back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 4

Thành Giê-ru-sa-lem Bị Bao Vây
1Còn ngươi, hỡi con người, hãy lấy một viên gạch để trước mặt ngươi và khắc trên ấy thành Giê-ru-sa-lem. 2Ngươi hãy công hãm thành, xây tường bao vây, đắp mô chung quanh, dựng trại đóng quân tấn công và đặt máy phá thành xung quanh nó. 3Hãy lấy một cái chảo sắt, đặt nó như bức tường sắt giữa ngươi và thành, ngươi hãy xoay mặt hướng về phía nó, nó sẽ bị vây và ngươi sẽ vây hãm nó. Đây là một dấu hiệu cho nhà Y-sơ-ra-ên.
4Ngươi hãy nằm nghiêng bên trái, đặt tội lỗi nhà Y-sơ-ra-ên trên ngươi; Ngươi nằm như thế bao nhiêu ngày thì mang lấy tội lỗi chúng nó bấy nhiêu ngày. 5Ta đã định cho ngươi số ngày bằng với số năm tội lỗi, ba trăm chín mươi ngày và ngươi sẽ mang tội lỗi nhà Y-sơ-ra-ên như vậy.
6Khi các ngày này chấm dứt, một lần nữa, ngươi hãy nằm nghiêng mình bên phải; ngươi sẽ mang tội lỗi nhà Giu-đa. Ta đã định cho ngươi bốn mươi ngày, mỗi ngày cho một năm. 7Ngươi hãy xoay mặt hướng về sự vây hãm thành Giê-ru-sa-lem và với cánh tay trần phán tiên tri nghịch cùng nó. 8Này Ta sẽ lấy dây cột ngươi để ngươi không thể xoay qua bên này hay bên kia cho đến khi các ngày vây hãm ngươi chấm dứt.
9Ngươi hãy lấy lúa mì, lúa mạch, đậu, đậu lăng, kê và lúa đại mạch, để chúng vào trong một bình, dùng làm bánh ăn. Ngươi nằm nghiêng bao nhiêu ngày thì ăn bánh ấy trong bấy nhiêu ngày, tức là ba trăm chín mươi ngày. 10Đồ ăn ngươi sẽ ăn cân nặng hai mươi shê-ken mỗi ngày; ngươi phải ăn vào cùng một thì giờ nhất định mỗi ngày. 11Nước cũng sẽ được lường, ngươi sẽ uống một phần sáu hin vào cùng một thì giờ nhất định. 12Ngươi sẽ ăn bánh lúa mạch được nướng bằng phân người ở trước mắt chúng.” 13CHÚA phán: “Con dân Y-sơ-ra-ên sẽ ăn bánh ô uế như vậy tại giữa vòng các nước mà Ta đuổi chúng nó đến.”
14Nhưng tôi nói: “Ôi, lạy CHÚA, tôi chưa hề tự làm ô uế mình; từ nhỏ đến giờ tôi không hề ăn con vật chết tự nhiên hay bị thú dữ cắn xé; thịt ô uế cũng không vào miệng tôi.”
15Ngài phán với tôi: “Này, Ta cho ngươi dùng phân bò thay cho phân người để nướng bánh.”
16Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, này, Ta sẽ phá vỡ nguồn cung cấp thực phẩm trong Giê-ru-sa-lem. Chúng nó sẽ ăn bánh theo cân lượng khẩu phần và sợ sệt; chúng sẽ uống nước bị đong lường và kinh hoàng. 17Như thế, thực phẩm và nước uống khan hiếm; người Ta nhìn nhau kinh hoàng và bị tiêu diệt trong tội lỗi mình.

With Manning, the Colts have been a perennial Super Bowl contender. Without him, the most dominant team in the AFC South since its creation faces a daunting challenge: trying to become the first team to play a Super Bowl in its home stadium without having Manning behind center for possibly the cheap jerseys entire season.. Installation is also free. If you want a DVR receiver you will be charged an additional $49.99. FootballMy family and I live in the Deep South, where football is huge. Obviously, I’m talking about American football here not about the game played with the round white ball. Sometimes it’s a small group of colonists off to create a better future on a new planet, and sometimes it’s Earth’s elite using their wealth to secure a coveted spot in the new world, but it always involves an ark full of people boning for the future of humanity. In some cases (such as the ending of Snowpiercer) oakley outlet the task falls to just two people.. And in between the end zones, there’ll be nine yard markers. So we’re going to make our points for that. Either way, his behaviour didn’t seem Cheap NFL Jerseys to make any difference and Baldwin was taken to a nearby police station. Law enforcement sources told TMZ that he was “belligerent” towards officers while in custody, resulting in him receiving a ticket for disorderly conduct as a well as a fine for riding the wrong way.. The offering rates must be compared and the best lending institution must be chosen. Currently there are 2 forms of debt consolidation in the market. You can do these in a, any comfortable chair that is nice and stable, and you’re going to want to stretch your neck and shoulders in wholesale jerseys the six cardinal directions that they move. So, first, you’re going to want to tuck your chin down to your chest and hold that for 10 to 15 seconds. FOLKENFLIK: And yet, McBride says, ESPN is home to some of the nation’s best sports journalism. ESPN president John Skipper was traveling this week and unavailable for an interview. Include a triangle or upside down triangle formation with one cheerleader at the Fake Oakleys point and two behind her, growing each row by one more cheerleader. Also consider a staggered wholesale jerseys china straight line formation with lines of cheerleaders placed so that each cheerleader Cheap Jerseys is windowed between the two cheerleaders in front of her. But eachride also allows an astute jockey tobuild a profile of how the track is playing on a given day,where is the best place to position his horse to give it the best chance of winning. After six rides on the day, Bowman had put in the last pieces of the jigsaw.

back Back to NVB Online