back Back to NVB Online

A-mốt 9

Khải Tượng Thứ Năm
1Tôi thấy Chúa tôi đứng cạnh bàn thờ. Ngài phán:
“Hãy đập các đỉnh cột
Cho đến khi ngạch cửa rúng động,
Và các trụ cột gẫy đổ trên đầu tất cả bọn chúng,
Những người cuối cùng còn lại, Ta sẽ giết bằng lưỡi gươm.
Không một ai trong bọn chúng thoát khỏi,
Không một ai sống sót.
2Dù chúng có đào sâu xuống tận Âm Phủ,
Từ đó tay Ta cũng sẽ bốc chúng lên.
Dù chúng có leo cao đến tận trời,
Từ đó Ta cũng sẽ kéo chúng xuống.
3Dù chúng có ẩn nấp trên đỉnh núi Cạt-mên,
Tại đó Ta cũng sẽ tìm và lôi chúng ra.
Dù chúng có trốn khuất mặt Ta nơi đáy biển,
Tại đó Ta cũng sẽ truyền lệnh cho rắn cắn chúng.
4Dù chúng có bị lùa đi trước kẻ thù vào chốn lưu đày,
Tại đó Ta cũng sẽ truyền lệnh cho gươm giết chúng.
Mắt Ta sẽ dán chặt vào chúng
Để giáng họa thay vì ban phước.”
5Chúa tôi, CHÚA Vạn Quân,
Ngài rờ đất, đất liền rúng động,
Mọi dân trên đất khóc than,
Cả đất dâng trào lên như sông Ninh,
Rồi rút xuống như sông Ninh bên Ai-cập.
6Ngài xây cung điện Ngài trên trời,
Dựng vòm trời ngang qua đất,
Ngài gọi nước biển lại,
Trút xuống mặt đất,
Danh Ngài là CHÚA!
7 CHÚA phán:
“Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, đối với Ta,
Các ngươi có khác chi dân Ê-thi-ô-bi?
Có phải Ta đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập,
Dân Phi-li-tin ra khỏi Cáp-tô,
Và dân Sy-ri ra khỏi Ki-rơ không?”
8Này, mắt của CHÚA
Nhìn thấy vương quốc tội lỗi.
“Ta sẽ tuyệt diệt nó
Khỏi mặt đất.
Tuy nhiên Ta sẽ không tuyệt diệt trọn cả
Dòng dõi nhà Gia-cốp,”
CHÚA phán vậy.
9Này, Ta sẽ truyền lệnh,
Ta sẽ sàng dân Y-sơ-ra-ên
Giữa mọi dân,
Như người ta sàng với cái rây,
Và không một hòn sỏi nào rơi xuống đất.
10Mọi người phạm tội trong dân Ta
Sẽ chết vì gươm,
Mọi người nào nói:
“Tai họa sẽ không đuổi kịp hoặc đến gần chúng ta.”
Ngày Phục Quốc
11“Ngày ấy Ta sẽ dựng lại
Nhà chòi sụp đổ của Đa-vít,
Ta sẽ vá lành những chỗ thủng,
Dựng lại những nơi đổ nát,
Xây nhà lại như ngày xưa,
12Cho dân Ta chiếm hữu phần sót lại của Ê-đôm,
Và mọi dân mang danh Ta,”
CHÚA, Đấng hoàn thành
việc ấy, phán vậy.
13 CHÚA phán: “Trong những ngày đến,
Người cày ruộng sẽ đuổi kịp người gặt lúa,
Người ép nho sẽ đuổi kịp người gặt lúa,
Người ép nho sẽ đuổi kịp người gieo giống,
Rượu ngọt nhỏ xuống từ các núi,
Chảy lan khắp mọi đồi.
14Ta sẽ phục hồi đất nước dân Y-sơ-ra-ên Ta,
Chúng sẽ xây lại các thành đổ nát và ở trong đó,
Chúng sẽ trồng vườn nho và uống rượu nho vườn mình.
Chúng sẽ trồng vườn cây và ăn quả của mình.
15Và Ta sẽ trồng chúng trên đất của chúng,
Chúng sẽ không hề bị bứng gốc
Ra khỏi đất Ta ban cho chúng,”
CHÚA, Đức Chúa Trời
ngươi, phán vậy.

lot18 tasting room is the first wine club to get it rightGet Thirty Minutes Of Exercise A Day. While much of weight loss can be attributed to eating well, it’s good to get in some regular workouts. Fortunately, she was able to see the handwriting on the wall way in advance and gave herself six months to finalize the liquidation. Susan is in the process of purchasing a new business which will be hers alone. The whimsy of Davy Crockett pulling faces apart doesn’t do justice to the visceral horror of these fights or how commonplace they were. For instance, here is a passage from Gouge And Bite, Pull Hair And Scratch, a book documenting Southern mutilation karate. Analysis: Sean Payton’s New Orleans Saints enter the postseason as the hottest team in the league. The cheap oakleys sunglasses WhoDats have won eight straight games since falling 31 21 at St. He was transported to the locker room, and while he was being treated, Detroit nfl jerseys cheap roared back. cheap football jerseys china The Lions scored touchdowns at the end of the first half and midway through the third quarter to forge a 14 14 tie and, with Matt Flynn at quarterback for Green Bay, clearly had the momentum.. Our school now was supposed to have it and give it twice now, and both wholesale jerseys times, they called the day before and said they didn receive it, it been delayed. Now they don even have any idea when they get it. Profitability: A company’s margins are important in determining how much profit the company generates from its sales. Operating margin indicates the percentage earned after operating costs, such as labor, materials, and overhead. The study followed 1,000 Australian women, tracking their eating habits and their emotional health. Wholesale NFL Jerseys They then made sure to take into account all other factors, including socioeconomic status, physical health, weight, age and the fact that they live in Australia. And just a few weeks ago, the context of this is that Johnson was having some nerve damage and he actually dropped a couple of passes. And so people in oakley outlet Detroit were oakley sunglasses going a little nuts, including a columnist named Terry Foster for the Detroit News. Over the years he has also learnt about himself. At Malmo, he admits, he became carried away by the trappings of success, and credits his wife for restoring his humility and focus. The seats are arranged in six ascending levels. The “floor” or “court side” seating, above which is the loge seating, followed by the 100 level and 200 level promenades, the 300 level promenade, and the 400 level or mezzanine. Each additional true count point increases the player s advantage by 0.5%. So, when the true count is +1, you have even odds..

back Back to NVB Online