back Back to NVB Online

Ô-sê 5

CHÚA Xét Xử Y-sơ-ra-ên Và Giu-đa
1Các thầy tế lễ, hãy nghe đây!
Các nhà lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên, hãy lưu ý!
Cả hoàng tộc, hãy lắng tai!
Các ngươi có trách nhiệm ban hành sự chính trực,
Nhưng các ngươi lại là cái bẫy tại Mích-ba,
Là lưới giăng trên núi Tha-bô,
2Là hố sâu tại Si-tim.
Vậy Ta sẽ trừng trị tất cả các ngươi.
3Ta, chính Ta, biết rõ Ép-ra-im,
Y-sơ-ra-ên không che giấu khỏi Ta được.
Ép-ra-im, vì bây giờ ngươi sống dâm loạn,
Cho nên Y-sơ-ra-ên bị ô uế.
4Việc làm của chúng ngăn trở chúng
Quay về với Đức Chúa Trời mình.
Chúng không nhận biết CHÚA
Vì tinh thần gian dâm ở trong chúng.
5Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên đã tố cáo nó,
Ép-ra-im sẽ vấp ngã trong tội ác mình,
Giu-đa cũng sẽ vấp ngã theo.
6Chúng sẽ đem chiên và bò
Đi tìm kiếm CHÚA,
Nhưng chúng sẽ không tìm được,
Vì Ngài đã tránh mặt chúng.
7Chúng đã phản bội CHÚA,
Vì chúng đã sanh ra con hoang.
Vậy bây giờ, ngày Trăng Mới sẽ ăn nuốt chúng
Và đất đai vườn tược chúng.
CHÚA Cảnh Cáo Y-sơ-ra-ên Và Giu-đa
8Hãy thổi tù và ở Ghi-bê-a,
Hãy thổi còi ở Ra-ma,
Hãy lớn tiếng báo động ở Bết A-ven,
Bên-gia-min, hãy coi chừng!
9Ép-ra-im sẽ điêu tàn
Trong ngày sửa phạt;
Ta đã thông báo cho các chi tộc Y-sơ-ra-ên
Biết điều chắc chắn sẽ xảy ra.
10Các nhà lãnh đạo dân Giu-đa giống như
Bọn dời mộc giới,
Ta sẽ trút cơn phẫn nộ Ta xuống trên chúng
Như thác đổ.
11Ép-ra-im bị áp bức,
Quyền lợi nó bị chà đạp,
Vì nó đã quyết lòng chạy theo điều vô nghĩa.
12Nhưng Ta, Ta giống như là chất mủ đối với Ép-ra-im.
Chất làm cho mục nát đối với dân Giu-đa.
13Khi Ép-ra-im thấy mình mắc bệnh,
Và Giu-đa thấy vết thương mình cương mủ,
Ép-ra-im liền phái người qua A-si-ri,
Cầu cứu với vua vĩ đại.
Nhưng vua ấy không thể chữa lành bệnh các ngươi,
Cũng không thể rịt lành thương tích các ngươi.
14Vì chính Ta sẽ giống như sư tử đối với Ép-ra-im,
Như sư tử tơ đối với dân Giu-đa.
Phải, chính Ta sẽ xé nát và bỏ đi,
Ta sẽ tha mồi đi, và không ai tiếp cứu được.
15Ta sẽ đi về nơi Ta ngự,
Cho đến khi nào chúng gánh hết hậu quả tội lỗi mình,
Và tìm kiếm Ta.
Trong cơn hoạn nạn, chúng sẽ tìm kiếm Ta tha thiết.

Those six were, ray ban rb2132 55 Madame De Beaulieu, Monsieur and Madame Duparc, the youngest of cheap oakley baseball sunglasses their two sons, Madame Beauguillot (sister of Madame Duparc), and ray ban size chart Monsieur Beauguillot Cheap Jerseys from china (her son). Mademoiselle Duparc remained in the kitchen coach gilroy outlet to help Marie in serving up the dinner, and only gascan oakleys took her place at cheap jerseys table after the soup had been wholesale ray bans put on. 1c). Taken together, GM CSF+ TH cell frequencies are elevated in MS and decrease upon immunemodulatory therapy.Figure 6: MS patients have elevated frequencies of GM CSF secreting TH memory cells.(a) Representative GM CSF and IFN production and (b) cumulative data from PBMCs of untreated relapsing remitting MS (RRMS) patients and OND patients, which were analysed ex vivo (no previous in vitro culture) for the frequency of total GM CSF+, IFN + and IL 17A+ memory TH cells by flow cytometry (OND n=22; MS n=27). If the cornerback is assigned “zone” coverage, the corner will cover a zone of the field rather than a specific receiver. On the vast majority of plays, a cornerback will start the play close to the line of scrimmage, usually directly in front of the receiver he is covering.. The video game industry of 2014 seems a little slow compared to the industry of Cheap Oakleys 2013, but then again, it’s a jordan sale bit difficult to compete with a console release year. The effects of the console release are still being felt, as hardware sales more than double year over custom jerseys year, while “physical software” lags by more than 36% over the same window. Zippers are a commonplace part oakley sunglasses of our clothing and bags that we scarcely notice until they break. One of the most common zipper malfunctions is misalignment. However, we all may be jumping the gun, as James Poniewozik at Time notes that last week’s press release was only a partial casting announcement. Arianne may show up later in Season 5 or possibly further in the series’ future, although it’s unlikely she’ll play the same significant role since her brother is now the supposed heir. Sportscasters need to cheap nfl jerseys be able to cite facts and figures on the spot, digging into their expansive knowledge of sports to make meaningful connections between players, teams, coaches and other aspects of the game. If you don’t love sports enough to observe and study them day in and day out, then a career as a sportscaster is probably not for you. Multiple owners released statements, including New York Giants owner John Mara, who called the notion that Goodell’s job is in jeopardy “misguided.”Two people with close ties to NFL ownership, speaking on condition of anonymity because of the sensitivity of the matter, told USA TODAY Sports no call had taken place with the 32 owners to discuss the handling of the Rice case.Goodell was in Charlotte on Wednesday to present an award to Carolina Panthers owner Jerry Richardson. Aiello said he believed that appearance no longer was scheduled.Baltimore Ravens spokesman Kevin Byrne told USA TODAY Sports the team requested a copy of the video from Rice’s attorney, Michael Diamondstein.

back Back to NVB Online