back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 44

Các Điều Lệ Để Vào Cổng Phía Đông
1Bấy giờ người ấy đem tôi trở lại cổng ngoài của nơi thánh, cổng hướng về phía đông và đóng kín. 2CHÚA phán cùng tôi: “Cổng này phải đóng lại, không được mở và không ai được vào cổng này vì CHÚA, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đã vào cổng này, nên nó phải đóng lại. 3Chỉ có hoàng tử, vì người là hoàng tử mới được ngồi tại đó và ăn bánh trước mặt CHÚA. Hoàng tử sẽ vào bằng hành lang của cổng và ra cũng bằng đường ấy.”
Các Điều Lệ Để Vào Đền Thờ
4Rồi người ấy đem tôi đến trước đền thờ bởi cổng phía bắc. Tôi nhìn, kìa, vinh quang của CHÚA đầy đền thờ CHÚA; và tôi sấp mặt xuống đất.
5 CHÚA phán với tôi: “Hỡi con người, hãy chú tâm, hãy nhìn cho kỹ, hãy lắng tai nghe tất cả những điều Ta dặn bảo ngươi về mọi quy luật liên quan đến đền thờ CHÚA và mọi luật lệ của đền thờ; hãy chú tâm đến những người vào đền thờ và tất cả những người ra khỏi nơi thánh 6Hãy nói với những kẻ phản loạn, với nhà Y-sơ-ra-ên: ‘CHÚA phán như vầy: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, những điều ghê tởm ngươi đã làm là đủ lắm rồi. 7Các ngươi đã đem người ngoại quốc không cắt bì lòng, cũng chẳng cắt bì xác, vào nơi thánh của Ta, làm ô uế đền Ta khi các ngươi dâng lương thực cho Ta, mỡ và huyết. Các ngươi đã vi phạm giao ước Ta bằng mọi điều ghê tởm của các ngươi. 8Các ngươi không đảm trách các nhiệm vụ về những công việc thánh của Ta nhưng các ngươi đã lập những kẻ khác đảm trách những nhiệm vụ đó trong nơi thánh thay cho các ngươi. 9CHÚA phán như vầy: Không một người ngoại quốc nào, lòng không cắt bì và xác không cắt bì, được vào nơi thánh của Ta, ngay cả mọi người ngoại quốc ở giữa vòng con cái Y-sơ-ra-ên.
10Còn những người Lê-vi đã lìa xa Ta, khi người Y-sơ-ra-ên lầm lạc xa cách Ta để chạy theo các hình tượng của chúng, thì sẽ phải gánh lấy tội lỗi mình. 11Họ sẽ là những người phục vụ trong nơi thánh Ta, canh giữ các cổng đền thờ, phục vụ trong đền thờ. Họ sẽ giết các tế lễ thiêu và các sinh tế cho dân chúng; họ sẽ đứng trước mặt dân và phục vụ dân. 12Vì họ đã giúp dân phục vụ trước mặt những hình tượng của chúng, gây cho nhà Y-sơ-ra-ên sa ngã phạm tội nên Ta đã giơ tay lên trừng phạt họ, chúng nó phải gánh lấy tội lỗi mình, CHÚA tuyên bố. 13Chúng sẽ không được đến gần Ta để làm thầy tế lễ cho Ta; không được đến gần mọi vật thánh cũng như vật chí thánh nhưng chúng phải gánh lấy sự xấu hổ của chúng và những điều ghê tởm mà chúng đã phạm. 14Nhưng Ta sẽ giao cho chúng nhiệm vụ phục vụ đền thờ, tất cả những dịch vụ và công việc phải làm nơi đó.
15Nhưng các thầy tế lễ Lê-vi, con cháu Xa-đốc, là những người đã đảm trách phục vụ nơi thánh Ta khi con cái Y-sơ-ra-ên lầm lạc xa cách Ta, chính họ sẽ đến gần để phục vụ Ta; họ sẽ đứng trước mặt Ta để dâng cho Ta mỡ và huyết; CHÚA tuyên bố. 16Chính họ sẽ vào nơi thánh Ta, chính họ đến gần bàn Ta để phục vụ Ta; họ sẽ đảm trách việc phục vụ Ta.
17Khi vào cổng sân trong, họ phải mặc y phục vải gai, không được mặc đồ nỉ khi phục vụ tại cổng sân trong và bên trong đền thờ. 18Họ sẽ đội khăn vải gai trên đầu, mặc quần đùi vải gai ngang lưng; họ không được mặc đồ gì làm đổ mồ hôi. 19Khi đi ra sân ngoài, là sân có dân chúng, họ phải cởi y phục họ mặc khi phục vụ, để lại nơi phòng thánh, mặc y phục khác, như thế họ sẽ không làm cho dân chúng nên thánh vì y phục tế lễ của mình.
20Họ sẽ không được cạo đầu, để tóc dài nhưng phải cắt tỉa tóc. 21Không một thầy tế lễ nào được uống rượu khi vào sân trong. 22Họ không được cưới đàn bà góa hoặc đàn bà ly dị làm vợ nhưng phải cưới trinh nữ thuộc dòng dõi Y-sơ-ra-ên; nhưng đàn bà góa của thầy tế lễ thì họ được phép cưới. 23Họ phải chỉ bảo dân Ta biết phân biệt giữa thánh và phàm, dạy chúng biết phân biệt giữa ô uế và thanh sạch.
24Trong các vụ kiện tụng họ phải đứng ra làm thẩm phán. Họ sẽ xét xử theo các phán quyết của Ta. Họ sẽ giữ gìn luật lệ, quy luật về mọi lễ hội của Ta và giữ các ngày Sa-bát của Ta làm thánh.
25Thầy tế lễ không được đến gần người chết kẻo bị ô uế, nhưng có thể để bị ô uế vì đến gần cha, mẹ, con trai, con gái, anh em hay chị em chưa cưới gã khi họ chết. 26Sau khi được thanh sạch, thầy tế lễ đó phải chờ cho mình bảy ngày. 27Vào ngày người vào nơi thánh, vào sân trong để phục vụ trong nơi thánh, người sẽ dâng một tế lễ chuộc tội cho mình. CHÚA tuyên bố.
28Đây là phần cơ nghiệp của họ, chính Ta là cơ nghiệp của chúng nó; các ngươi sẽ không phân chia sản nghiệp cho họ giữa vòng Y-sơ-ra-ên; chính Ta là sản nghiệp của họ. 29Họ sẽ ăn những vật phẩm của tế lễ ngũ cốc, tế lễ chuộc tội, tế lễ chuộc lỗi; và mọi lễ vật dâng hiến trong Y-sơ-ra-ên đều thuộc về họ. 30Phần tốt nhất của mọi hoa quả đầu mùa đủ loại, mỗi lễ vật dâng hiến đủ loại từ mọi lễ vật dâng hiến, đều thuộc về thầy tế lễ. Các ngươi cũng dâng cho các thầy tế lễ bột tốt nhất của các ngươi để phúc lành an nghỉ trong nhà các ngươi. 31Thầy tế lễ không được ăn vật chết tự nhiên hay bị thú xé xác, mặc dù vật ấy là chim hay thú vật.

choosing a 44 oz travel mug to use onCompetitors, AMC’s channels are “dramatically wholesale jerseys underpriced” compared to what’s delivered. Ads may hiccup this quarter but rebound in Q4, he says. On its basis man experiences a downfall or otherwise, joy or sorrow and success or failure. Spiritual philosophy came into existence solely for the purpose of overcoming demonic tendencies of the psyche from their very roots and replacing them with sacred qualities like divine wisdom etc.. You don’t know if you get more shots. You know how hard it is after these last years, how hard it is to get here.”. Bailey told The Associated Press last Cheap ray bans week that it was an opportunity for fans and friends to celebrate the life of the player they called D Will, especially after so much attention was focused on the trial earlier this year in which Willie Clark, 26, was convicted of first degree murder of Williams after a confrontation at a nightclub. Clark was sentenced in April to life in prison plus 1,152 years.. This article documents UFC and Martial Arts Legend, Royce Gracie. He is one of the pioneers of cage fighting and he won the first 3 UFC Tournaments. Careful though?, Cubs fans expect you to throw it back onto the field if the home run was hit by the opposing team. So there you have it! There are an array of choices for seating to see the Chicago Cubs at Wrigley Field. But the most striking thing about the list announced on Wednesday is the number of contracts the maximum allocation of 20 and the absence of a handful of players expected to play significant roles in the Ashes. Are there really, based on recent performances and the dysfunctional team culture exposed in India, 20 cricketers in the country deserving of national deals?. We Energies reported 10,000 power outages across the state Sunday, said Barry McNulty, a spokesman for the cheap oakleys oakley outlet company.In Iowa, snow had subsided cheap nfl jerseys in some areas but emergency workers were coping with more than 1,000 power outages, a state emergency spokesman said.Greyhound bus service along Wholesale NFL Jerseys the Omaha Des Moines route was expected to resume later Sunday. Some bus travelers at the Des Moines bus station had been stuck there since Saturday night. Which brings us the full circle. The Socceroos, clearly, are in need of a focal point for their attack, a player who can receive, and protect the ball, and make the sort of runs which will give the likes of Aaron Mooy and Tom Rogic an outlet for their passing cheap jerseys range. Yesterday, the Denver Broncos signed the celebrated veteran and pushed aside the wildly popular and unconventional Tim Tebow, who led the team to the playoffs last season. Will faster, more athletic, more powerful players like Tim Tebow come to push aside the pocket passers of old? 800 989 8255.

back Back to NVB Online