu tàn,
Chó rừng đi lảng vảng.
19Nhưng Ngài, hỡi CHÚA, Ngài trị vì đời đời,
Ngôi Ngài còn từ đời này đến đời kia!
20Cớ sao Ngài quên chúng tôi mãi,
Cớ sao Ngài bỏ chúng tôi lâu dường ấy?
21Hỡi CHÚA, xin kéo chúng tôi về với Ngài, hầu chúng tôi quay về;
Xin làm mới lại những ngày của chúng tôi y như xưa.
22Nhưng Ngài hoàn toàn từ bỏ chúng tôi,
Ngài giận chúng tôi quá đỗi.

So, we’re going to just show you that cheap jerseys playing this shot would be an inobvious shot. When we call it you would say, “I’m going to play the combination 14 into the cheap nfl jerseys 6 into the 15 into the corner.” Alright, so, that was one way of an inobvious shot combination. Can make that I type in Cheese Recipe and of course a Paula Deen recipes comes up first. TOO FUNNY!!!! I love this chick!!! So I make it and my 17 year old daughter is looking at me in total disgust.. In the 1985 NBA Finals, in the first game of the playoffs cheap jerseys recalled as the “Memorial Day Slaughter ” the Celtics set the still standing record of 148 points as the highest spot total by a team in the NBA Finals. Nonetheless the Lakers won the championship title that year in 6 games, the Celtics losing the 6th and last game on their home court for the 1st and only time in their playoff history. This New Orleans Saints NFL Flash Drive is easy to use and compatible with both Windows and Mac, giving you the confidence to take this Saints product anywhere. Data storage has never been more fun and personalized, with fake oakleys this DataStick (available in all Cheap NFL Jerseys 32 teams) . Slowly the game started becoming more organized and professional. On September 3, 1895, the first professional football cheap nhl jerseys game was played in America, in the town of Latrobe, Pennsylvania, between the Jeannette Athletic Club and the Latrobe YMCA. Joining me today is Steve Kadenacy, our President; and Troy Rudd, our Chief Financial Officer. I will begin with an overview of AECOM’s results and discuss the trends across our business. You can find antioxidants in many naturally occurring products like fruits, nuts, grains, green vegetables, acai products, green and black teas, along with dark chocolate. The easiest source in which you can affectively obtain the potential benefits of antioxidants though is through an antioxidant supplement. I believe that anticipation of a June 2014 verdict in the Alice case will fuel a steady rally as the date gets near. Why is this event cheap jerseys important for DSS? In January 2014, accused patent infringers FB and LNKD were given a brief respite until June 2014 when the US Supreme Court is expected to deliver its decision in Alice Corp. He had some success with the Tampa Bay Buccaneers, but the philosophy broke down in big games where the players would put their habits to one side in the belief that they had to “step it up”. In these big games, the players’ conscious efforts and active decisions led to more losses than when they relied on being ordinary and acting automatically..

back Back to NVB Online