back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 22

Một Thành Vấy Máu
1Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 2“Hỡi con người, ngươi sẽ phán xét, phán xét cái thành đổ máu đó không? Hãy cho nó biết tất cả những việc ghê tởm của nó. 3Hãy nói: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Một thành gây đổ máu ở giữa nó nên thì giờ nó đã đến. Thành làm các tượng thần nên tự làm ô uế mình. 4Ngươi đã phạm tội vì làm đổ máu, ngươi đã bị ô uế vì làm các hình tượng. Ngày của các ngươi đã gần, năm của các ngươi đã tận, vì thế Ta đã làm cho các ngươi thành điều sỉ nhục giữa các nước và trò chế nhạo trong mọi dân. 5Những kẻ ở gần lẫn những kẻ ở xa sẽ nhục mạ ngươi, một thành ô danh và đầy hổn loạn.
6Kìa, những ông hoàng của Y-sơ-ra-ên, mỗi người ở giữa ngươi đều dùng quyền để làm đổ máu. 7Ở giữa ngươi, cha mẹ bị khinh dể; kiều dân bị bóc lột; trẻ mồ côi, người góa bụa bị ngược đãi ở nơi ngươi. 8Ngươi đã khinh bỉ các vật thánh của Ta và làm ô uế các ngày Sa-bát của Ta. 9Ở giữa ngươi có những kẻ vu khống để làm đổ máu, ăn đồ cúng trên núi, sống dâm dục. 10Ở giữa ngươi có kẻ ăn nằm với thê thiếp của cha mình; phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt cũng bị ép buộc chăn gối giữa ngươi. 11Ở giữa ngươi, người thì phạm tội ngoại tình với vợ người lân cận, người thì phạm điều dâm dục với con dâu, người thì phạm tội với em gái, tức là con gái của cha mình. 12Ở giữa ngươi, người ta ăn hối lộ để làm đổ máu, cho vay lấy lời trước và cho vay nặng lãi, ngươi lợi dụng để bóc lột người lân cận mình và ngươi đã quên Ta, CHÚA tuyên bố.
13Này, Ta đập tay vì những nguồn lợi bất chính ngươi lấy và trên máu mà ngươi đã đổ ở giữa ngươi. 14Liệu lòng ngươi có vững vàng, tay ngươi có mạnh mẽ trong ngày Ta xét xử ngươi chăng? Ta là CHÚA, Ta đã phán thì Ta sẽ làm. 15Ta sẽ làm các ngươi tản lạc nơi các nước, phân tán các ngươi giữa các dân và Ta sẽ thanh lọc sự ô uế nơi ngươi. 16Chính ngươi sẽ bị khinh bỉ trước mắt các nước, bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.’ ”
17Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 18“Hỡi con người, nhà Y-sơ-ra-ên đã trở thành kim loại cặn bã đối với Ta. Tất cả chúng nó là đồng, thiếc, sắt, chì trong lò. Chúng là cặn bạc. 19Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như vầy: ‘Vì tất cả các ngươi đã trở nên cặn bã kim loại, cho nên, này Ta sẽ thu góp các ngươi vào giữa Giê-ru-sa-lem. 20Như người ta thu góp bạc, đồng, sắt, chì và thiếc vào trong lò, thổi lửa để nung chảy thể nào thì Ta, trong cơn giận và thịnh nộ của Ta, cũng sẽ thu góp các ngươi, bỏ vào lò và nung chảy các ngươi. 21Ta sẽ thu góp các ngươi, thổi lửa thịnh nộ trên các ngươi, nên các ngươi sẽ tan chảy trong đó. 22Như bạc tan chảy trong lò thể nào, các ngươi cũng sẽ tan chảy trong đó thể ấy, rồi các ngươi sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA, đã đổ cơn thịnh nộ Ta trên các ngươi.’ ”
23Lời của CHÚA phán cùng ta rằng: 24“Hỡi con người, hãy nói với đất: ‘Mầy là đất không được tẩy sạch, không có mưa trong ngày phẫn nộ.’ 25Những tiên tri giữa vòng các ngươi thông đồng với nhau như sư tử gầm thét, xé mồi. Chúng ăn thịt người ta, cướp lấy kho tàng, của cải quí giá, làm cho nhiều người trở thành góa phụ trong thành. 26Các thầy tế lễ vi phạm kinh luật Ta, làm ô uế các đồ vật thánh Ta. Chúng không phân biệt giữa thánh và phàm tục, chúng cũng không dạy sự khác nhau giữa ô uế và thanh sạch; chúng nhắm mắt không tuân giữ các ngày Sa-bát của Ta nên Ta bị xúc phạm ở giữa chúng. 27Các ông hoàng giữa vòng chúng như chó sói xé mồi, gây đổ máu, giết người để thủ lợi. 28Các tiên tri của chúng tô phết vôi trắng cho chúng; thấy khải tượng giả, bói khoa dối. Chúng nói rằng: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy,’ nhưng CHÚA không có phán. 29Dân trong xứ bóc lột, cướp bóc, áp bức người cùng khốn, nghèo nàn và bóc lột ngoại kiều không kể gì đến công bình.
30Ta tìm kiếm một người ở giữa họ để xây tường thành, để đại diện cho xứ sở đứng trám vào lỗ hổng trước mặt Ta hầu cho Ta khỏi hủy diệt xứ, nhưng Ta không tìm thấy. 31Nên Ta đã đổ cơn giận Ta trên chúng, tiêu hủy chúng bằng ngọn lửa thịnh nộ của Ta; Ta sẽ báo trả lên đầu chúng đường lối của chúng, CHÚA Toàn Năng tuyên bố.”

“The evidence is strong enough that Congress should commit a small amount of money to map lead soil and housing stock in every neighborhood in every big city in the country so we know where the problem is,” Drum said. “There should be a serious, rigorous cost benefit analysis so we know how much it would cost to clean up all this paint and what the fiscal cheap nhl jerseys benefits would be.”. And that is on a global stage. So do they deserve hundreds of thousands of dollars per week?. This project is perfect for outdoor lighting on porches, in gardens and during late night summer celebrations and barbecues. You need a few large pieces of driftwood, preferably with lots of natural or carved “arms” and semi hollow centers. Team New Zealand in Spain, up five nought against those fabulously flamboyant Italians and what do wholesale nfl jersyes they do?Yet, extraordinarily, it created ripples around the world. Telly mentioned it. Giving Brady hope that he can continue his career into his 40s are quarterbacks ranging from Earl Morrall and George Blanda to Warren Moon and Brett Favre. Moon played until age 44. Regardless that England is amongst 1 of many favorite teams in South Africa this season, they aren beneficial for your World Cup betting swimming pool. Unusual answer from an Englishmen? Possibly, nonetheless, if there is surely anything this is significant in sports betting, it definitely is counting on the statistics and background work rather than selecting your favorite cheap ray bans team.. Earlier this month, Salesforce CEO Marc Benioff helped campaign, backed by more than 400 other companies, against a similar anti gay bill in Georgia. On Monday, those efforts came to fruition when cheap football jerseys china Georgia Gov. “Parents need to remember THEY should to be the positive role in their child’s life, not toys or Hollywood or athletes.”But a growing body of research suggests that children are influenced not only by what they see in the media, but by the toys with which they play.”People who say it is just a doll obviously don’t realize how it shapes thinking while playing house,” nonprofit executive Alia Salem said on Twitter. “If the image of what (you’re) imagining yourself as is never attainable and is billed as what to strive for, you’ll always be disappointed.”Her comments echo why many of the campaign’s critics saw something especially “creepy” cheap jerseys or tone deaf in placing a toy intended for children in the pages of a cheap fake oakleys magazine targeting cheap nfl jerseys adults.”I am unapologetic for being grossed out by Mattel’s desperation.

back Back to NVB Online