back Back to NVB Online

Ô-sê 4

CHÚA Buộc Tội Dân Y-sơ-ra-ên
1Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe lời CHÚA,
Vì CHÚA buộc tội dân cư trên đất này,
Vì trong cả nước, không ai đáng tin cậy,
Không ai có tình yêu chân thật,
Không ai hiểu biết Đức Chúa Trời.
2Nguyền rủa, dối gạt, giết người,
Trộm cắp và ngoại tình,
Nổ bùng khắp nơi;
Các vụ đổ máu xảy ra liên tục.
3Vì thế, đất đai khô hạn,
Mọi người sống trong nước đều cằn cỗi;
Thú rừng và chim trời cũng vậy;
Ngay cả cá biển cũng chết luôn.
CHÚA Cảnh Cáo Thầy Tế Lễ
4Thật vậy, đừng ai buộc tội,
Đừng ai trách mắng.
Nhưng Ta buộc tội ngươi,
Hỡi thầy tế lễ!
5Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày, ban đêm,
Vị tiên tri cũng sẽ vấp ngã với ngươi.
Và Ta sẽ hủy diệt mẹ ngươi.
6Dân Ta bị hủy diệt vì thiếu hiểu biết.
Vì ngươi từ chối, không chịu hiểu biết Ta,
Nên Ta cũng chối bỏ, không nhận ngươi làm thầy tế lễ cho Ta.
Vì ngươi quên Kinh Luật của Đức Chúa Trời ngươi,
Nên Ta cũng sẽ quên các con ngươi.
7Các thầy tế lễ càng đông,
Càng phạm tội thêm nhiều.
Chúng đổi vinh quang ra ô nhục.
8Chúng sống nhờ tội lỗi dân Ta,
Chúng khao khát cho dân Ta phạm tội.
9Rồi đây, dân chúng thế nào, thầy tế lễ cũng thể ấy.
Ta sẽ phạt các thầy tế lễ vì lối sống của chúng,
Ta sẽ báo trả việc chúng làm.
10Chúng sẽ ăn, nhưng không no,
Chúng hành động dâm ô, nhưng không sinh sản,
Vì chúng đã lìa bỏ CHÚA,
Để tuân theo các lề thói dâm đảng.
CHÚA Lên Án Sự Thờ Hình Tượng
11Rượu và rượu mới đã làm mờ tâm trí dân Ta.
12Chúng cầu hỏi khúc gỗ,
Cây gậy chúng phán dạy chúng!
Vì tinh thần dâm ô đã làm chúng lầm lạc,
Chúng sống dâm loạn, bội nghịch Đức Chúa Trời mình.
13Chúng dâng sinh tế trên đỉnh núi, thiêu của lễ trên ngọn đồi,
Dưới bóng rậm cây sồi, cây dương, và cây sến.
Vì thế, con gái các ngươi làm điếm,
Dâu các ngươi ngoại tình.
14Nhưng Ta không phạt con gái các ngươi
Vì chúng làm điếm,
Cũng không phạt dâu các ngươi
Vì chúng ngoại tình,
Vì chính đàn ông các ngươi đi lại với gái điếm,
Dâng sinh tế với bọn mãi dâm.
Dân tộc nào thiếu hiểu biết sẽ suy sụp.
15Hỡi Y-sơ-ra-ên, dù ngươi sống dâm loạn,
Đừng để Giu-đa phạm tội.
Đừng đến Ghinh-ganh,
Đừng lên Bết A-ven,
Cũng đừng lấy danh “CHÚA hằng sống” mà thề thốt.
16Thật dân Y-sơ-ra-ên ngoan cố
Như bò cái tơ!
Bây giờ, lẽ nào CHÚA lại dẫn chúng
Vào đồng cỏ mênh mông như Ngài dẫn chiên sao?
17Ép-ra-im gắn bó với hình tượng,
Hãy để mặc nó.
18Chúng chè chén say sưa,
Rồi đi lại với gái điếm.
Chúng ưa thích sỉ nhục hơn vinh quang.
19Một cơn gió lốc quấn lấy chúng, cuốn đi xa.
Chúng sẽ xấu hổ vì của lễ cúng thần tượng của mình.

hbo’s history at a glanceOn average, Akamai is coming in about 15% cheaper trying to win new CDN business or keep the traffic they have. The lowest price I have seen Akamai quoting is $0.002 per GB delivered. San Fran’s defense held the Jets to 145 total yards of offense and created custom jerseys four turnovers. Positives for the Jets? You wholesale football jerseys china won’t find any in this league when you get shutout and beat up for the majority of the afternoon. Firefox uses a layout engine called Gecko, which traces its origins back to the days of Netscape. By contrast, Safari uses WebKit which, until the recent release of Google Chrome, has never been viewed as being a major contender in the browsing market. There cheap jerseys you go. And he can throwback nba jerseys technically lift him up, somewhat. Martinez has looked for work ever since graduating from high school more than five years ago, without success. She says, “I would fill out application upon application trying to find a job. Hats off to them for daring to think different, and believe in themselves. They surely deserve every bit of the success they cheap jordan have achieved.. When he failed to make the final cut for the 13 man squad, speculation cheap nhl jerseys raged as to what Hayne would do next. The 28 year old met with Australian Rugby Union officials but the Waratahs declined to pick him up, making Wholesale NFL Jerseys a return to the NRL or a stint in French rugby more likely.. Take the Twilight craze for example. Now, Twilight is pretty awful. The Bahamas is known as the shark diving capital of the world, mainly due to the fact that Caribbean reef sharks (pictured) can be regularly sighted in the deep waters off the scattered islands, but more recently two specific areas have become a Mecca for shark divers. Tiger Beach, off the west coast of Grand Bahama, is a prime site all year round for you guessed it tiger sharks, which cruise in the shallow waters over an immense sandbank and will come extremely close to divers, while off Bimini, a similar sandbank is home to immense great hammerhead sharks in February.. L Listen: You must listen to those that have walked in your shoes. For example, a football coach that coaches a NFL team usually has many records under his belt and has proven himself as a Champion in the game of foot ball. Weeks of punishing airstrikes killed hundreds of people, and have also left many seriously wounded including children trapped inside the city besieged, rebel held neighborhoods. After several days of reduced airstrikes, the heavy bombing by Russian planes resumed Tuesday morning in eastern Aleppo, the rebels stronghold, according to activist and opposition groups..

back Back to NVB Online