back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 7

Tai Họa Sắp Đến Cho Y-sơ-ra-ên
1Lời của CHÚA phán cùng Ta: 2“Ngươi, hỡi con người, CHÚA phán như vầy với đất Y-sơ-ra-ên: Tận cùng đã đến, sự tận cùng đã đến trên bốn phương đất. 3Giờ đây, sự tận cùng ngươi đã đến. Ta sẽ đổ cơn thịnh nộ Ta trên ngươi. Ta sẽ đoán phạt ngươi tùy theo đường lối ngươi, Ta sẽ báo trả ngươi mọi điều ghê tởm ngươi đã làm. 4Mắt Ta sẽ không đoái nhìn ngươi và không thương xót ngươi; Ta sẽ trừng phạt ngươi vì các đường lối ngươi và những điều ghê tởm ở giữa ngươi. Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA.
5 CHÚA phán như vầy: Tai họa này đến tai họa khác, kìa tai họa đã đến. 6Tận cùng đã đến, tận cùng đã đến, kìa sự tận cùng đã đến trên ngươi. 7Hỡi dân cư trong vùng, sự bất hạnh của ngươi đã đến, thì giờ đã đến, ngày đã gần; sẽ có sự náo động chứ không phải reo hò trên núi. 8Giờ đây Ta sẽ đổ ngay cơn thịnh nộ trên ngươi, Ta sẽ làm thành cơn giận Ta trên ngươi. Ta sẽ đoán phạt ngươi tùy theo đường lối ngươi, Ta sẽ báo trả ngươi mọi điều ghê tởm ngươi đã làm. 9Mắt Ta sẽ không đoái nhìn ngươi và không thương xót ngươi; Ta sẽ trừng phạt ngươi vì các đường lối ngươi và những điều ghê tởm ở giữa ngươi. Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA, Đấng đã đánh phạt.
10Này, ngày ấy đây; kìa nó đã đến, sự bất hạnh ngươi đã xuất hiện; gậy đã trổ bông, sự kiêu căng đã nứt lộc. 11Sự cường bạo đã nổi lên như cây gậy gian ác; không một ai trong chúng nó sẽ tồn tại; không còn đám đông, không còn của cải, không còn gì xuất sắc giữa vòng chúng. 12Thì giờ đã tới, ngày đã đến. Kẻ mua chớ vui mừng, người bán chớ than khóc, vì cơn thịnh nộ đổ xuống trên cả đám. 13Vì kẻ bán sẽ không trở lại chuộc vật mình đã bán khi cả hai vẫn còn sống. Vì khải tượng về cả đám đông sẽ không bị thu hồi và vì tội lỗi của mình, không ai giữ được mạng sống. 14Chúng nó đã thổi kèn và mọi sự đều sẵn sàng nhưng không ai ra trận vì cơn thịnh nộ Ta đổ xuống trên cả đám.
15Bên ngoài có gươm giáo, bên trong thì dịch lệ và đói kém. Kẻ ở ngoài đồng sẽ chết vì gươm giáo, còn kẻ ở trong thành sẽ bị đói kém và dịch lệ tiêu diệt. 16Nếu có ai sống sót thoát nạn, chúng sẽ ở trên các núi như bồ câu nơi thung lũng; tất cả chúng nó mỗi người sẽ than khóc vì tội lỗi mình. 17Mọi bàn tay sẽ trở nên yếu đuối, mọi đầu gối mềm nhũn như nước. 18Chúng sẽ mặc áo vải gai thô và sự kinh hoàng bao phủ họ. Mọi mặt đều hổ thẹn và đầu bị cạo trọc. 19Chúng sẽ ném bạc ra đường và vàng của chúng trở nên ô uế. Vàng bạc sẽ không giải cứu được chúng trong ngày thịnh nộ của CHÚA, không làm cho chúng hết đói, không làm cho chúng no bụng. Vì ấy là vật làm chúng vấp ngã vào tội lỗi. 20Từ những đồ nữ trang đẹp đẽ mà chúng rất kiêu hãnh, chúng làm thành những tượng thần ghê tởm, những vật gớm ghiếc. Cho nên Ta sẽ làm các vật ấy thành đồ ô uế cho chúng. 21Ta sẽ trao những đồ ấy cho những người ngoại quốc như của cướp, cho những kẻ gian ác trên đất như chiến lợi phẩm, chúng sẽ làm cho ô uế. 22Ta sẽ quay mặt Ta khỏi chúng nó, chúng nó sẽ làm ô uế nơi quí giá của Ta, kẻ cướp sẽ vào đó và làm ô uế nó.
23Hãy chuẩn bị xiềng xích vì đất đầy dẫy tội đổ máu và thành thì đầy cường bạo. 24Ta sẽ đem dân độc ác nhất trong các dân đến chiếm lấy nhà cửa chúng nó. Ta sẽ tiêu diệt sự kiêu căng của những kẻ hùng mạnh và các nơi thánh của chúng sẽ bị làm ô uế. 25Khi thống khổ đến, chúng tìm kiếm sự bình an nhưng không thấy. 26Tai họa này đến tai họa khác kéo đến; tin đồn này đến tin đồn khác dồn dập. Chúng sẽ luống công tìm khải tượng nơi đấng tiên tri; lời giáo huấn của thầy tế lễ cùng sự cố vấn của các trưởng lão đều bị hủy diệt. 27Vua sẽ than khóc, hoàng tử sẽ mặc lấy sự sụp đổ hoàn toàn, bàn tay của dân chúng trong nước sẽ run rẩy. Ta sẽ đối xử với chúng tùy theo các đường lối của chúng; Ta sẽ phán xét chúng nó theo tiêu chuẩn đoán xét của chúng nó, rồi chúng sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA.”

google transit launched in chennaiTodays stage was one of the dangerous ones. There were 5 major crashes that caused several riders to check cheap oakleys out of the race on only the 3rd day. The website “Free Football Games” offers some non traditional football games for free online play. In “Football Madness!” you choose a player and must move him to the end zone and score without getting tackled by a defender. A the rockets play the bucks in Tampa on Sunday after India for a IPM showers and thunderstorms are in the forecast. Now all that’s your letter threaten Florida in September but I don’t think it’s going to be a complete washout on Sunday. After all, every other part of us is tiny. But no, we’re just as stacked as any of you, and in some lucky cases, even more so. However, that will also encourage them to stimulate the economy, cut rates, lower mortage rates, reduce prices to sell inventory, etc. It is the simple law of supply and demand, no demand no need big problem. Low nutritional value is not the only problems. The frequency with cheap nfl jerseys which the food is consumed is also a prominent problem. Now I could adjust the size of the loop. For illustration purposes I wanted you to be able to see this loop at the end of the line, because what ends up happening is this provides all the movement that you want. 48 year old Atlanta Falcons linebacker rookie Brian banks is one step closer to making his dream a reality. After taking to the gridiron against the Cincinnati Bengals this. It didn’t quite work out that way, but making it all the way to 2016 was quite an achievement. And forcing the Cubs to rally from a 3 1 deficit Cheap Jerseys and go to 10 innings in Game 7 is worthy of a bonus award for dramatic effect.. Mr. Kaepernick told her that he was going to be right back and left the bedroom. With the market still being highly valued, I have been getting questions from readers and subscribers about what I think about the current price levels. I always give the same answer, and thought I might reformat it into cheap jordan a longer post for public consumption.. This is very highly developed foreplay. The forwards all assume the position bent over at the middle with their delightful butts cheap jerseys sticking in the air any pillow biter’s dream, and grab old of the guy in Replica Oakleys front of them’s penis, using it like a penal handle of some kind. So, the decision of becoming a life coach is entirely up to you. While it may not be the ‘in’ career right now, think about the future prospects that it holds. Coming up with a new idea can be exciting. There are all kinds cheap jordan of ideas out there, many of which never make it from someone’s mind to an actual product.

back Back to NVB Online