back Back to NVB Online

A-mốt 6

Kết Án Nếp Sống Xa Hoa Ích Kỷ
1Khốn cho các ngươi, các ngươi ăn không ngồi rồi tại Si-ôn,
Các ngươi sống ung dung tự tại trên đồi Sa-ma-ri,
Các ngươi nổi tiếng vang lừng trong một nước hàng đầu,
Dân Y-sơ-ra-ên đến với các ngươi, đầy ngưỡng vọng!
2Hãy vượt biên lên thành Canh-nê mà xem,
Từ đó hãy xuống thành Ha-mát Ráp-ba,
Và hãy xuống thành Gát của dân Phi-li-tin.
Các ngươi có giầu mạnh hơn các vương quốc đó không?
Hoặc bờ cõi chúng có rộng lớn hơn bờ cõi các ngươi không?
3Các ngươi đuổi xa ý nghĩ về ngày tai họa,
Nhưng các ngươi lại đem ngôi bạo ngược về gần.
4Các ngươi nằm dài trên trường kỹ cẩn ngà,
Các ngươi nằm ườn trên đi-văng,
Các ngươi ăn thịt chiên chọn lọc trong bầy,
Thịt bò tơ béo tốt trong chuồng,
5Các ngươi ngân nga theo tiếng đàn hạc,
Tự chế cho mình nhạc khí như Đa-vít,
6Các ngươi uống rượu trong bát to,
Các ngươi xức dầu thơm hảo hạng,
Nhưng các ngươi không đau lòng về họa diệt vong của dòng dõi Giô-sép.
7Vì thế cho nên các ngươi sẽ dẫn đầu những người bị đày,
Các ngươi sẽ không còn nằm ườn ra dự tiệc nữa.
Họa Diệt Vong
8 CHÚA lấy chính mình Ngài mà thề, CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân phán:
“Ta ghê tởm sự kiêu hãnh của Gia-cốp,
Ta ghét các đền đài nó,
Ta sẽ nộp thành ngươi cho kẻ thù,
Và dân cư tài sản trong thành.
9Nếu trong nhà kia còn lại mười người, họ sẽ chết. 10Khi thân nhân người chết và người ướp xác đến đem xác chết ra khỏi nhà, thân nhân hỏi người ở phía tận cùng nhà trong: ‘Còn có ai với anh nữa không?’ Người kia đáp: ‘Không.’ Thân nhân nói: ‘Suỵt! Chúng ta không nên nhắc đến danh CHÚA.’
11Vì này CHÚA sẽ truyền lệnh,
Nhà to lớn sẽ bị đập thành mảnh,
Nhà nhỏ bé sẽ nát như dăm.
12Có thể nào ngựa phi trên đá,
Hoặc bò cày trên biển không?
Thế mà các ngươi đã biến sự xét xử công bình thành cỏ độc,
Bông trái của sự chính trực thành ngải cứu.
13Các ngươi reo mừng vì chiếm được thành Lô-đê-ba,
Các ngươi tự hào: ‘Chúng tôi cậy sức mình chiếm được thành Cát-na-đim!’ ”
14 CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân phán:
“Này, hỡi dân Y-sơ-ra-ên,
Chính Ta sẽ khiến một dân tộc dấy lên nghịch cùng ngươi,
Chúng sẽ hà hiếp các ngươi từ Đèo Ha-mát đến suối A-ra-ba.”

how much money do athletic trainers makeThere are a lot of things to be decided. I am quite relaxed.’. If the man in your life is a Nascar racing fan, sew on his favorite driver’s car number. You could wrap the doll in strips of fabric to make it look like the doll is wearing a racing suit. Research and development expense for the three months ended December 31, 2014 was $1,288,000 as compared with Replica Oakleys $1,191,000 for the prior year period, an increase of $97,000 or just over 8%. For the six month period, research and development expense was $2,572,000, which compares with $2,422,000 for the prior year period, an increase wholesale nfl jerseys of $150,000 or 6.2%.. You gotta pat him on cheap oakleys the butt. We got open looks on the other end, but they didn go down. Unplanned changes bring about unpredictable outcomes, while planned change is a sequence of events implemented to achieve established goals. In nursing a change agent is a person who brings about changes that impact nursing services. Three animals in the control group and one in betamethasone group died before the completion of 8 of ventilation. Three ewes in the betamethasone group and one control ewe had preterm labor before cesarean section (C section) delivery of the fetus. Yep, it’s a striking visual one that was repeated two years later in Darren Aronofsky’s lighthearted romp about addiction and Fake ray bans ass to ass action, Requiem for a Dream. In a dream sequence, the stoned protagonist sees his girlfriend standing at the end of a beautiful pier and walks toward her. If you don’t typically find yourself attending a Patriots football game in extremely cold or wet weather, there are plenty of lighter versions of New England Patriots NFL jackets that will be cooler and lighter in weight but still give you the warmth and protection you need from fall or winter cold snaps. One popular lighter version of the heavy duty New England Patriots NFL jackets are the suede Patriots NFL jackets. Louis Rams owner Stan Kroenke, has scarcely cheap oakleys sunglasses made hockey jerseys it a secret that one rationale for the Inglewood proposal is to extract a new fake oakleys stadium from taxpayers in St. Louis. Check your manuals or the Sonos website for options and alternatives (see Resources). Connect all power cables and turn on all Sonos and other audio devices.. Tip 2 Indulgences are ok, but limit your intake. Moderation is always the key, but when snacks are literally right around every corner and people are often thrusting them into your face then moderation often increases to allow the over indulgence period that comes with the holidays.

back Back to NVB Online