back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 8

Khải Tượng Về Sự Thờ Hình Tượng Của Dân Do Thái
1Vào ngày năm tháng sáu, năm thứ sáu, khi tôi đang ngồi trong nhà và các trưởng lão Giu-đa ngồi trước mặt tôi; lúc ấy tay của CHÚA giáng trên tôi. 2Tôi nhìn, kìa, có gì như hình dạng một người; từ thắt lưng trở xuống giống như lửa, từ thắt lưng trở lên sáng ngời giống như đồng thau bóng loáng. 3Người đưa ra cái gì như hình dạng một bàn tay, nắm lấy lọn tóc trên đầu tôi; thần nâng tôi lên giữa trời và đất, và trong khải tượng của Đức Chúa Trời, đem tôi vào thành Giê-ru-sa-lem, đến lối vào cổng phía bắc của sân trong là nơi đặt tượng ghen tuông, tức tượng gây ra sự ghen tuông. 4Và kìa, vinh quang của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hiện diện tại đó như khải tượng mà tôi thấy nơi thung lũng.
5Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, hãy ngước mắt nhìn về phía bắc;” tôi ngước mắt nhìn về phía bắc, kìa, ở phía bắc cổng bàn thờ có tượng ghen tuông kia tại lối vào.
6Ngài lại phán cùng tôi: “Hỡi con người, ngươi có thấy những điều chúng nó đang làm không? Những điều ghê tởm lớn lao mà nhà Y-sơ-ra-ên đang làm tại đây để đẩy Ta rời xa nơi thánh của Ta. Thật vậy, ngươi sẽ còn thấy những điều ghê tởm lớn lao hơn nữa.” 7Ngài đem tôi đến lối vào trong sân đền, tôi nhìn, kìa có một lỗ trên tường. 8Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, hãy đục xuyên qua tường.” Tôi đục xuyên qua tường và kìa, có một cửa vào.
9Ngài phán cùng tôi: “Hãy vào xem những điều bại hoại ghê tởm mà chúng nó đang làm ở đây.” 10Tôi vào và xem, kìa, mọi loài bò sát, mọi thú vật gớm ghiếc, mọi hình tượng của nhà Y-sơ-ra-ên được chạm khắc trên khắp tường thành chung quanh. 11Bảy mươi trưởng lão nhà Y-sơ-ra-ên đứng trước các hình tượng đó, có Gia-a-xa-nia, con trai Sa-phan đứng giữa họ. Mỗi người cầm lư hương trong tay, khói hương thơm ngát bay lên.
12Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, ngươi có thấy những điều các trưởng lão nhà Y-sơ-ra-ên đang làm trong bóng tối không? Mỗi người trong phòng đầy hình tượng của mình. Vì chúng nói rằng: ‘CHÚA không thấy chúng ta đâu; CHÚA đã từ bỏ đất nước này.’ ” 13Ngài phán cùng tôi: “Ngươi sẽ còn thấy những điều ghê tởm lớn lao hơn nữa chúng đang làm.”
14Ngài đem tôi đến lối vào cổng phía bắc của đền thờ CHÚA; kìa, tại đó các phụ nữ đang ngồi than khóc cho Tha-mu. 15Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, ngươi có thấy không? Ngươi sẽ còn thấy những điều ghê tởm lớn lao hơn những điều này nữa.”
16Ngài đem tôi vào sân trong nhà CHÚA, kìa, tại cổng đền thờ CHÚA, ở giữa hiên cửa và bàn thờ có khoảng 25 người đàn ông, lưng quay về phía đền thờ CHÚA, mặt hướng về phía đông và thờ lạy mặt trời ở phương đông.
17Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, ngươi có thấy không? Những điều ghê tởm mà nhà Giu-đa làm ở đây là việc nhỏ chăng? Vì đất nước đầy bạo động; chúng nó còn chọc giận Ta nữa! Này, chúng cũng xỏ cây vào lỗ mũi chúng. 18Vậy, Ta cũng hành động giận dữ; mắt Ta sẽ không đoái xem và không thương xót. Dù chúng kêu khóc lớn tiếng bên tai, Ta cũng không nghe.”

most and least religious cities in america photosIt’s only when you throw heat at wholesale nfl jerseys it cheap oakleys with s that Air Display lags: Whether via YouTube or a QuickTime cheap jerseys located on your hard drive, playback tends to stutter. It’s not horrible catching up on the Daily Show is fine but you won’t want to watch a movie on it.The only remarkable quirk of Air Display comes when you change orientation on the iPad. All of the hardship, misfortune, poverty and lack that the news media and politicians cheap nfl jerseys feed you day in and day out is all a matter of the not. cheap ray bans It is all a matter of ego perceived nonexistence. Yes yeah Roger Jim Thomas Saint Louis post dispatch just to follow on what. Sam had asked. Place the remote in Program Mode. The method of doing this tends to vary widely from one remote model to the next. Recently, it has been reported that cholesterol metabolism is altered in rat hippocampal models of glutamate mediated excitotoxicity15. The major mechanism of cholesterol removal from the brain is its conversion into 24S hydroxycholesterol (24(S) HC), which diffuses out of the neurons and crosses the blood brain barrier16. It is expected that this season, the Super Bowl will beat the records. It is the biggest sporting gala event in the America history. The AFL chief, wife Symone and their four young children left Melbourne in June and before London their journey included visits to Italy’s Amalfi Coast, Lake Como, Villefranche on the Cote D’Azur and Paris. Having been a guest of AFL sponsor Australia Post for most of week one of the London Games, Demetriou has attended among other events the opening ceremony, the swimming, tennis at Wimbledon and beach volleyball.. And we do that with prepared statements that we have to practice constantly. Spend enough time debating with missionaries and you’ll notice they start repeating the same lines like NPCs in a wholesale jerseys role playing game.”Stay a while and listen.”. If you run the EXACT same play every time, the defense will catch on, and you will throw interceptions. Cheap NFL Jerseys Do not make this mistake in game, as it will cost you greatly.. Around the subject of wagering, i may come across value. You won win each and every wager, but you may need to make sure that when you do win your bets, you harness adequate money back to comprise for those pesty losing gambles.. People who get their penis removed deal with psychological trauma for years afterwards, and the fact that you can’t get it back (more on that in a bit) only makes it worse. A lot of men have penis envy that revolves around being a size too small, but nobody tells you how to deal with Size Zero..

back Back to NVB Online