back Back to NVB Online

Ai Ca 3

1Tôi là người nếm biết sự khổ nạn
Dưới làn roi phẫn nộ của Ngài.
2Ngài dẫn tôi, Ngài đưa tôi đi
Vào nơi tối tăm, không ánh sáng.
3Thật Ngài trở tay chống lại tôi,
Liên tục suốt ngày.
4Ngài khiến da thịt tôi hao mòn,
Ngài bẻ gãy xương cốt tôi.
5Ngài dùng cay đắng và hoạn nạn
Bao vây tôi, bao phủ tôi.
6Ngài bỏ tôi nơi tối tăm,
Như người chết lâu đời.
7Ngài đắp lũy chung quanh tôi, tôi không thoát ra được,
Ngài xiềng tôi bằng dây xích nặng.
8Mặc tôi kêu la cầu cứu.
Ngài bịt tai, chẳng nghe lời cầu nguyện tôi.
9Ngài dùng đá chặn đường tôi,
Bẻ cong đường lối tôi.
10Ngài đối với tôi khác nào gấu rình mồi,
Sư tử núp chực sẵn.
11Ngài lôi tôi ra khỏi đường cái, xé tôi tan nát.
Ngài bỏ tôi cô quạnh.
12Ngài giương cung, và đặt tôi xuống,
Làm mục tiêu cho mũi tên Ngài.
13Ngài bắn vào tim tôi
Các mũi tên trong bao Ngài.
14Tôi thành trò cười cho mọi người,
Chúng hát chế nhạo tôi suốt ngày.
15Ngài cho tôi ăn cỏ đắng chán chê,
Uống ngải cứu đến phát ngấy.
16Ngài mài răng tôi trên sỏi,
Khiến tôi nằm co quắp trong tro.
17Ngài ném tôi ra khỏi sự an lành,
Tôi quên, không còn biết phước hạnh là gì.
18Tôi tự nhủ: Sức chịu đựng tôi tiêu tan,
Tôi không còn hy vọng gì nơi CHÚA cả.
19Xin nhớ đến cảnh lưu đầy khốn khổ của tôi,
Ngải cứu và cỏ đắng.
20Tôi thật nhớ mãi,
Và lòng tôi chùn xuống.
21Nhưng điều này tôi sực nhớ,
Do đó tôi hy vọng.
22Vì cớ tình yêu thương thành tín của CHÚA, chúng tôi không bị tiêu diệt,
Lòng thương xót Ngài chẳng dứt.
23Nhưng tươi mới luôn mỗi buổi sáng;
Sự thành tín Ngài lớn thay!
24Tôi tự nhủ: “CHÚA là phần sản nghiệp của tôi,
Do đó tôi hy vọng nơi Ngài.
25 CHÚA nhân từ đối với người trông đợi Ngài,
Đối với người tìm kiếm Ngài.
26Tốt thay cho người yên lặng hy vọng nơi
Sự cứu giúp từ CHÚA!
27Tốt thay cho người mang ách khi còn tráng kiện!
28Người hãy ngồi riêng ra, yên lặng,
Khi Ngài đặt ách trên người.
29Người hãy đặt miệng kề bụi đất,
Biết đâu còn hy vọng!
30Người hãy đưa má cho người khác vả,
Nín chịu sỉ nhục ê chề.
31Vì Chúa không từ bỏ mãi mãi,
32Nhưng dù Ngài gây đau khổ, Ngài sẽ thương xót
Tùy theo tình yêu thành tín dư dật của Ngài.
33Vì Ngài không vui lòng hành hạ,
Hoặc gây đau khổ cho loài người.
34Giày đạp dưới chân
Mọi tù nhân trên đất.
35Tước đoạt quyền lợi của người
Trước sự hiện diện của Đấng Tối Cao.
36Bóp méo công lý của người,
Chúa há không thấy sao?
37Ai phán, và điều ấy xảy ra?
Chúa há chẳng ra lịnh sao?
38Há chẳng phải từ miệng Đấng Tối Cao
Mà ra tai họa, phước lành sao?
39Cớ sao người đang sống lại than phiền
Khi bị sửa phạt vì tội mình phạm?
40Chúng ta khá xét và thử đường lối mình,
Và trở về cùng CHÚA!
41Chúng ta khá giơ cả lòng và tay lên
Hướng về Đức Chúa Trời trên trời cao!
42Chúng tôi có phạm tội và bội nghịch,
Ngài không tha thứ.
43Ngài bao phủ mình bằng thịnh nộ và săn đuổi chúng tôi.
Ngài sát hại, chẳng xót thương.
44Ngài bao phủ mình bằng đám mây,
Hầu cho không lời khấn nguyện nào vượt qua khỏi.
45Ngài khiến chúng tôi nên cặn bã và rác rưới
Giữa các dân.
46Mọi kẻ thù địch chúng tôi
Há toác miệng nhạo báng chúng tôi.
47Hoảng sợ và cạm bẫy,
Điêu tàn và đổ nát giáng trên chúng tôi.
48Mắt tôi tuôn tràn giọt lệ như dòng nước,
Vì con gái dân tôi bị hủy diệt.
49Mắt tôi trào lệ không ngừng,
Không nghỉ.
50Cho đến khi CHÚA từ trời cao nhìn xuống
Và xem thấy.
51Mắt tôi khiến tôi đau xót
Vì số phận các thiếu nữ trong thành.
52Kẻ thù vô cớ
Săn đuổi tôi ráo riết như săn chim.
53Chúng tìm cách diệt mạng sống tôi trong hố,
Chúng ném đá tôi.
54Nước phủ lút đầu tôi;
Tôi tự nhủ: ‘Tôi chết mất rồi!’
55Tôi kêu cầu danh Ngài, hỡi CHÚA,
Từ nơi hố sâu.
56Ngài nghe tiếng tôi.
‘Xin chớ bịt tai Ngài khỏi tiếng kêu xin cứu giúp của tôi!’
57Ngài đến gần trong ngày tôi kêu cầu.
Ngài phán: ‘Chớ sợ!’
58Chúa binh vực duyên cớ tôi.
Ngài cứu mạng sống tôi.
59Hỡi CHÚA, Ngài nhìn thấy tôi bị áp bức,
Xin Ngài xét lẽ công bình cho tôi!
60Ngài nhìn thấy sự trả thù của chúng,
Mọi âm mưu chúng chống lại tôi.
61Hỡi CHÚA. Ngài nghe lời chúng mắng nhiếc tôi,
Mọi âm mưu chúng chống lại tôi.
62Môi miếng và tư tưởng của kẻ thù địch tôi
Chống nghịch tôi suốt ngày.
63Xin Ngài đoái xem, khi chúng ngồi khi chúng đứng,
Chúng hát chế nhạo tôi.
64Hỡi CHÚA, xin báo trả chúng
Tùy theo công việc tay chúng làm!
65Xin ban cho chúng lòng cứng cỏi.
Xin giáng tai họa trên chúng!
66Xin săn đuổi chúng trong cơn giận của Ngài,
Xin hủy diệt chúng khỏi dưới bầu trời, hỡi CHÚA.”

Eubank Jr. Recently fought on a card with another of our most beautiful fighters in the world and his impressive victory has positioned him to become one of the bosses in the middleweight division. On the heels of a superb preseason, rookie Dak Prescott will fill in for aging and injured Tony Romo (broken bone in back). If Romo doesn’t respond to treatment, and/or if Prescott continues to shine, it’s possible he may give Romo the Drew Bledsoe treatment and never give the job back. Feel the thrill of soaring higher. Instead of avoiding risk, learn how to embrace it without fear and as a result achieve more than you ever thought possible.” Cathy Newton, Living in Full Swing (Advantage Media 2007). I decided to get in touch with him for assistance and he prepared a spell for me and assured me that my husband will come back to me within 12 to 16 hours. To my greatest surprise, my husband came Fake Oakleys back home. So Wholesale Jerseys let’s go ahead and show them one more time the helmet to helmet. NFL Jerseys China Very dangerous to lead that way. The Super Bowl is like Tila Tequila. Anyone can get in.. Capturing feedback from all participants involved through anonymous reviews is imperative. This will inform future proposals and human resource decisions.. Receivers are the guys who catch the ball from the quarterback and move wholesale jerseys the ball down the field until they bring it into the endzonerunning backs receive the ball from the quarterback, usually from a hand off or a very very short throw NFL Jerseys Cheap and run with the ball up the field umpire they wear black and white striped shirts, carry a whistle and have lots of cloths in their pocket called flags. They throw the flags on the ground and blow the whistle to show they saw someone do something wrong on the field (foul plays). That’s who he is. You can’t coach that out of him. He’s a special player oakleys outlet in that respect.”. So, they dressed like normal people workers, monks, merchants, basically anything that looked as un ninja as humanly possible was the . This way, they could sneak around unnoticed, day or night.. The performances by the St. Louis Symphony Orchestra, led by David Robertson, are invigorating and top notch. The internet giant jordan sale may seem like an unlikely addition to this list, but the company’s Yahoo Sports segment is one of their most important brands. Regardless of revenue generation potential, Yahoo Sports is a major defining asset and web traffic driver. Contact the NBA Development League through their website. Information concerning national tryouts for the league will be posted on the site’s homepage. FootBall (Soccer Ball)soccer ball (football) was originally made from inflated pig bladder and covered by leather. Then it was replaced by balls made by vulcanized rubber which were good in bouncing and kicking.

back Back to NVB Online