back Back to NVB Online

A-mốt 1

1Đây là lời của tiên tri A-mốt. Ông vốn là một trong những chủ trại chăn nuôi bò và chiên ở làng Thê-qua. Hai năm trước cơn động đất, vào triều vua Ô-xia nước Giu-đa, đồng thời với triều vua Giê-rô-bô-am nước Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời tỏ cho ông thấy những điều này về nước Y-sơ-ra-ên.
2Ông tuyên bố:
“CHÚA gầm lên từ núi Si-ôn,
Từ thành Giê-ru-sa-lem Ngài gào thét.
Bỗng chốc đồng cỏ những người chăn chiên khô héo,
Rừng cây trên đỉnh núi Cạt-mên úa vàng.”
Đức Chúa Trời phán xét tội của dân Y-sơ-ra-ên và dân các nước láng giềng. Dân Sy-ri
3Đây là lời CHÚA phán:
“Vi phạm dân thành Đa-mách đã lên đến tột cùng,
Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng nó giày đạp dân xứ Ga-la-át,
Như người ta đạp lúa với bàn đạp có mấu sắt!
4Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống cung điện vua Ha-xa-ên,
Và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài vua Bên-ha-đát.
5Ta sẽ đập tan then gài cổng thành Đa-mách,
Ta sẽ diệt vua tại Thung Lũng A-ven.
Ta sẽ diệt trừ vua ở thành Bết-ê-đen,
Và Ta sẽ đầy dân Sy-ri trở về xứ Ki-rơ.”
CHÚA phán vậy.
Dân Phi-li-tin
6Đây là lời CHÚA phán:
“Vi phạm dân thành Ga-xa đã lên đến tột cùng,
Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng,
Chúng nó bắt dân cư trọn cả vùng
Đày qua bán cho dân Ê-đôm làm nô lệ.
7Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống tường thành Ga-xa,
Và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài tại đó.
8Ta sẽ diệt trừ vua thành Ách-đốt,
Ta sẽ diệt luôn vua thành Ách-ca-lôn,
Ta sẽ dang tay ra trừng trị thành Éc-rôn,
Dân Phi-li-tin còn sót lại cũng sẽ diệt vong,”
CHÚA, phán vậy.
Dân Phê-ni-xin
9Đây là lời CHÚA phán:
“Vi phạm dân thành Ty-rơ đã lên đến tột cùng,
Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng nó bán dân lưu đầy trọn cả vùng cho Ê-đôm,
Chúng chẳng màng đến giao ước giữa anh em,
10Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống tường thành Ty-rơ,
Và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài tại đó.”
Dân Ê-đôm
11Đây là lời CHÚA phán:
“Vi phạm dân Ê-đôm đã lên đến tột cùng,
Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng nó dùng gươm săn đuổi anh em mình,
Không chút xót thương.
Chúng nổi giận cắn xé không thôi,
Căm hờn mãi mãi.
12Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống thành Thê-man,
Và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài thành Bốt-ra.”
Dân Am-môn
13Đây là lời CHÚA phán:
“Vi phạm dân Am-môn đã lên đến tột cùng,
Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng nó mổ bụng đàn bà mang thai ở Ga-la-át
Để mở rộng bờ cõi.
14Vì thế Ta sẽ phóng hỏa đốt tường thành Ráp-ba,
Và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài tại đó,
Giữa tiếng hò hét trong ngày chiến trận,
Giữa cơn gió lốc trong ngày bão táp.
15Vua chúng nó sẽ bị lưu đầy
Cùng với các quan chúng nó.”
CHÚA phán vậy.

Last week The New York Times announced that the NHL has signed a 7 year deal with Molson Coors Brewing Company (NYSE:TAP) worth $400 million. This will put increased pressure on Anheuser Busch InBev (NYSE:BUD) who previously held the deal for less than half the price, cheap oakleys but retains the rights to the NFL and MLB. Today, rare cases of discrimination among left and right handed people are observed. In fact, it throwback nba jerseys is believed that left handed people have a bit of a higher IQ level than right handed ones. (a, d, g) Representative fluorescence is shown for basal level, (b, e) after ATP stimulation, (h) after exposure to superoxide from xanthine + xanthine oxidase as a positive control, and (c, f, i) with superoxide scavenger, polyethylene glycol (PEG) SOD, as a negative control. Scale bar in (i) represents 50 and images are at original magnification. That forced the Patriots to Cheap NFL Jerseys elevate Anthony Johnson from the practice squad in order to have an extra body to rotate with Malcolm Brown and Alan Branch.BUFFALO BILLS: WR The Bills are desperate for receiving help, which was reflected in their recent decision to promote undrafted rookie Ed Eagan off the practice squad. Sammy Watkins, Robert Woods, Marquise Goodwin and Greg Salas have all dealt with injuries (and two are on IR).MIAMI DOLPHINS: DB The secondary has been in flux all season. The last four games have all been decided by four points. There’s no reason to think this won’t be tough, this won’t be hard hitting and this won’t be close. He has very good play speed to go along with excellent athleticism and body control. His play speed is in the 4.45 4.48 area. Results In retinas from all subjects without diabetes, cytoplasmic immunoreactivity for the antiapoptotic molecules Cox 2, Akt, and Mcl 1 was noted in ganglion cells. Cytoplasmic immunostaining for Cox 2 was also noted in the retinal pigment epithelial cells. If Dallas wins six of its last seven, it can catch the Giants. I know, I know. The members of MADD opposed lowering the drinking age, declaring that drunk driving fatalities “skyrocketed” after many states lowered their minimum ages during the 1970s and that raising the age has saved 25,000 lives since then. They also said the 21 year drinking age is “one of the most research based laws we’ve ever had,” going so far as to claim that the results of every study on the topic have been “all the same,” in favor of the current age.. We just finished Cheap china Jerseys watching it daughter, also 11, was thrilled that Chyna room looks a lot like her new room, and now has plans to start playing a number of instruments But I hear you on this, when she was younger, Disney went bye bye out of Baratas Replicas Ray Ban the house when my she told me one day that girls can be princesses I was shocked to realize that my then 4 year old already knew there was no role model for her in Disneyland. ( getting a bit off topic here but thankfully, a month later, the queen of the St Patrick Day Fake ray bans parade in Montreal was named and for the first time in cheap jerseys history, she was a brown girl father, Kenyan mother I happened to find a shirt that read princess wanna be Queen on it.

back Back to NVB Online