back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 5

Lưỡi Gươm Nghịch Cùng Giê-ru-sa-lem
1Còn ngươi, hỡi con người, hãy lấy một cây gươm bén như dao thợ cạo; hãy cạo đầu và râu rồi lấy một cái cân để cân và chia tóc. 2Ngươi hãy đốt một phần ba tóc trong thành khi những ngày bao vây chấm dứt; lấy gươm chặt một phần ba kia ở chung quanh thành và rải một phần ba còn lại trong gió, còn Ta sẽ rút gươm ra đuổi theo chúng. 3Ngươi cũng lấy một ít sợi tóc ở đó cột vào vạt áo mình. 4Ngươi lại lấy một số từ các sợi tóc ấy và ném vào giữa đám lửa để đốt đi; từ đó ngọn lửa sẽ phát cháy trên khắp nhà Y-sơ-ra-ên.
5 CHÚA phán như vầy: Đây là Giê-ru-sa-lem mà Ta đã đặt giữa các quốc gia, các nước bao quanh nó. 6Y-sơ-ra-ên đã phản nghịch chống lại các sắc lệnh và quy luật của Ta; gian ác hơn các quốc gia, các nước chung quanh; chúng từ khước, không sống theo các sắc lệnh và quy luật của Ta.
7Cho nên, CHÚA phán như vầy: Vì các ngươi rối loạn hơn các nước chung quanh; không sống theo các quy luật Ta, không làm theo các mạng lệnh Ta; cũng không theo nổi luật lệ của các nước chung quanh.
8Cho nên, CHÚA phán như vầy: Này, Ta, chính Ta chống lại các ngươi; Ta sẽ phán xét các ngươi trước mắt các nước. 9Vì mọi sự ghê tởm của ngươi, Ta sẽ làm giữa ngươi một điều mà Ta chưa bao giờ làm và cũng sẽ không bao giờ làm như thế nữa. 10Cho nên, giữa vòng ngươi, cha sẽ ăn thịt con cái, con cái ăn thịt cha; Ta sẽ phán xét ngươi và rải những kẻ sống sót của ngươi ra khắp mọi phương. 11Cho nên, CHÚA phán: Chắc chắn như Ta hằng sống, vì các ngươi đã làm ô uế đền thánh Ta bằng các đồ gớm ghiếc, ghê tởm; Ta cũng sẽ cắt bỏ ngươi, mắt Ta sẽ không đoái nhìn và Ta cũng không thương xót. 12Một phần ba các ngươi sẽ chết vì dịch lệ hoặc bị hủy diệt vì đói kém giữa vòng các ngươi; một phần ba sẽ ngã chết vì gươm giáo xung quanh ngươi; một phần ba bị tản lạc khắp các phương và Ta sẽ rút gươm đuổi theo chúng.
13Cơn giận của Ta sẽ được tỏ ra, Ta sẽ đổ cơn giận Ta trên chúng nó rồi Ta sẽ thỏa giận. Chúng nó sẽ biết rằng chính Ta, CHÚA, đã phán với chúng trong sự ghen tuông khi Ta đổ cơn giận Ta trên chúng.
14Hơn thế nữa, Ta sẽ làm cho ngươi trở nên hoang phế, làm cớ chế nhạo cho những nước chung quanh và trước mắt mọi kẻ qua lại. 15Ngươi sẽ là sự chế nhạo, chê cười, cảnh cáo và kinh hoàng cho những nước chung quanh khi Ta dùng sự thịnh nộ, giận dữ và trừng phạt nặng nề để phán xét ngươi; chính Ta, CHÚA đã phán như vậy. 16Khi Ta bắn mũi tên đói kém và chết chóc vào các ngươi là những kẻ đáng bị hủy diệt; Ta bắn để hủy diệt các ngươi, Ta cũng thêm đói kém cho các ngươi và phá bỏ nguồn thực phẩm của các ngươi. 17Ta sẽ sai đói kém và thú dữ đến với các ngươi; chúng sẽ cướp mất con cái các ngươi; dịch lệ và máu sẽ tràn qua các ngươi; Ta sẽ đem gươm giáo đến cùng các ngươi. Chính Ta là CHÚA, đã phán như vậy.”

In February 2012, Price, Smith and their colleagues published a genetic analysis of strains related to ST398 isolated from animals and humans around the world4. They found that the lineage that gave rise to ST398 originated in humans. Spoon the excess oil off the top. Throw away the oil from the top. Just when it seemed Elway would wrap up his career as a Super Bowl failure, the Broncos’ quarterback turned his legacy around. Under Coach Mike Shanahan, the Broncos were able to balance their passing game with a solid running attack. Bobsled and Skeleton teams, and the Canadian snowboard team will be wearing attire with Under Armour’s moisture wicking technology. This will not only help Under Armour in building brand awareness, but also will lead to higher sales and profits. Here is cheap football jerseys the deal. At some point it is going to happen. Once again, I’m extremely pleased that we had an outstanding fourth quarter and across the corporation and I’m even more excited that we are poised to have a phenomenal 2016. As always, we appreciate your support.. Weiser also discovered that at least one juror had used the Internet to look up information during the trial and that at least one other juror may have deceived the court and the lawyers about his views on the death penalty.Will this particular appeals issue be successful? Probably not. I can’t see any judge in the country overturning the convictions of any terrorist right now. But just because we don’t know everything doesn’t mean we wholesale nfl jersyes know nothing. We know that while NFL reported that concussions have dropped in recent years, there were still at least 111 in the league wholesale jerseys last season. Ralph Wenzel played guard nfl jerseys cheap in the NFL from 1966 to 1973. For the past 10 years his wife, Eleanor Perfetto, has watched him slip into dementia. The Packers are not the oldest team in the National Football League, (an honour that belongs to the Cardinals organisation, currently based in Arizona), but their story is the most remarkable. Unlike their 29 fellow franchises the Packers are the Cheap Oakleys only publicly owned organisation in the NFL, 4,634 shares of stock being divided between 1,915 stockholders, and managed by a 45 person board of directors. Fifty nine people have rotated through the co host seat since Regis Philbin left the series in November 2011. Guest co hosts during the nearly year long process included Jerry Seinfeld, Jerry O’Connell, Kristin Chenoweth and Carrie Ann Inaba. But this was to be no regular Saturday Replica Oakleys evening cheap nba jerseys of food, drinks and X Factor. This particular evening was life changing, because by the end of the night, the friend they’d known as Simon would be publicly known as Stephanie..

back Back to NVB Online