back Back to NVB Online

Ô-sê 9

Y-sơ-ra-ên Sẽ Bị Lưu Đày
1Hỡi Y-sơ-ra-ên, đừng vui mừng nhộn nhịp
Như các dân tộc khác!
Vì ngươi đã gian dâm, lìa bỏ Đức Chúa Trời mình.
Ngươi ưa thích tiền công của gái mãi dâm
Trên tất cả các sân đạp lúa.
2Sân đạp lúa và bồn ép rượu sẽ không nuôi được chúng,
Rượu mới sẽ làm cho chúng thất vọng.
3Chúng sẽ không được ở trong đất của CHÚA;
Ép-ra-im sẽ trở về Ai-cập,
Và chúng sẽ ăn thức ăn ô uế tại A-si-ri.
4Chúng sẽ không dâng rượu lễ cho CHÚA,
Cũng không dâng sinh tế đẹp lòng Ngài.
Thức ăn của chúng sẽ như thức ăn nhà có tang,
Ai ăn sẽ bị ô uế.
Vì thức ăn của chúng chỉ thỏa mãn nhu cầu riêng,
Không được đem vào nhà CHÚA.
5Anh chị em sẽ làm gì trong ngày đại hội,
Ngày lễ trọng thể của CHÚA?
6Ngay cả khi chúng thoát khỏi cảnh tàn phá,
Ai-cập sẽ gom góp chúng lại,
Mem-phít sẽ chôn thây chúng.
Cỏ dại sẽ chiếm đoạt các bảo vật bằng bạc,
Gai gốc sẽ mọc lấn vào các lều trại của chúng.
7Ngày trừng phạt đã đến,
Ngày báo trả đã tới!
Y-sơ-ra-ên sẽ biết rõ điều ấy.
Ngươi bảo: “Tiên tri là người khờ dại,
Người có thần linh thật ngông cuồng!”
Vì tội ác ngươi nhiều,
Nên lòng thù ghét của ngươi lớn lắm.
8Tiên tri là người canh gác Ép-ra-im
Cùng với Đức Chúa Trời mình.
Thế mà mọi lối đi của tiên tri đều bị gài bẫy như bẫy chim,
Và lòng ganh ghét đầy dẫy nhà của Đức Chúa Trời.
9Chúng nó chìm sâu trong cuộc sống đồi bại
Như dân Ghi-bê-a thuở trước.
Chúa sẽ nhớ lại sự gian ác chúng,
Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi chúng.
Hậu Quả Của Tội Lỗi
10Ta bắt gặp Y-sơ-ra-ên
Như gặp chùm nho trong sa mạc,
Ta chú ý thấy tổ phụ các ngươi
Như trái vả chín đầu mùa,
Nhưng chúng lại đến Ba-anh Phê-ô,
Hiến thân cho vật ô nhục,
Và trở nên gớm ghiếc như thần tượng chúng yêu.
11Vinh quang Ép-ra-im như chim bay đi xa:
Chúng nó không còn sinh đẻ, mang thai, hoặc thụ thai nữa.
12Dù chúng có nuôi được con cái,
Ta cũng sẽ làm cho chúng chịu tang con cái mình,
Cho đến khi không còn một đứa nào.
Thật khốn thay cho chúng,
Khi Ta lìa bỏ chúng!
13Ta nhìn thấy Ép-ra-im, giống như thành Ty-rơ,
Trồng nơi vững chắc.
Nhưng Ép-ra-im phải đem con cái mình
Nộp cho kẻ tàn sát.
14Lạy CHÚA, xin ban cho chúng,
Ngài sẽ ban cho chúng điều gì?
Xin Ngài làm cho các phụ nữ đều bị sẩy thai,
Và vú họ teo lại.
Tội Ác Bị Trừng Phạt
15Tất cả tội ác chúng tập trung tại Ghinh-ganh;
Ta bắt đầu ghét chúng tại đó.
Vì những việc gian ác chúng làm,
Ta sẽ đuổi chúng ra khỏi nhà Ta.
Ta không còn yêu thương chúng nữa;
Tất cả các nhà lãnh đạo của chúng đều phản loạn.
16Ép-ra-im bị sâu cắn phá,
Rễ chúng khô héo,
Chúng không còn sinh trái được nữa.
Dù chúng có sinh con cái,
Ta cũng sẽ giết con cái chúng yêu quý.
17Đức Chúa Trời tôi sẽ từ bỏ chúng
Vì chúng không vâng lời Ngài.
Chúng sẽ lưu lạc giữa các nước ngoài.

dr james hind reveals the formula for the perfect snowmanFew times scouts go back into coaching and so because they’re what used to be, only a coach could be a scout. Now, we’re seeing a lot more people from a lot different parts of their life coming together to be a scout, and it’s a very exciting career and it’s one that Sports Management Worldwide, we take a lot of pride in having the only on line scouting course to give people an opportunity to break into the business, and I think scouting is as exciting as being the head coach, and you feel a sense of satisfaction when that team wins on Saturday or Sunday.. This is cheap oakleys a huge problem. Getting a divorce? You’d better be on good terms with your spouse, because that “mental disorder” you have renders you unfit to raise a kid. At the beginning of every period except for the first Cheap mlb Jerseys period the ball must be inbounded. After every made basket the opposing team must inbound the ball. The point I’m trying to make is that a comparison of the two isn’t fair or helpful to investors. Nike may be experiencing cheap nfl jerseys slow growth relative to their younger peer but the slow growth is still pretty remarkable for a company of it’s size.. Next, they should highlight spelling, grammatical and punctuation and usage errors, using cheap nfl jerseys a different color for each type of mistake. Finally, classmates should describe two or three things cheap authentic jerseys they enjoyed about the piece as well as two or three things they would do differently. A report out today is stirring up new controversy over one of football’s most controversial subjects: head injuries and their suspected connection to dementia and mental impairment. The survey was commissioned by the NFL. None of the injuries were life threatening, they said.The building, however will likely be a total loss, Morgan said Thursday.It’s unclear what caused the explosion, but people in oakley sunglasses outlet the area reported a strong smell of natural gas before the blast.The state Fire Marshal’s office and the federal Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives are investigating, Morgan said. The federal agency’s involvement is routine and doesn’t suggest investigators believe the explosion was anything other than an accident, the sheriff added.Inmates who do not remain in the hospital have been taken to other nearby jails, officials said.One angry woman who said she had been unable to learn the fate of her son in the jail confronted Morgan Thursday, accusing his deputies and jail staff replica oakleys of being insensitive..

back Back to NVB Online