back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 43

Sự Vinh Quang Của Chúa Trở Lại Đền Thờ
1Bấy giờ người ấy đem tôi đến cổng hướng về phía đông. 2Kìa, sự vinh quang của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đến từ phía đông. Bấy giờ có tiếng như tiếng nước lớn và đất rạng rỡ vinh quang của Chúa. 3Khải tượng tôi thấy giống như khải tượng tôi đã thấy khi Ngài đến hủy diệt thành, giống như khải tượng tôi đã thấy bên bờ sông Kê-ba; bấy giờ tôi sấp mặt xuống đất. 4Vinh quang của CHÚA vào đền thờ bằng cổng hướng về phía đông. 5Thần cất tôi lên và đem tôi vào sân trong. Kìa vinh quang của CHÚA đầy đền thờ.
6Trong khi người ấy đứng bên cạnh tôi; tôi nghe có tiếng nói với tôi từ đền thờ. 7Người nói với tôi rằng: “Hỡi con người, đây là nơi Ta đặt ngai Ta, là nơi Ta để chân; tại đây Ta sẽ ở giữa con dân Y-sơ-ra-ên đời đời. Nhà Y-sơ-ra-ên sẽ không còn vi phạm danh thánh của Ta nữa, chúng nó lẫn các vua của chúng nó, trong sự đàng điếm của chúng và bởi những xác chết của các vua chúng nó trên các nơi cao. 8Khi chúng đặt ngưỡng cửa của chúng sát bên ngưỡng cửa của Ta, cột cửa của chúng bên cạnh cột cửa của Ta và chỉ có một bức tường phân cách giữa Ta và chúng nó, chúng nó đã vi phạm danh thánh của Ta khi chúng nó làm những điều ghê tởm. Nên Ta đã hủy diệt chúng nó trong cơn thịnh nộ Ta. 9Giờ đây chúng nó hãy bỏ sự đàng điếm của chúng nó và những xác của vua chúng nó khỏi Ta thì Ta sẽ ở giữa chúng nó đời đời.
10Còn ngươi, hỡi con người, hãy mô tả đền thờ này cho nhà Y-sơ-ra-ên để chúng phải xấu hổ về những tội lỗi chúng đã phạm, hãy để chúng đo theo cái mẫu này. 11Nếu chúng nó xấu hổ về mọi điều chúng đã phạm, hãy cho chúng biết sơ đồ của đền thờ, mẫu mực, các cửa ra, lối vào, tất cả các sơ đồ và mọi quy luật của nó, tất cả các sơ đồ và mọi luật lệ cho nó. Hãy ghi chép trước mắt chúng nó tất cả các sơ đồ và qui luật của nó để chúng tuân giữ và làm theo.
12Đây là luật về đền thờ: Tất cả vùng chung quanh đỉnh núi là nơi rất thánh. Đó là luật về đền thờ.
13Đây là kích thước của bàn thờ đo bằng thước dài một thước và một gang. Cái bệ chân cao một thước, rộng một thước, cái gờ viền quanh rãnh: một gang tay. Đây là chiều cao của bàn thờ: 14Từ bệ chân dưới đất đến bệ dưới, hai thước, rộng một thước; từ bệ nhỏ đến bệ lớn, bốn thước, rộng một thước. 15Mặt bàn thờ cao bốn thước; từ mặt bàn thờ có bốn sừng đâm lên. 16Mặt bàn thờ dài mười hai thước, rộng mười hai thước, vuông vức bốn cạnh. 17Bệ dài mười bốn thước, rộng mười bốn thước, vuông vức bốn cạnh. Gờ bao quanh bệ, nửa thước; bệ chân bao quanh, một thước. Các bậc cấp của nó hướng về phía đông.”
18Bấy giờ người ấy nói với tôi: “Hỡi con người, CHÚA phán như vầy: Đây là những quy luật về bàn thờ khi xây xong để dâng tế lễ thiêu và rảy huyết trên đó. 19CHÚA tuyên bố: Hãy trao cho các thầy tế lễ họ Lê-vi, thuộc dòng họ Xa-đốc, là những người đến gần để phục vụ Ta, một con bò tơ để làm lễ chuộc tội. 20Hãy lấy một ít huyết của nó bôi lên bốn sừng của bàn thờ, bốn góc của bệ và gờ chung quanh để thanh tẩy và chuộc tội cho bàn thờ. 21Hãy lấy con bò tơ dâng làm lễ chuộc tội ấy, đem đốt tại một nơi định sẵn của đền thờ nhưng ở ngoài nơi thánh.
22Vào ngày thứ hai, ngươi hãy dâng một con dê đực không tì vết để làm lễ chuộc tội, bàn thờ sẽ được thanh tẩy như đã dâng bò đực để làm thanh tẩy vậy. 23Khi đã thanh tẩy xong bàn thờ, hãy dâng một con bò tơ đực không tì vết và một con chiên đực không tì vết từ trong bầy. 24Hãy đem chúng đến trước mặt CHÚA; các thầy tế lễ rảy muối trên chúng và dâng chúng làm tế lễ thiêu cho CHÚA.
25Trong bảy ngày, mỗi ngày ngươi phải dâng một con dê đực để làm lễ chuộc tội; người ta cũng dâng một con bò tơ đực và một con chiên đực không tì vết từ trong bầy. 26Trong bảy ngày người ta sẽ làm lễ chuộc tội, thanh tẩy và như thế dâng hiến bàn thờ. 27Sau khi những ngày ấy đã mãn, từ ngày thứ tám về sau các thầy tế lễ sẽ dâng các tế lễ thiêu và tế lễ cầu an của các ngươi trên bàn thờ, bấy giờ Ta sẽ nhậm các tế lễ ấy, CHÚA tuyên bố.”

This is particularly important for low chill varieties grown in more northerly regions. Keep the area under your tree’s canopy free from vegetation. Get to know your customers Kirsch wants to take Big Data and combine it with fan affinity programs that track customers and reward them for their engagement. It all comes down to knowing your customers and using that information to give them what they want ray bans sale and deliver more value to fans. These days it’s after talking with another retired player about his own transition from football. So, as you enjoy what is sure to be an exciting NFL season, remember those who are not playing on the field but in another arena. Santos has one older sister, TalitaLearning gridiron on a games consoleEven after that moment of epiphany on the driveway, Santos took some convincing. He still wanted to play for the high school soccer team. Chicago has a tough “defense”. But two teams with late momentum are the Denver Broncos (33 1) and Philadelphia (14 1).. ‘I actually love that picture, but I do so cheap ray bans many things that it’s hard to keep track’ That, in a nutshell, is life on Planet Kardashian. Surreal. Now, you Fake Oakleys can purchase these designer leather jackets online for less. In fact, if you happen to buy in bulk, you can purchase these cheap leather jackets for literally cents on the dollar. In fact, he is the only wrestler to be inducted in the Wrestling Hall of Fame. He is most known for his matches with Shawn Michaels Stone Cold Steve Austin and Jericho. “While I’m proud to be part of what this all means,” she said, “being female has nothing to do with it. I love football. “I think that Terry Rozier has made a fake oakleys great case for himself for next year,” Ainge said on ESPN Wednesday night. “He’s been our best player from the first day of training camp this summer. The light hitting Dent was not known for fake oakleys his power, having hit five home runs all season. Yet with two outs in the inning he hit a monumental three run bomb to give his team the lead. PotentialEveryone has a learning potential. For starters, the fact that Michael Oher was in school at all was a miracle. The Bills confirmed on Thursday that Taylor was having an operation shortly after the quarterback posted photos replica oakleys of himself in fake oakleys a hospital gown on his Snapchat account. The Bills said they were informed on Wednesday of Taylor’s decision to have surgery after he met with William Meyers, a Philadelphia area based sports hernia specialist.. Elongated games bleed over into later games creating a problem for viewers and commercial sponsors. Attention span has become truncated, especially with millennials, and games that last too long can lead to fan turnoff and partially emptied out stadia.

back Back to NVB Online