back Back to NVB Online

Ô-sê 12

1Ép-ra-im chăn gió
Và đuổi theo gió đông suốt ngày;
Cảnh lừa dối và bạo ngược ngày càng gia tăng;
Chúng kết ước với A-si-ri,
Mang dầu ô-liu triều cống Ai-cập.
2 CHÚA kết án Giu-đa,
Ngài sẽ trừng phạt Gia-cốp y theo lối sống nó,
Ngài sẽ báo trả nó tùy theo việc nó làm.
3Trong bụng mẹ, nó tìm cách chiếm chỗ anh mình,
Đến thời trai tráng, nó đấu tranh với Đức Chúa Trời.
4Nó vật lộn với thiên sứ và thắng cuộc,
Nó khóc lóc và xin thiên sứ ban phước;
Đức Chúa Trời gặp Gia-cốp tại Bê-tên,
Và phán dạy nó tại đó.
5Ngài là CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng,
Danh Ngài là CHÚA.
6Về phần các ngươi, hãy trở về với Đức Chúa Trời mình,
Hãy yêu thương nhau cách chân thành,
Hãy cư xử với nhau trong lẽ công bình,
Hãy luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời mình.
7Một tay buôn bán dùng cân gian xảo,
Thích bóc lột người khác.
8Ép-ra-im khoe khoang:
‘A! Ta giàu có rồi! Ta tạo được tài sản cho mình!
Trong mọi công lao khó nhọc của Ta,
Chưa hề tìm thấy một vi phạm nào có thể gọi là tội ác.’
9Nhưng Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của các ngươi,
Ngay từ bên đất Ai-cập.
Ta sẽ cho các ngươi trở về sống trong lều trại,
Như trong các ngày lễ Lều Tạm.
10Ta đã phán dạy qua các tiên tri,
Chính Ta đã ban cho thêm nhiều khải tượng,
Và dùng ngụ ngôn dạy dỗ qua các tiên tri.
11Dân Ga-la-át đầy tội ác,
Chắc chắn chúng sẽ thành số không;
Dân Ghinh-ganh cúng tế bò đực,
Ngay cả bàn thờ của chúng sẽ như đá chất thành đống
Trên luống cày nơi đồng ruộng.
12Thế rồi Gia-cốp trốn qua cánh đồng Sy-ri,
Và Y-sơ-ra-ên làm thuê để cưới vợ,
Chăn bầy gia súc mới được vợ.
13 CHÚA dùng một nhà tiên tri đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập,
Ngài cũng dùng tiên tri chăn giữ nó.
14Ép-ra-im đã phạm thượng nặng nề,
Nên Chúa bắt nó chịu tội đổ máu,
Ngài sẽ báo trả nó y theo tội phạm thượng của nó.

bbq baby back ribs recipeAdditionally, if the market expands enough to support multiple (profitable) operators, the competition to be “3” will become harder for MGT to hang onto as more nimble upstarts enter the market. Baratas Ray Ban And in fact, there’s evidence that MGT’s DraftDay is already facing competition from sites that recently launched.. The third thing I like to do is I like to use chartreuse dyes especially on cloudy days in muddy water, low light conditions, anytime that you need a little bit more color in your bait, use this chartreuse dye, it’s very simple to use, just don’t over do it. Take your soft plastic and take this Hag’s Tornado Bait and just barely dip the tip of this tornado in that plastic and you can see it has that nice bright chartreuse hue, it’s got a garlic scent to it. Lakers Coach Luke Walton me to work on my skyhook, Zubac said. He told me in the future they see me as their center, so it better to look at this year as adjustment year. What we found in laboratory experiments a 60 G impact would be shifted down to about 20, 25 Gs. An 80 G impact will be shifted down to about 40, 45. Mike Trout beats out Mookie Betts for AL MVP: Mike Trout became just the 5th player in league history to win the Cheap Football Jerseys MVP while playing for a non playoff team. Trout admitted his surprise at the decision, and praised Mookie Betts. In this article, we’ll start with some ways to tell if you have a concussion, what you should know if you have a concussion and move on to work with integrating steps you can take to help yourself heal from a concussion. If you suspect you have a concussion see ray ban sunglasses sale your doctor immediately.. Steve expects the worst from Shadow doggy playdate, but as Cesar expects, Shadow just wants to socialize. As it turns out, he never had a chance to play with other dogs, spending his days protecting Steve instead. Several Baseball/Softball fields, complete with bleachers are located on the grounds, professional light trees stand tall waiting to be engaged to emit a showering of illumination, and a remote controlled electronic score board is embedded to tally the numbers. There are no fences surrounding the outfield but the dimensions appear to be up to professional specs. She wanted a special gift to give him so it’s a special gift that we have personalised.”Flynn requested a special message reading “100th Test as Captain Love Gemma” be embroidered into the label for her 33 year old boyfriend.The jacket is part of Working Style’s summer collection and retails for $990, according to Mr Dobbs.”It is made from beautiful fabric and is completely unlined so it gives that lovely lightness that linen gives you. He got a very nice jacket, he’s a lucky boy.”See Richie McCaw’s fan club in Cardiff here.Flynn documented the European trip on her Instagram account, posting a photo of the couple together at the weekend though McCaw was not wearing the jacket and a snap of a gourmet hamper she received from the Cardiff Hilton.Hawke’s Bay TodayMcDonald’s ‘stabbing’ in Napier Two people were Cheap Jordans Sale taken to hospital after cheap Air Jordans a fight in Napier McDonald’s last night..

back Back to NVB Online