back Back to NVB Online

Ai Ca 2

1Ôi, vì đâu Chúa nổi giận lôi đình,
Làm Thiếu Nữ Si-ôn tối mày tối mặt!
Từ trời cao Ngài quăng
Sự vinh hiển của Y-sơ-ra-ên xuống đất.
Ngài chẳng màng nhớ đến bệ chân Ngài
Trong ngày Ngài nổi cơn thịnh nộ.
2Chúa hủy diệt không chút xót thương,
Mọi đồng cỏ cư dân nhà Gia-cốp.
Với lòng giận dữ, Ngài phá tan
Các đồn lũy của nàng Thiếu Nữ Giu-đa.
Ngài hạ xuống sát đất, Ngài lăng nhục
Cả vương quốc lẫn vua chúa.
3Trong cơn lửa giận, Ngài bẻ gẫy
Tất cả mọi sừng, sức mạnh của Y-sơ-ra-ên.
Ngài rút tay hữu lại,
Cho quân thù xông tới.
Trong vòng Gia-cốp, Ngài đốt cháy lên một ngọn lửa hừng,
Thiêu nuốt mọi vật chung quanh.
4Ngài giương cung lên như người cừu địch,
Tay hữu giơ ra trong tư thế sẵn sàng.
Không khác kẻ thù, Ngài cho sát hại
Các trang tuấn kiệt đáng chiêm ngưỡng.
Ngài trút cơn giận như trút lửa,
Xuống trại quân Thiếu Nữ Si-ôn.
5Chúa trở thành thù nghịch,
Ngài hủy diệt Y-sơ-ra-ên.
Ngài hủy diệt các thành trì, dinh thự,
Ngài phá đổ các đồn lũy, tháp canh.
Ngài gia tăng trong cả xứ Giu-đa
Cảnh khóc than và tang tóc thương đau.
6Ngài hủy phá cả lều lẫn vườn,
Ngài triệt hạ cả nhà hội họp.
Tại Si-ôn, CHÚA làm cho quên ngày Sa-bát
Lẫn ngày lễ hội.
Trong cơn phẫn nộ, Ngài loại bỏ
Cả vua lẫn thầy tế lễ.
7Chúa từ khước bàn thờ Ngài,
Khinh dể luôn đền thánh.
Ngài phó vào tay kẻ thù
Các thành trì, dinh thự.
Chúng hò hét trong nhà của CHÚA
Như trong ngày lễ hội mừng vui.
8 CHÚA quyết định phá đổ
Các thành trì bao bọc Thiếu Nữ Si-ôn.
Ngài giăng dây đo thành,
Ngài hủy diệt không chút nương tay.
Ngài khiến cho cả thành trong, lũy ngoài than khóc,
Cả hai cùng ảm đạm thê lương.
9Cổng thành lún sâu xuống đất,
Ngài phá tung, Ngài đập nát then cài.
Vua và các thủ lĩnh bị đày đi biệt xứ,
Luật pháp cũng chẳng còn.
Ngay cả các tiên tri
Cũng không được CHÚA cho khải tượng.
10Các trưởng lão của Thiếu Nữ Si-ôn
Im lặng ngồi trên mặt đất.
Họ rải bụi lên đầu,
Quanh mình họ quấn áo tang sô.
Các cô gái đồng trinh thành Giê-ru-sa-lem,
Cúi đầu sát đất.
11Mắt tôi hao mòn vì suối lệ,
Lòng dạ tôi rối loạn.
Tâm can tôi tuôn tràn mặt đất,
Vì con gái dân tôi bị hủy diệt,
Vì trẻ em và trẻ sơ sinh
Ngất đi giữa đường phố, quảng trường.
12Chúng không ngừng hỏi mẹ:
“Thức ăn đâu? Thức uống ở đâu?”
Giữa lúc chúng ngất đi như người bị thương
Ngoài đường phố,
Trong khi chúng trút hơi tàn
Trong vòng tay người mẹ thân yêu.
13Ta có chứng cớ gì nói với ngươi?
Ta ví ngươi với ai,
Hỡi Giê-ru-sa-lem?
Ta so sánh ngươi với ai,
Để có thể an ủi ngươi,
Hỡi Si-ôn?
Vì sự đổ nát ngươi nặng nề như sự thất bại của biển cả,
Ai có thể chữa lành ngươi?
14Các tiên tri ngươi đã xem cho ngươi
Những sự hiện thấy giả dối và lừa đảo.
Họ không vạch trần tội lỗi ngươi
Để phục hồi vận mạng ngươi.
Nhưng họ lại xem cho ngươi
Những sự hiện thấy giả dối và gạt gẫm.
15Những kẻ qua lại trên đường cái
Phủi tay chế nhạo ngươi.
Chúng xuýt xoa, lắc đầu,
Nhạo báng Giê-ru-sa-lem;
“Có phải đây là thành phố mà người ta gọi là:
‘Đẹp đẽ trọn vẹn,
Niềm vui của cả thế giới’ không?”
16Mọi kẻ thù địch ngươi
Hả toác miệng chọc ngươi.
Chúng xuýt xoa, nghiến răng
Chúng thét lên: “Chúng ta đã hủy diệt nó!
A! Đây chính là ngày chúng ta trông đợi!
Chúng ta đã đạt tới đích! Chúng ta đã thấy tận mắt!”
17 CHÚA đã thi hành điều Ngài dự định.
Ngài đã thực hiện lời Ngài cảnh cáo.
Như Ngài đã truyền dạy từ những ngày xa xưa,
Ngài phá đổ, chẳng xót thương.
Ngài khiến kẻ thù vui mừng vì cớ ngươi.
Ngài nâng cao sừng kẻ địch ngươi.
18Hãy dốc lòng
Kêu cầu với Chúa,
Hỡi Si-ôn có tường thành vây quanh!
Hãy để giọt lệ ngươi trào tuôn như thác nước,
Ngày và đêm!
Ngươi chớ nghỉ yên!
Con ngươi của mắt ngươi chớ nín lặng!
19Hãy chỗi dậy, kêu cầu trong đêm tối,
Vào mỗi đầu canh!
Hãy trút đổ lòng ngươi ra như nước,
Trước sự hiện diện của Chúa!
Hãy giơ tay lên cầu khẩn Ngài
Vì sự sống của con cái ngươi!
Chúng ngất đi vì đói
Ở mọi góc đường.
20Hỡi CHÚA, xin đoái xem
Ngài trừng phạt ai nặng nề dường nầy!
Lẽ nào đàn bà phải ăn thịt bông trái của dạ mình?
Ăn thịt con cái mà họ nâng niu?
Lẽ nào thầy tế lễ và nhà tiên tri phải chịu sát hại ngay trong đền thờ Chúa?
21Trẻ và già
Nằm la liệt trên mặt đất, ngoài đường phố.
Con trai và con gái tôi
Ngã gục dưới lưỡi gươm.
Ngài sát hại trong ngày Ngài nổi giận.
Ngài tàn sát, chẳng xót thương.
22Ngài nhóm họp như trong ngày lễ trọng thể,
Những kẻ chung quanh làm tôi khiếp sợ.
Và trong ngày CHÚA nổi giận,
Không ai thoát khỏi hoặc sống sót.
Những kẻ tôi nâng niu và nuôi nấng,
Kẻ thù địch tiêu nuốt hết!

In fact, Colombia is in the vanguard of Paninimania, with, it’s estimated, well over a million albums in the country. They use smartphone apps to track down missing mugshots, and counterfeit cards and albums are a growing problem. 14: We will evolve. Human DNA will increase in complexity, thereby expanding our mental capacity and the level of our perception. What is a sport without a tough competition? And with competition comes winning and the desire and determination to succeed. Sports is that one activity in the world that fascinates people of all age groups, in all parts of the world. Given that at present the NAV is around Rs. 6, the chances of the NAV crossing the minimum guaranteed price by May 2003 are extremely low, and after May 2003 a mass exodus of investors was on the cards. Thanks, Jackie. With me today are Indra Nooyi, PepsiCo’s Chairman and CEO; and Hugh Johnston, PepsiCo’s CFO. The oakleys outlet real world is that with the truth comes judgment. And with judgment comes opinion and with opinion comes stupidity, ignorance and all these other things that can really mess up your life.. If you’ve never oakley outlet watched the Vegetable Orchestra on YouTube, check it out. You will be amazed, and so will your kids, and they’ll want to try it out.. Arnold SchwarzeneggerAs most people are aware, Arnold was a very successful professional bodybuilder before he was a movie star or even the ‘Govenator.’ When he decided to jump into movies, his career seemed set up for failure. hockey jerseys After all, his voice was thick with the trademark heavy Austrian accent, he had a surname that seemed impossible to say (or spell), and most people did not believe his brutish look would transfer well to film.. In the older days they advertised that this beer was fire brewed. It’s been consistently superior in quality for more than 200 years, with a traditional brewing heritage dating all the way back to 1775. The Native Americans didn’t hate Europeans just for the clouds of shit smelling awfulness they dragged around behind them. Missionaries met Indians who thought Europeans were “physically weak, sexually untrustworthy, atrociously ugly” and “possessed little intelligence in comparison to themselves.” The Europeans Replica ray bans didn’t Cheap NFL Authentic Jerseys do much to debunk the comparison in the physical beauty department. In Q1, we also started shipping Oculus Rift. We’ve got a wholesale football jerseys china lot of great content, with more than 50 games and apps built for Rift. If not, you will need to locate a component video port, which is three small cheap oakleys round ports that are color coded red, green and blue. If you do not have either, your television does not support HD.

back Back to NVB Online