back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 26

Êxê 27
1Vào ngày đầu tháng, năm thứ mười một, lời của CHÚA phán cùng tôi: 2“Hỡi con người, vì thành Ty-rơ nói về Giê-ru-sa-lem rằng: ‘A ha! Cái cổng dẫn đến các dân đã đổ vỡ. Nó đã mở ra cho ta, ta sẽ được đầy dẫy, nó đã bị hoang tàn.’ 3Vì thế CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nầy, thành Ty-rơ, Ta sẽ phạt ngươi, Ta sẽ đem nhiều nước đến trừng phạt ngươi như biển cả dậy sóng. 4Chúng nó sẽ phá hủy các tường thành của Ty-rơ và đập đổ các tháp canh. Còn Ta sẽ cạo sạch lớp đất khỏi thành và biến nó thành núi đá trọc. 5Nó sẽ trở thành nơi phơi lưới ở giữa biển; làm mồi cho các nước vì Ta là CHÚA, Ta đã phán, Chúa tôi tuyên bố. 6Các con gái nó ở nơi đồng nội sẽ bị giết bằng gươm, chúng nó sẽ biết rằng Ta là CHÚA.
7Vì CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nầy, từ phương bắc, Ta sẽ đem Nê-bu-cát-nết-sa đến đánh thành Ty-rơ, người là vua Ba-by-lôn, vua của các vua, cùng với ngựa, xe chiến mã, lính kỵ và đoàn quân đông đảo. 8Các con gái ngươi nơi đồng nội sẽ bị giết bằng gươm; nó sẽ xây lũy đắp ụ chống ngươi; nó sẽ nâng thuẫn tấn công ngươi. 9Nó sẽ hướng những máy phá thành về phía ngươi và dùng búa đánh đổ các tháp canh. 10Ngựa của người nhiều đến nỗi tung bụi che lấp ngươi. Tiếng của lính kỵ, bánh xe và xe chiến mã làm tường thành ngươi rung chuyển; người sẽ vào cổng thành ngươi như người vào thành đã bị phá. 11Vó ngựa của người sẽ giẫm nát mọi đường phố ngươi; dân ngươi sẽ bị sát hại bằng gươm và các cột trụ kiên cường của ngươi sẽ ngã xuống đất. 12Chúng nó sẽ cướp đoạt tài sản ngươi, giựt lấy hàng hóa ngươi, đạp đổ tường thành, hủy diệt nhà cửa tốt đẹp của ngươi; chúng sẽ đổ hết đá, gỗ và đất của ngươi xuống dưới biển. 13Ta sẽ làm cho tiếng hát của ngươi im bặt và không ai nghe tiếng đàn hạc của ngươi nữa. 14Ta sẽ làm cho ngươi trở nên tảng đá trọc; ngươi sẽ thành nơi phơi lưới, không còn được xây dựng nữa, vì chính Ta, CHÚA đã phán. CHÚA Toàn Năng tuyên bố như thế.
15 CHÚA Toàn Năng phán như vầy cùng thành Ty-rơ: Nghe tiếng sụp đổ của ngươi, lời rên la của kẻ bị thương vong cùng sự sát hại giữa vòng ngươi, các hải đảo không rúng động sao? 16Mọi ông hoàng của biển cả sẽ bước xuống khỏi ngai, cởi áo choàng, lột bỏ áo thêu. Chúng sẽ mặc lấy sự run rẩy, ngồi trên đất run rẩy liên hồi, bàng hoàng về ngươi. 17Chúng cất tiếng than khóc về ngươi rằng:
‘Hỡi thành danh tiếng, sao ngươi bị hủy diệt?
Thành do người đi biển cư ngụ,
Ngươi và cư dân của ngươi
Vốn là thành cường thịnh nơi biển cả.
Ngươi đã từng làm cư dân
Trong miền kinh hoàng.
18Giờ đây các hải đảo kinh hoàng
Trong ngày ngươi sụp đổ.
Những hải đảo nơi biển
Run sợ vì ngươi suy tàn.’
19Vì CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Khi Ta làm cho một thành trở nên hoang vu như thành không người ở; khi Ta đem vực sâu và nước lớn tràn ngập ngươi. 20Bấy giờ Ta sẽ đem ngươi xuống, cùng với những kẻ đi xuống vực sâu, cùng với dân cổ đại. Ta sẽ cho ngươi cư trú ở nơi sâu thẳm của đất giống như những nơi hoang tàn cổ xưa cùng với những kẻ đi xuống vực sâu để ngươi không còn được người ta cư ngụ và là nơi vinh hiển trong đất người sống. 21Ta sẽ đem ngươi đến chỗ tận cùng kinh khiếp; ngươi sẽ không còn tồn tại. Dù tìm kiếm, người ta sẽ không bao giờ tìm thấy ngươi nữa. CHÚA Toàn Năng tuyên bố.”

It was a very, very unfortunate incident, but young people, highly emotional, alcohol involved, sometimes stuff happens that you wish wouldn’t happen. So I wouldn’t say I could overlook it, but all things appear to be in order, and they seem to be, now, between the two of them, you know, you’d have to say, “Well, you know, maybe this guy deserves the right to try to make a living and make a better cheap oakleys life for them.” I mean, maybe.. Streaming major sports usually requires a cable subscription that includes ESPN, but you can watch some major events for free. CBS Sports offers some live sports, but most of its content is commentary, analysis or latest scores. Log in every day. Okay, maybe you don’t have time to check in every 4 or 5 hours. Weak demand. Economy is bouncing back, and the stock remains frisky. The Millennium Development Goals Gender Chart 2015 was launched in New York on 23 February 2016. The final edition of the MDG Gender Chart depicts the progress made towards the goals for of women and girls around the world over the last two decades as reflected in a number of indicators, many of which are used to monitor the MDGs. Also here in Washington, Paul Butler. He’s a law professor at Georgetown University. Whether you a fan of the game or just of game day food, there no denying the appeal of football cuisine. For this month Cheap NFL Jerseys recommendations, I set out to assemble an all star lineup of the best of Food Network Library tailgating cookbooks. Then the last technique I use is, I barely push the rack ahead, maybe a quarter of an inch or sixteenth of an inch. cheap nfl jerseys To see if any balls move, before I take custom jerseys the rack off. It work a lot the fast cheap nfl jerseys twitch muscle fibers that we need in order to run faster and especially in the 16 minute 5K. So, I’m going to demonstrate for you how to do one plyometric exercise that I love to do. Music from the twenties had varied influences and had a very wide range. It was also a reflection of the times and the social situation of the era. Roasted kale chips are an airy, crispy snack, not to mention a wholesale china jerseys tasty, diet friendly substitution for potato chips. For fresh, crunchy kale chips, Tice recommends making them yourself. You know him as the blond, blinged out host of Triple D and one of two culinary mentors on Rachael vs. Guy: Celebrity Cook Off, but this weekendGuy Fieri is putting his kitchen chops aside to show off his skills on a sandy football field. So I have a, I oakley outlet have a ruler here. So I’m going to really get nerdy about it and really care about every, you know, down to the last detail here.

back Back to NVB Online