back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 28

Lời Tiên Tri Nghịch Vua Ty-rơ
1Lời của CHÚA phán cùng tôi: 2“Hỡi con người, hãy nói cùng ông hoàng Ty-rơ: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy:
Vì lòng ngươi kiêu ngạo,
Ngươi bảo rằng: “Ta là một thần,
Ngự giữa các thần,
Ngồi giữa biển cả.”
Nhưng ngươi chỉ là một người, không phải thần,
Dù ngươi cho rằng tâm trí mình như tâm trí các thần.
3Này, ngươi khôn ngoan hơn Đa-ni-ên,
Mọi bí mật đều không giấu được ngươi.
4Nhờ khôn ngoan và hiểu biết,
Ngươi tạo nên tài sản cho ngươi;
Ngươi cũng tích trữ vàng, bạc
Trong kho.
5Nhờ rất khôn ngoan trong việc buôn bán,
Ngươi trở nên giàu có lớn,
Và lòng ngươi trở nên kiêu ngạo
Vì mình giàu.
6Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như vầy:
Vì ngươi cho rằng tâm trí mình
Như tâm trí các thần.
7Cho nên, này, Ta sẽ đem những người ngoại quốc,
Là dân hung dữ nhất trong các nước, tấn công ngươi.
Chúng sẽ rút gươm đánh sự khôn ngoan hoa mỹ của ngươi
Và làm ô uế sự vinh hiển ngươi.
8Chúng sẽ đẩy ngươi xuống vực sâu
Và ngươi sẽ chết bằng cái chết thảm khốc
Nơi lòng biển.
9Liệu ngươi vẫn còn nói: “Ta là một thần”
Trước mặt những kẻ giết ngươi không?
Thật, ngươi chỉ là một người, không phải thần
Trong tay những kẻ giết ngươi.
10Ngươi sẽ chết như người không cắt bì
Trong tay những kẻ ngoại quốc.
Vì Ta đã phán, CHÚA Toàn Năng tuyên bố.’ ”
Lời Ai Ca Về Vua Ty-rơ
11Lời CHÚA phán cùng tôi: 12“Hỡi con người, hãy cất tiếng ai ca về vua Ty-rơ, hãy nói với người: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy:
Ngươi là mẫu người hoàn toàn,
Đầy khôn ngoan và tuyệt mỹ.
13Ngươi ở trong Ê-đen,
Vườn của Đức Chúa Trời,
Ngươi trang sức toàn bằng đá quí:
Hồng ngọc, hoàng ngọc, lục bảo ngọc,
Kim lục ngọc, ngọc mã não, ngọc thạch anh,
Bích ngọc, lam ngọc, lục ngọc;
Khung và ổ nhận ngọc đều khảm vàng.
Từ ngày ngươi được tạo nên, chúng đã sẵn sàng.
14Ngươi được xức dầu
Để làm Chê-ru-bim che chở;
Ta đặt ngươi trên núi thánh của Đức Chúa Trời;
Ngươi đi lại giữa những đá sáng rực như lửa.
15Từ ngày ngươi được tạo nên,
Đường lối ngươi không có gì đáng trách
Cho đến khi gian ác xuất hiện nơi ngươi.
16Vì công việc buôn bán lớn của ngươi hưng thịnh,
Ngươi đầy bạo hành
Và tội lỗi;
Cho nên, hỡi Chê-ru-bim che chở,
Ta đuổi ngươi ra khỏi núi của Đức Chúa Trời
Và diệt ngươi khỏi những đá sáng rực như lửa.
17Lòng ngươi kiêu ngạo
Vì vẻ đẹp của mình;
Sự huy hoàng ngươi
Làm hư hỏng trí khôn ngoan ngươi.
Ta ném ngươi xuống đất trước mặt các vua,
Ta phó ngươi cho họ xem.
18Vì nhiều tội lỗi và buôn bán gian dối,
Ngươi đã làm ô uế những nơi thánh ngươi.
Vì thế, Ta cho một ngọn lửa phát ra từ giữa ngươi
Để thiêu đốt ngươi,
Và biến ngươi thành tro bụi trên đất
Trước mắt mọi người xem.
19Tất cả những người biết ngươi từ các dân
Sẽ kinh ngạc về ngươi.
Ngươi sẽ đi đến chỗ tận cùng khủng khiếp,
Và sẽ không còn tồn tại nữa đến muôn đời.’ ”
Lời Phán Xét Thành Si-đôn
20Lời của CHÚA phán cùng tôi: 21“Hỡi con người, hãy hướng về phía thành Si-đôn và phán tiên tri nghịch cùng nó. 22Hãy nói cùng nó: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy:
Này, hỡi Si-đôn, Ta chống lại ngươi.
Ta sẽ được vinh hiển ở giữa ngươi;
Khi Ta thi hành án phạt ngươi
Và bày tỏ sự thánh khiết Ta
Thì ngươi sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA.
23Ta sẽ đem dịch lệ đến trong thành;
Máu đổ khắp phố phường,
Những kẻ tử vong ngã gục ở giữa thành;
Gươm đao chống lại nó khắp bốn bên;
Bấy giờ chúng nó sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA.
24Lúc ấy nhà Y-sơ-ra-ên sẽ không còn bị gai đâm, dằm chích bởi mọi nước lân bang, là các nước vẫn khinh bỉ chúng nó. Bấy giờ chúng sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA Toàn Năng.
Tương Lai Cho Y-sơ-ra-ên
25 CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Khi Ta tập họp nhà Y-sơ-ra-ên về từ các dân, là nơi chúng bị tản lạc, Ta sẽ bày tỏ sự thánh khiết Ta giữa chúng trước mắt các nước. Bấy giờ chúng sẽ cư ngụ trong đất mà Ta đã ban cho tôi tớ Ta là Gia-cốp. 26Chúng sẽ sống an toàn nơi đó, xây nhà và trồng vườn nho. Chúng sẽ sống an toàn trong khi Ta thi hành án phạt mọi nước lân bang đã khinh bỉ chúng. Bấy giờ chúng nó sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng.’ ”

Eu. As you are on the page, you want to click on live games, cheap jordans of live sports. Our source knew plenty of people who wound up supporting the separatist cause, including the guy who pulled their national flag down from the council building. A month or two before, these people had all just been her fellow citizens. But once cheap jerseys you have determined who has stripes and solid and a foul is committed, you then, the opponent shooting next, has ball in hand anywhere he wants to go on the table, which means you can put the ball anywhere. So, if you had this scenario and it wholesale jerseys was a ball in hand and you were stripes, you would want to set up the easiest shot. There’s one big change since the days of O’Malley’s fake oakleys outlet concept 15 years ago: The Coliseum is out of the game now that USC has the right of first refusal Cheap Jerseys from china on the NFL. As a result, there can be an honest competition in the city, rather than politicians’ being obligated to back that crumbling venue.. 84 has been targeted on about 25 percent of Roethlisberger’s throws, he has dropped just two passes all season. Simply put, nobody regardless of position is steadier or more lethal on a weekly basis.. Ripa’s response to the news was justifiable. You’ve seen it time and again with females. If you filmed that scene today, you’d assume it’d involve having an actor scream and thrash around, then digitally painting in their attacker in post. CGI did not exist in 1979 (see “Director getting head caught on fire during a stunt” above), so making a festival of gory insanity like Phantasm meant handmade gadgets and a willingness to make cheap jerseys a mess.. The basic design of the HTC Droid Incredible 2 is the same as almost every smartphone available today. There is a large LCD screen dominating the front of the device, with four softkeys just underneath the screen. Ok so those would be good components of a good impact position. Now as you can see they are completely different then my wholesale nfl jerseys original setup position. This case won’t win any awards for looks or sleek lines. It is essentially a drybag scaled down for your iPhone or ipod. It contains extra chin guards for the helmet. All kinds of pieces. “The vast majority of Domino’s customers understand the additional costs associated with delivery, and are willing to pay the extra money for the convenience of delivery to their homes,” he said. “There is a message to consumers on the pizza box, which is there at the request of a number of drivers. Everyone agrees. Other benefits being thrown around the connection to Super Bowl and Final Four events hosted at the Superdome vastly overrated. He has also impelled the Patriots franchise to five Super Bowl appearances, clenching the first Patriots’ victory in franchise history in 2001. Out of the team’s five Super Bowl appearances, the Patriots have walked away with three victories.

back Back to NVB Online