back Back to NVB Online

Ô-sê 10

Tình Trạng Đồi Bại Của Y-sơ-ra-ên
1Y-sơ-ra-ên là một cây nho sum suê,
Sinh trái tốt tươi.
Trái càng sai,
Nó càng lập nhiều bàn thờ.
Đất nước càng hưng thịnh,
Trụ thờ càng đẹp.
2Lòng chúng giả dối,
Giờ đây chúng phải chịu trừng phạt.
Chúa sẽ đập bể bàn thờ,
Hủy phá trụ thờ của chúng.
3Bấy giờ, chúng sẽ nói:
“Chúng ta không có vua,
Vì chúng ta không kính sợ CHÚA.
Nhưng vua làm được gì cho chúng ta?”
4Chúng nói chuyện tầm phào,
Thề nguyện giả dối
Khi kết ước,
Vì thế sự công bình biến thành cỏ độc,
Mọc giữa luống cày trong đồng ruộng.
5Dân Sa-ma-ri sẽ lo sợ
Cho bò con ở Bết A-ven;
Dân chúng và các thầy cúng đã từng vui mừng vì bò con,
Sẽ để tang khóc lóc vì sự vinh hiển đã rời khỏi bò con.
6Chính bò con cũng sẽ bị đem qua A-si-ri,
Triều cống cho đại đế nước này.
Ép-ra-im sẽ xấu hổ,
Y-sơ-ra-ên sẽ nhục nhã vì thần tượng mình.
7Vua Sa-ma-ri sẽ tan biến
Như bọt trên mặt nước.
8Các bàn thờ tại A-ven, là tội lỗi của Y-sơ-ra-ên,
Sẽ bị phá hủy,
Gai gốc và chà chuôm
Sẽ mọc đầy các nơi ấy.
Dân chúng sẽ kêu gọi núi đồi:
“Hãy đổ xuống, che phủ chúng ta!”
Y-sơ-ra-ên Sẽ Bị Trừng Phạt
9“Y-sơ-ra-ên, ngươi đã phạm tội từ những ngày ở Ghi-bê-a;
Chúng vẫn còn đứng nguyên tại đó.
Lẽ nào chúng không bị chiến tranh tàn phá
Như bọn hung ác tại Ghi-bê-a?
10Ta quyết định trừng trị chúng.
Các dân khác sẽ tập hợp lại
Đánh và xiềng chúng nó vì tội chúng tăng gấp đôi.
11Ép-ra-im là bò cái tơ thuần thục,
Thích đạp lúa.
Nhưng Ta sẽ không ngó ngàng
Đến cái cổ đẹp của nó.
Ta sẽ tra ách vào cổ Ép-ra-im,
Giu-đa phải cày,
Gia-cốp phải tự bừa lấy.
12Hãy gieo sự công bình;
Hãy gặt tình yêu thương;
Hãy vỡ đất bỏ hoang;
Vì đây là thì giờ tìm kiếm CHÚA,
Cho đến khi Ngài ngự đến
Và đổ mưa cứu rỗi trên các ngươi.
13Các ngươi đã cày sự gian ác,
Gặt sự bất công,
Ăn trái dối gạt.
Vì ngươi đã tin cậy vào đường lối của mình,
Và quân số đông đảo,
14Cho nên dân chúng sẽ náo loạn vì chiến tranh,
Mọi đồn lũy của ngươi sẽ bị hủy diệt,
Như khi vua Sanh-man tàn phá Bết Ạt-bên,
Trong cuộc chiến mà các bà mẹ lẫn con cái đều bị ném vào đá, chết nát thây.
15Bê-tên, điều này cũng sẽ xảy đến cho các ngươi,
Vì tội ác các ngươi quá nặng.
Vừa lúc hừng đông, vua Y-sơ-ra-ên sẽ bị diệt trừ.

QB Mark Sanchez. The Jets need to win in and early down and distance situations to set up 3rd and 2 6 where they have the entire playbook to work with. “For 10 years, the commissioner’s office has been coming into the NFL locker rooms and oakley outlet saying, ‘we will do anything to protect the shield. Anything! We will exhaust every opportunity to protect this brand. The team Fake ray bans could cheap nba jerseys turn to Johnson, whose six year, $76 million contract runs through the 2016 season, for help because he can create up to $5,263,333 of cap room in a basic restructure. More cap room could be gained if the Panthers added one or two voidable years to Johnson’s deal with a restructuring. If the goalkeeper has a ball in his hands and puts it down he can play with his feet. replica oakleys If the ball is not in his hands he can hold the ball at his feet for as long as he wants. They used to have all the other scores of all the other matches that were going on that afternoon. They used to have a purpose. Since then, he’s traveled the world and worked with musicians such as Calvin Harris, the Scissor Sisters, and Alphabeat, and held a long running residency at Belfast’s famed gay club, Kremlin. As with many DJs, he’s also a producer, and makes his own tracks. The EA stake is now worth less than $30 million. Over $137 million of shareholder money lost from Mr. Being slaves helps them discover their “natural place” as man’s Fake Oakleys submissive helper. This idea of women as slaves carried over to the real world Gorean societies, and is probably the reason they exist at all.. This person should be a natural salesperson who likes the challenge of managing people rather than processes. It is important that the person has had experience managing the numbers of people that will be a part of the team. Eleven holidaymakers who were on board a $250,000 luxury boat moments before it crashed into rocks and sank are lucky to not be sleeping with the fishes. But the same cannot be said for their flashy cruiser, which has come to rest offRottnest Island and is now home to several fish. And he is paying the price for it. Even his biggest detractors must admit his teammates now have his back, and he has never lashed out at his haters. It is one of the most modern styles, with almost no maintenance, other than some minimum amount of trimming. This is a style popularized by African American Jazz musicians. EPIC Snow this Fake Oakleys year has left the last 2 miles of this trail covered by 4 If you are planning this trail I would delay for a couple of weeks. I just spent alot of money and did not get to make the springs. If you are hockey jerseys an avid fan of Michael Vick and you want to show you would like to do the same thing that others do, then you can purchase wholesale Eagles Michael Vick jersey. This is better, for the fact that it is an economical way to have the jerseys of Michael Vick.There are various type with which wholesale Eagles Michal Vick jerseys come, for example, the manufacturers and the brands.

back Back to NVB Online