back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 23

Các Biểu Tượng Về Giê-ru-sa-lem Và Sa-ma-ri
1Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 2“Hỡi con người, có hai người đàn bà là con gái của cùng một mẹ. 3Chúng nó làm điếm tại Ai-cập, từ thời son trẻ chúng đã làm điếm ở đó. Vú chúng nó bị bóp, trinh tiết bị phá ở đó. 4Tên của cô chị là Ô-hô-la, tên cô em là Ô-hô-li-ba Chúng nó đã thuộc về Ta và sinh sản con trai, con gái. Tên của chúng: Ô-hô-la là Sa-ma-ri và Ô-hô-li-ba là Giê-ru-sa-lem.
5Ô-hô-la làm điếm trong khi nó thuộc về Ta; nó mê người tình của nó là A-si-ri, những binh sĩ, 6mặc áo xanh, những thống đốc và tướng lãnh. Tất cả chúng nó đều trẻ trung, tài hoa, là kỵ sĩ cỡi ngựa. 7Nó đàng điếm với chúng nó, tất cả đều là những kẻ ưu tú của A-si-ri. Nó tự làm ô uế mình với tất cả những thần tượng của những người nó si mê. 8Nó không từ bỏ đàng điếm với Ai-cập vì từ khi còn trẻ người ta đã ăn ngủ với nó, phá bỏ trinh tiết của nó và trút đổ dâm dục của chúng trên nó.
9Cho nên Ta trao nó vào tay người tình của nó, vào tay những con cái A-si-ri; những kẻ nó si mê. 10Chúng lột trần nó, bắt con trai, con gái nó rồi dùng gươm giết nó. Người ta đã trừng phạt nó và nó trở thành nổi danh trong giới phụ nữ.
11Em gái nó là Ô-hô-li-ba thấy vậy nhưng còn phóng đảng hơn, đàng điếm hơn chị nó. 12Nó si mê những người A-si-ri, những thống đốc, tướng lãnh, những binh sĩ mặc đồng phục oai nghi, những kỵ sĩ cưỡi ngựa; tất cả đều trẻ trung, tài hoa. 13Ta thấy nó tự làm ô uế mình. Cả hai chị em đều theo một đường.
14Thêm vào chuyện đàng điếm, nó còn nhìn những người đàn ông khắc trên tường, hình ảnh những người Canh-đê vẽ màu đỏ, 15nai nịt ngang lưng, khăn vấn trên đầu buông thõng; tất cả đều giống như quan viên, hình ảnh của người Ba-by-lôn, dân xứ Canh-đê. 16Nhìn thấy thế, nó si mê những người ấy và sai sứ giả đến với chúng tại Canh-đê. 17Những người Ba-by-lôn đến ăn ngủ với nó, làm nó thành ô uế vì sự đàng điếm của chúng. Nó cũng tự làm mình ra ô uế rồi chán bỏ chúng nó. 18Khi nó công khai đàng điếm và phô trương sự trần truồng của nó ra, Ta chán bỏ nó như Ta đã chán bỏ chị nó. 19Nhưng nó càng dâm đảng hơn khi nhớ lại những ngày trẻ trung nó đã sống dâm đảng tại đất Ai-cập. 20Nó si mê những người tình của nó, là những kẻ tình dục thể xác mạnh như lừa, dâm như ngựa. 21Ngươi mong muốn điều dâm đảng của thời son trẻ tại Ai-cập khi người ta ăn ngủ với ngươi và bóp vú trẻ trung của ngươi.
22Cho nên, hỡi Ô-hô-li-ba, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nầy, Ta sẽ thúc đẩy những người tình của ngươi, những kẻ ngươi đã chán bỏ, chống lại ngươi. Ta sẽ đem chúng nó đến tấn công ngươi từ khắp nơi. 23Những người Ba-by-lôn, mọi người Canh-đê, Phê-cốt, Soa và Coa, hết thảy người A-si-ri cùng với chúng, những thanh niên tài hoa, thống đốc, tướng lãnh, tất cả đều là kỵ binh, chiến sĩ, tất cả đều cưỡi ngựa. 24Chúng nó sẽ từ phương bắc đem xe chiến mã, xe cộ cùng đoàn quân liên minh đến đánh ngươi. Chúng nó dùng thuẫn, khiên, mũ chiến tấn công ngươi từ khắp nơi. Ta sẽ cho chúng nó quyền phán xét và chúng sẽ phán xét ngươi theo tiêu chuẩn xét đoán của chúng. 25Ta sẽ nổi ghen chống lại ngươi; chúng nó sẽ đối xử với ngươi một cách giận dữ. Chúng nó sẽ cắt mũi, cắt tai các ngươi. Những kẻ sống sót của ngươi sẽ ngã gục vì gươm. Chúng nó sẽ bắt con trai, con gái các ngươi và những kẻ sống sót của ngươi sẽ bị lửa thiêu nuốt. 26Chúng sẽ lột quần áo và lấy hết nữ trang của ngươi. 27Ta sẽ làm cho thói dâm đảng và đàng điếm của ngươi từ đất Ai-cập chấm dứt để ngươi không ngưỡng trông chúng nó và không còn nhớ đến Ai-cập nữa.
28Vì CHÚA Toàn Năng đã phán như vầy: Nầy, Ta sẽ trao ngươi vào tay những kẻ mà ngươi ghét, vào tay những kẻ ngươi chán bỏ. 29Chúng sẽ lấy hận thù đối xử với ngươi, chiếm lấy tất cả công lao của ngươi, để ngươi trần truồng, trơ trọi; sự trần truồng dâm đảng của ngươi sẽ bị phô bày. 30Thói dâm đảng và đàng điếm của ngươi đã đem lại điều này cho ngươi. Vì ngươi đã chạy theo đàng điếm với các nước và tự làm cho mình ô uế với các thần tượng của chúng. 31Ngươi đã đi theo con đường của chị ngươi nên Ta cũng trao chén của nó vào tay ngươi.
32 CHÚA Toàn Năng phán như vầy:
Ngươi sẽ uống chén của chị ngươi,
Chén sâu và rộng.
Ngươi sẽ trở nên trò cười và chế nhạo
Vì chén ấy chứa quá nhiều.
33Ngươi sẽ chứa đầy say sưa và buồn thảm;
Chén đầy kinh hoàng và đổ nát,
Chén của chị ngươi: Sa-ma-ri.
34Ngươi sẽ uống chén ấy và uống cạn chén;
Ngươi sẽ gặm các mảnh sành,
Và rạch nát đôi vú ngươi.
Vì chính Ta đã phán, CHÚA Toàn Năng đã tuyên bố.
35Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Vì ngươi đã quên Ta, đã bỏ Ta sau lưng nên ngươi sẽ mang lấy hậu quả của sự dâm đảng và đàng điếm ngươi.”
36 CHÚA phán cùng tôi: “Hỡi con người, ngươi sẽ phán xét Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba chăng? Hãy công bố những điều ghê tởm của chúng. 37Vì chúng đã ngoại tình, tay chúng vấy máu. Chúng đã ngoại tình với các thần tượng và còn dâng con của chúng, những đứa con chúng sinh cho Ta, làm thức ăn cho các thần tượng. 38Chúng còn làm điều này phạm đến Ta nữa, chúng làm ô uế đền thánh Ta đồng thời cũng vi phạm các ngày Sa-bát Ta. 39Chúng giết con cái mình dâng cho thần tượng rồi cũng trong ngày ấy vào đền thánh Ta làm ô uế đền. Kìa, chúng đã làm như thế trong nhà Ta.
40Hơn thế nữa, chúng cử người đi tìm kiếm người từ xa. Một sứ giả được sai đến với những người ấy; kìa, họ đã đến. Ngươi vì họ tắm rửa, kẻ mắt và đeo đồ trang sức. 41Ngươi ngồi trên giường lộng lẫy, bàn kê trước mặt có dầu và hương của Ta để trên ấy.
42Tiếng của đám đông vô tư chung quanh ngươi; những kẻ say sưa từ sa mạc đến cùng những kẻ phàm nhân. Chúng đeo vòng vào tay và đội mão đẹp trên đầu các phụ nữ. 43Bấy giờ tôi tự hỏi về người đàn bà phờ phạc đi vì ngoại tình: ‘Giờ đây chúng vẫn đàng điếm với nó chăng?’ 44Chúng đến với nó như đến với một con điếm. Vậy, chúng đến với Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba, hai người đàn bà dâm đảng. 45Nhưng những người công chính sẽ phán xét chúng về tội ngoại tình và tội gây đổ máu. Vì thật vậy, chúng ngoại tình và tay vấy máu.
46Vì CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Hãy tụ họp hội chúng để trừng phạt chúng nó, hãy phó chúng nó cho kinh hoàng và cướp bóc. 47Hội chúng sẽ ném đá chúng nó, dùng gươm chém chúng nó, giết con trai con gái chúng nó và phóng hỏa thiêu hủy nhà cửa chúng nó.
48Ta sẽ làm cho chấm dứt thói dâm đảng trong xứ và tất cả phụ nữ sẽ được cảnh cáo để không hành động dâm đảng như các ngươi đã làm. 49Họ sẽ báo trả các ngươi về tội dâm đảng của các ngươi. Các ngươi sẽ mang hình phạt về tội thờ thần tượng của mình, và các ngươi sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA Toàn Năng.”

man cheap football jerseys united star ander herrera thought spain callHe also organizes defense occasionally. Buffon is very well respected in footballing circles, whether domestic or international.. If the business operates in multiple counties, then you may need to check in each county. Counties don’t require notice of dissolution, but will have records indicating a fictitious business name has lapsed. It is a great mapping application and has been thoughtfully Fake Oakleys designed and implemented. The app has evolved rapidly over the past cheap jerseys china year or so and is now my go to app for mapping with cheap oakleys my iPhone. Why it would work: A guy like Bush made millions for his school, so why shouldn’t he get a fraction of a percent of that back? Yes, he’s getting a free education, and that’s no small consideration, but he isn’t allowed to have a job during the season. If he had enough money to, say, take his girlfriend out to dinner, he might be less motivated to take cash.. He is one of only three NFL players to publicly admit to being gay; all did so after their retirement. Simmons has written a memoir titled Out of Bounds, which recounts his football fame and self proclaimed reckless lifestyle that led to drugs, prostitution, and thoughts of suicide. Top of pageAbstractPresenilin 1 (PS1) plays a critical role in the nervous system development and PS1 mutations have been associated with familial Alzheimer’s disease. PS1 deficient mice exhibit alterations in neural and vascular development and die in late embryogenesis. Belittled by the English team and supporters, seemingly disliked by his own country, this walking wicket was trapped leg before in both innings of the First Test in Cardiff back in July. Not only were his scores of 30 and 19 of little help to the cause, his rash actions like a drunk footballer let loose on Twitter in reviewing both decisions unsuccessfully would hinder his side later in the game. Over the Replica Oakleys past five years, approximately 29.3 million patients’ records have been compromised in HIPAA data hacks, which target healthcare providers along with hospitals themselves. Ultimately, over the course of 15 months, the healthcare industry averaged one major breach each month. He desired to make an action movie reminiscent of the old Outer Limits episodes he watched as a kid. He just didn’t know what to write about. This is displayed alongside the pressure dependence of the unit cell volume from Fig. 1(c) and it can be seen that Cheap Jerseys from china the sharp drop in the cell volume around 1GPa (blue triangles) coincides with the feature in the Yb valence, which may indicate a weak volume collapse transition in YNA.. cheap oakleys

back Back to NVB Online