back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 17

Vua Sê-đê-kia Bị Hình Phạt
1Lời của CHÚA phán cùng tôi: 2“Hỡi con người, hãy ra câu đố, hãy kể chuyện ngụ ngôn về nhà Y-sơ-ra-ên. 3Ngươi hãy nói, CHÚA phán như vầy: ‘Có một con chim phượng hoàng to lớn, cánh rộng, lông cánh dài, bộ lông đầy đặn, rực rỡ màu sắc. Chim đến Li-ban, lấy ngọn cây tùng. 4Nó ngắt chồi ngọn cây, đem về vùng đất thương mãi, đặt trong một thành phố buôn bán.
5Nó lấy giống cây của vùng đất ấy, trồng trên một cánh đồng phì nhiêu; nó trồng cây nơi có nhiều nước như cây liễu. 6Cây mọc lên thành cây nho rậm rạp nhưng thấp; các cành hướng về phía chim phượng hoàng nhưng rễ vẫn ở phía dưới cây. Như thế, nó trở thành một cây nho, trổ cành, ra lá.
7Có một con chim phượng hoàng khác to lớn, cánh rộng, lông nhiều. Kìa, cây nho này từ luống đất mình được trồng, đâm rễ, trổ cành hướng về phía chim phượng hoàng này để được tưới nước. 8Cây nho đã được trồng trên cánh đồng tốt, bên chỗ có nhiều nước để trổ cành, ra trái và trở nên cây nho quí.’
9Ngươi hãy nói: ‘CHÚA phán như vầy: Cây nho đó sẽ trở nên tươi tốt được không? Chim phượng hoàng kia lại không nhổ rễ, cắt bỏ trái nó để cả cây lẫn lá đều khô héo đi sao? Bấy giờ, chẳng phải cánh tay mạnh hay nhiều quân để nhổ rễ nó lên. 10Này, dù cây đã được trồng, nó sẽ trở nên tươi tốt được không? Nó sẽ chẳng hoàn toàn khô héo khi gió đông thổi qua sao? Khô héo ngay trên luống đất nó đã mọc lên.’ ”
11Lời CHÚA phán cùng tôi rằng: 12“Bây giờ hãy nói cùng nhà phản nghịch: ‘Các ngươi không hiểu những điều này nghĩa là gì sao? Này, vua Ba-by-lôn đã đến Giê-ru-sa-lem, bắt vua cùng các quan đem về với mình tại Ba-by-lôn. 13Vua bắt một người thuộc hoàng tộc, lập giao ước với người và bắt người tuyên thệ. Vua cũng bắt đi những người lãnh đạo trong xứ; 14để vương quốc này trở nên thấp kém, không thể tự mình vươn lên nhưng phải giữ giao ước với vua để tồn tại. 15Nhưng vị vương này chống lại vua, gởi sứ giả xuống Ai-cập xin ngựa chiến và nhiều binh lính cứu viện. Kẻ hành động như thế sẽ thành công không? Sẽ thoát nạn không? Kẻ phá hủy giao ước sẽ thoát nạn chăng?
16 CHÚA tuyên bố: Như Ta hằng sống, vị vương này sẽ chết tại Ba-by-lôn là nơi vua đã phong vương cho người và người đã bội lời thề và phá hủy giao ước với vua. 17Vua Ai-cập với lực lượng hùng mạnh, quân đội đông đảo sẽ không cứu giúp người trong trận chiến khi người ta đắp mô, xây lũy bao vây để giết hại nhiều sinh mạng. 18Này, vì người đã bội lời thề, phá hủy giao ước; người đã đưa tay làm mọi điều này nên sẽ không thoát nạn được.
19Cho nên, CHÚA phán như vầy: Như Ta hằng sống, Ta sẽ giáng xuống đầu nó lời thề nó đã phản bội và giao ước Ta mà nó đã phá hủy. 20Ta sẽ bủa lưới trên nó, nó sẽ mắc vào bẫy lưới của Ta; Ta sẽ đem nó qua Ba-by-lôn và trừng phạt nó tại đó vì tội bất trung nó phạm cùng Ta. 21Tất cả những lính tinh nhuệ nhất trong cả quân đội người sẽ bị ngã vì gươm và những kẻ sống sót sẽ bị lưu lạc khắp các phương trời. Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng, Ta, CHÚA đã phán như thế. 22CHÚA phán như vầy: Chính Ta sẽ lấy ra ngọn cây tùng cao cả, Ta sẽ ngắt cái đọt non mềm mại và trồng nó trên núi cao vút. 23Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Y-sơ-ra-ên; nó sẽ đâm chồi, sinh trái. Nó sẽ trở thành một cây tùng cao cả, mọi chim chóc sẽ sống nương vào cây và mọi loài có cánh đều làm tổ dưới bóng cành nó. 24Mọi cây nơi đồng đều sẽ biết rằng Ta là CHÚA, Ta hạ thấp cây cao, nâng cao cây thấp; làm cây xanh khô héo và cây khô héo trở nên xanh tươi. Ta, CHÚA đã phán và sẽ làm điều đó.’ ”

Increased speculation due to a Reuters article that was out at the end of last week furthers our Fake ray bans case, and also lends cheap nfl jerseys credence to our argument that Disney may also want to acquire Twitter for the same reason. Twitter’s (NYSE:TWTR) shift into becoming an organic video and content carrying platform may not only help Twitter as a business on its wholesale jerseys china own, but also make it a potential acquisition target for Disney. CBS All Access also offers full season of ‘classic’ shows like Star Trek, Twin Peaks, and Cheers. The list can be found here.. Late on Monday, the NFL ruled that in his Week 15 game against the Jets, Steelers running back Rashard Mendenhall had rushed for 99 yards instead of the 100 he was originally credited with. As a result of the stat change a few days later, Travis actually lost his playoff game by two points.. Hot seat. Some things never change.5. The Chicago Cubs’ pitcher, whose name has been mentioned as possible trade bait this off season, said that he was not too upset at the rumors because he figured they were just that rumors. Rumor had it that he was going to the Philadelphia Phillies in exchange for outfielder Bobby Abreu, but that wasn’t to be. No. No, we have not). In the last quarter, gamers played more than 13.6 billion online sessions of EA games, for a total of nearly 2.4 billion hours played across console, mobile and PC experiences. To put that in context, that’s more than 3,000 years of gameplay every single day. Even worse, even a minor crash with another flying car could send both vehicles plummeting to the ground while you scream in terror. Imagine Baratas Replicas Ray Ban the poor guy on the ground, sitting there at a red light, as a flaming five car pile up is hurdling down towards him from the sky. This can occur only when the system promotes collaboration vs. Competition. If it’s too late, just relax and enjoy the season! Football is America’s NEW pastime and you don’t have to play fantasy football to enjoy it. Try again next year or join a new league. But of course businesses are not the only ones watching their pennies. Consumers are also squeezing more value from their shrinking discretionary budget. “But then when I asked him if that’s what it shows on his birth certificate I did not hear back cheap jordans from him. No answer on that.”King, in tweets with Lemon, said the various reports are all lies designed to discredit his cause.”This attack isn’t about me so much, but is about derailing Black Lives cheap oakleys outlet Matter and the movement against police brutality,” he said.In one of a series of tweets Wednesday, King said, “First off, the key facts about my biological cheap oakleys relatives are all wrong.

back Back to NVB Online