back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 46

Các Luật Lệ Khác
1 CHÚA phán như vầy: Cổng sân trong hướng về phía đông sẽ phải đóng lại trong sáu ngày làm việc nhưng mở vào ngày Sa-bát và ngày trăng mới. 2Hoàng tử từ bên ngoài sẽ vào theo hướng hành lang của cổng; người sẽ đứng bên trụ cổng. Bấy giờ các thầy tế lễ sẽ dâng tế lễ thiêu, tế lễ cầu an của người; hoàng tử sẽ sấp mình lạy trước thềm cổng rồi đi ra. Cổng sẽ không đóng lại cho đến tối. 3Dân trong xứ cũng sấp mình thờ lạy trước mặt CHÚA tại lối vào của cổng ấy trong những ngày Sa-bát và ngày trăng mới. 4Tế lễ thiêu mà hoàng tử dâng cho CHÚA vào ngày Sa-bát sẽ gồm có sáu con chiên con không tì vết và một con dê đực không tì vết. 5Phần tế lễ chay dâng kèm với con chiên là một ê-pha; phần tế lễ chay dâng kèm với chiên con thì tùy ý; còn dầu thì mỗi ê-pha dâng một hin. 6Vào ngày trăng mới, người sẽ dâng một con bò tơ đực không tì vết, sáu con chiên con và một con chiên đực không tì vết. 7Phần tế lễ chay dâng kèm với bò tơ là một ê-pha, một ê-pha cho chiên đực, phần tế lễ chay cho các chiên con thì tùy ý; còn dầu thì mỗi ê-pha một hin. 8Khi hoàng tử vào, người sẽ vào theo đường hành lang của cổng và ra cũng bằng đường ấy.
9Khi dân trong xứ đến trước mặt CHÚA vào những dịp lễ, người nào vào thờ lạy bằng cổng phía bắc sẽ ra bằng cổng phía nam, người nào vào cổng phía nam sẽ ra bằng cổng phía bắc; không ai được trở ra bằng cổng mình đã vào nhưng phải ra bằng cổng đối diện. 10Hoàng tử sẽ ở giữa vòng dân chúng, khi họ vào, người cũng vào và khi họ ra người sẽ đi ra.
11Vào những ngày lễ và đại lễ phần tế lễ chay dâng kèm với con bò tơ là một Ê-pha; một ê-pha cho chiên đực; phần tế lễ chay cho các chiên con thì tùy ý; còn dầu thì mỗi ê-pha một hin. 12Khi hoàng tử dâng tế lễ thiêu tự nguyện hay tế lễ cầu an tự nguyện cho CHÚA, cổng phía đông sẽ mở ra cho người; người sẽ dâng tế lễ thiêu và tế lễ cầu an như đã làm trong ngày Sa-bát, rồi người đi ra và khi ra khỏi, cổng sẽ đóng lại phía sau người.
13Mỗi ngày, vào buổi sáng, ngươi hãy dâng một con chiên con một tuổi, không tì vết, làm tế lễ thiêu cho CHÚA. 14Vào mỗi buổi sáng ngươi cũng dâng tế lễ chay cùng với tế lễ kia, một phần sáu ê-pha và một phần ba hin dầu để hòa bột làm tế lễ chay dâng cho CHÚA; đây là quy luật đời đời mãi mãi. 15Như vậy mỗi buổi sáng người ta sẽ dâng chiên con, tế lễ chay và dầu để làm tế lễ thiêu thường xuyên.
16 CHÚA phán như vầy: Nếu hoàng tử lấy một phần gia nghiệp mình tặng cho một trong những đứa con, thì phần gia nghiệp ấy sẽ thuộc về đứa con; ấy là tài sản của nó bởi thừa kế. 17Nhưng nếu hoàng tử lấy một phần gia nghiệp mình tặng cho một trong những người tôi tớ, thì phần gia nghiệp ấy sẽ thuộc về người tôi tớ đó cho đến năm ân xá; bấy giờ nó phải hoàn trả lại cho ông hoàng. Chỉ có con cháu hoàng tử mới sở hữu gia nghiệp người mà thôi. Gia nghiệp đó thuộc về chúng nó. 18Hoàng tử không được lấy gia nghiệp của dân chúng, tước đoạt tài sản của họ; người phải lấy tài sản của mình cho con cái làm gia nghiệp, như vậy không một tài sản của ai trong dân Ta bị tước đoạt.’ ”
19Bấy giờ người đem tôi vào theo lối bên cạnh cổng, đến các phòng thánh hướng về phía bắc dành cho thầy tế lễ; kìa, ở đó có một chỗ ở tận cùng, về phía tây. 20Người ấy nói với tôi: “Đây là nơi các thầy tế lễ luộc vật tế lễ chuộc tội, vật tế lễ chuộc lỗi, nướng tế lễ chay để khỏi đem ra sân ngoài kẻo truyền sự thánh khiết cho dân chúng.”
21Người cũng đem tôi ra sân ngoài, dẫn tôi đi quanh bốn góc sân; tôi thấy trong mỗi góc lại có một sân khác. 22Trong bốn góc sân đều có những sân nhỏ, dài bốn mươi thước, rộng ba mươi thước; cả bốn sân trong bốn góc đều có cùng một kích thước. 23Bên trong bốn sân ấy có tường gạch bao quanh và lò nấu được xây chung quanh chân tường. 24Bấy giờ người ấy nói với tôi: “Đây là nhà bếp, nơi những người phục vụ trong đền thờ luộc các sinh tế của dân.”

arts and crafts wholesale suppliers and dropshippersThe beaded tribal jewelry still maintains equal pace with the conventional accessories. Some trendy fake oakleys designs include butterfly bracelets, friendship bands, beaded tiara, necklaces, pendants, anklets, etc. Many American cheap jerseys football fans, especially the supporters of Philadelphia Eagles, idolize him for frequent excellent plays he performs authentic nfl jerseys in his games. The fans then show their love and their support for the team and the player by purchasing the his jersey and wearing it when they are watching the games. I think the important remedy is building the child self esteem and confidence. In addition, it is important to find alternative ways to help the child express themselves. The rest of the division is mediocre to dreadful. And now the Texans get to face the QB depleted Patriots on a short week. Perhaps just as impressive is the cheap oakleys sunglasses fact that he’s done it on the heels of superstar wide receiver Calvin Johnson’s surprising retirement. Remember, Brady has All World tight end and perennial All Pro Rob Gronkowski, Prescott has perennial Pro Bowler Dez Bryant (not to mention Ezekiel Elliott and the best line in football) and Carr has the emerging star Amari Cooper, a Pro Bowler last year as a rookie. According to sources, BodyArmor did $30 million in sales for 2014. The company Cheap NFL Jerseys is on track to do $50 million in 2015 and $100 million in 2016. This is a very quick way of arresting human attention. In my opinion, the State of the Union address should not begin with the speaker of the House blabbing about ‘high privilege and distinct honor.’ It should begin with a kitten going down a sliding board.”. Good afternoon and thank you for joining us as we review our cheap nfl jerseys first quarter 2015 results. I am Heather Pribyl, Director of Investor Relations for Buffalo Wild Wings. [1] Theme parks business is driven by the per capita guest spend and attendance at the park. Increased 0.82% to $10,833 billion in the last quarter of 2013 as compared to the September quarter. The San Francisco 49ers having been stuttering along this year racking up both losses and wins that now sees them sitting on 4 4. Their 13 10 loss to the St Louis Rams on Sunday showed that the 49ers are no longer the cheap oakleys team that had dominated the NFC for so many years.. However, anyone who is really serious about winning more games should think hiring a sports handicapping firm to assist them select and manage picks. Scientifically the playing is profitable. 10. Hakeem Olajuwon: Hakeem won two rings while playing center for the Houston Rockets.

back Back to NVB Online