back Back to NVB Online

Ô-sê 7

Tội Ác Của Y-sơ-ra-ên
1Khi Ta phục hồi cơ nghiệp dân Ta,
Khi Ta chữa lành Y-sơ-ra-ên,
Thì tội ác của Ép-ra-im,
Và việc ác của Sa-ma-ri lại lộ ra tỏ tường.
Vì chúng cư xử gian dối,
Kẻ trộm lẻn vào trong nhà,
Bọn cướp hoành hành ngoài đường.
2Chúng không hề nghĩ rằng
Ta nhớ tất cả mọi tội ác của chúng.
Bây giờ việc ác chúng làm vây chặt lấy chúng,
Rành rành trước mặt Ta.
3Chúng dùng tội ác làm cho vua vui thích,
Nói lời giả dối cho các quan chức thỏa dạ.
4Tất cả đều phạm tội tà dâm,
Chúng khác nào lò nướng bánh đốt nóng;
Người thợ nướng bánh ngừng khơi lửa
Từ khi nhồi bột cho đến khi bột dậy men.
5Ngày vua lên ngôi,
Các quan chức say rượu nồng đến phát bệnh.
Vua bắt tay với bọn hay nhạo báng.
6Chúng đem lòng bầy mưu tính kế,
Như lò nướng bánh cháy âm ỉ suốt đêm,
Trong khi người thợ nướng bánh ngủ,
Nhưng đến sáng lại bốc cháy phừng phừng.
7Tất cả chúng đều cháy nóng như lò nướng bánh,
Chúng ăn nuốt các thẩm phán mình.
Các vua chúng đều bị lật đổ,
Nhưng không một ai cầu cứu với Ta.
Cầu Cứu Các Nước Ngoài Không Giúp Ích Gì
8Ép-ra-im sống hòa mình với các dân tộc khác,
Ép-ra-im là ổ bánh chưa trở, mới nướng một bên thôi.
9Các nước ngoài ăn nuốt sức mạnh nó,
Mà nó không biết,
Ngay cả tóc nó cũng điểm bạc,
Mà nó chẳng hay.
10Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên đã tố cáo nó.
Dù gặp mọi cảnh đó,
Chúng vẫn chưa quay về với CHÚA, Đức Chúa Trời mình,
Chúng vẫn chưa tìm kiếm Ngài.
11Ép-ra-im giống như chim bồ câu
Khờ dại, thiếu trí khôn.
Chúng cầu cứu với Ai-cập,
Chúng chạy qua A-si-ri.
12Đang khi chúng chạy đi cầu cứu, Ta sẽ giăng lưới bắt chúng,
Ta sẽ hạ chúng xuống như chim trời,
Ta sẽ trừng phạt chúng
Theo như lời thông báo giữa hội chúng.
13Khốn thay cho chúng,
Vì chúng trốn tránh Ta!
Chúng sẽ bị hủy diệt,
Vì chúng phạm tội phản nghịch Ta!
Về phần Ta, Ta muốn giải cứu chúng,
Nhưng chúng lại nói dối chống lại Ta.
14Chúng không hết lòng kêu cầu Ta,
Nhưng chúng lại rú lên vì đau đớn trên giường mình.
Chúng tự cắt rạch mình để xin lúa thóc và rượu mới,
Chúng đã xây khỏi Ta.
15Chính Ta đã rèn luyện và làm cho tay chúng cứng cáp,
Nhưng chúng lại bầy mưu ác nghịch lại Ta.
16Chúng hướng về những điều vô ích,
Chúng giống như cây cung lỏng lẻo.
Các quan chức của chúng sẽ ngã vì gươm dao,
Vì lưỡi chúng nói lời ngạo mạn.
Như vậy, chúng sẽ làm trò cười
Trên đất Ai-cập.

But, you can actually turn any activity into an anaerobic exercise such as dance, jump roping, weight training, you think of it, you can turn it into an anaerobic exercise by simply doing it at a one high intensity level and then dropping it to a lower. So, think about it like this, you do a high intensity and then you drop it to a lower intensity for three times as long Baratas Replicas Ray Ban as you did the high intensity. Journeys comps were up 9% in the first 3 quarters and down 1% in the fourth quarter. And Lids was flat for the first 3 quarters and down 10% in the fourth quarter last year. His cheap nhl jerseys popularity clearly stems from his fame as a college player, an outspoken Christian. His on field performance has been less miraculous. “Common sense alone tells you that cancer was all along linked.” He went on to list several other police officers he worked with who had gotten cancer.”What are the odds with all of these cheap nfl jerseys people coming down with the same type of, the same exact type of cancer or a linked cancer?” he asked. He said early in his career at the NYPD, he would hear about one case of cancer a year. Jackson’s left femur wasn’t receiving an adequate supply of blood, which lead to deterioration of the femoral head. Jackson would discover that he would need a hip replacement, which would end this professional football career.. “People think that people over 50 should be on a porch in a rocking chair. Where would I be if cheap oakleys I listened to them?” she said with a laugh. While Mutoscopes did show things like horse races, it was smut and violence that made the machines so popular. After all, the Mutoscope was one of the few places where a Victorian gentleman cheap nfl jerseys could see a naked woman as long as he was willing to risk having a giant boner in the middle of an arcade. “The fiber fills you up so you can use it to help with weight management as well as diabetic blood sugar control, and it’s also been shown to lower LDL levels. There are so many beans to choose from and they are versatile for cooking add them to salads, soups, side dishes, or casseroles. And what you don’t: Compared to other satellite packages, Sky Angel is pretty skimpy. It offers just 80 channels, Replica Oakleys most of which are faith related. It’s been a pretty amazing couple of weeks for Mars. At the 56th Grammy Awards on January 26th he won NFL Jerseys Cheap the award in the Best Pop Vocal Album category for his hit album Unorthodox Jukebox. Small in stature, the Japanese forward has played a part in every league match since the turn of the year, after a bit part role in the first half of the campaign. Had been plying his trade in Germany for four years before moving to the East Midlands last summer.

back Back to NVB Online