back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 13

Các Tiên Tri Giả Bị Phán Xét
1Lời của CHÚA phán với tôi rằng: 2“Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng những tiên tri của Y-sơ-ra-ên đang nói tiên tri, hãy nói với những tiên tri đã nói tiên tri theo ý riêng rằng: ‘Hãy nghe lời của CHÚA. 3CHÚA phán như vầy: Khốn cho các tiên tri ngu dại, là những kẻ đi theo tâm thần riêng của mình, không thấy khải tượng gì cả. 4Hỡi Y-sơ-ra-ên, các tiên tri của ngươi như những con cáo ở nơi hoang phế. 5Các ngươi đã không đi đến những tường thành đổ nát và sửa chữa tường cho nhà Y-sơ-ra-ên để chúng nó có thể đứng lên chiến đấu trong ngày của CHÚA. 6Chúng thấy khải tượng giả, bói toán láo; chúng bảo CHÚA tuyên bố như thế này, nhưng CHÚA không có sai phái chúng. Chúng lại mong rằng lời của chúng sẽ ứng nghiệm. 7Không phải các ngươi đã thấy khải tượng giả, đã nói bói toán láo, rồi bảo CHÚA đã tuyên bố thế này, trong khi Ta không có phán hay sao?
8Cho nên CHÚA phán như vầy: Vì các ngươi nói lời giả mạo, thấy khải tượng dối trá nên Ta chống lại các ngươi. CHÚA tuyên bố như thế. 9Tay Ta sẽ chống lại những tiên tri thấy khải tượng giả, bói toán láo. Chúng nó sẽ không được ở trong hội dân Ta; chúng nó sẽ không được ghi vào sổ nhà Y-sơ-ra-ên; chúng nó sẽ không được vào đất Y-sơ-ra-ên. Chúng nó sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA.
10Vì thật vậy, chúng đã làm dân Ta lầm lạc khi tuyên bố rằng: “Hòa bình.” Nhưng không có hòa bình. Và ai xây tường, thì kìa, chúng sơn phết vôi cho tường. 11Hãy nói với kẻ phết vôi lên tường rằng nó sẽ đổ xuống. Sẽ có mưa lụt. Còn ngươi, mưa đá sẽ đổ xuống và bão tố lớn sẽ xảy ra. 12Kìa, khi tường sụp đổ, người ta sẽ không hỏi các ngươi: “Vôi mà các ngươi phết lên tường đâu rồi sao?”
13Cho nên, CHÚA phán như vầy: Trong cơn thịnh nộ, Ta làm cho bão tố lớn xảy ra; trong cơn giận Ta, sẽ có mưa lụt; mưa đá sẽ phá hủy nó dữ dội. 14Ta sẽ đánh đổ xuống đất tường mà các ngươi phết vôi, chân tường phơi bày ra. Khi tường đổ, các ngươi sẽ bị hủy diệt trong đó và các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA. 15Ta sẽ đổ hết cơn thịnh nộ Ta trên tường cùng những kẻ phết vôi cho tường. Ta sẽ tuyên bố cùng các ngươi: “Tường không còn nữa mà người phết vôi cũng không; 16tức là những tiên tri của Y-sơ-ra-ên đã nói tiên tri về Giê-ru-sa-lem và thấy khải tượng bình an mà không có bình an gì cả. CHÚA tuyên bố như vậy.” ’
17Còn ngươi, hỡi con người, hãy hướng mặt nghịch cùng các con gái dân Ta. Hãy phán tiên tri nghịch cùng chúng nó. 18Hãy nói với chúng: ‘CHÚA phán như vầy: Khốn cho các ngươi, người may bùa đeo trên mọi cổ tay, làm khăn đóng đủ cở đội trên đầu mọi người để săn bắt linh hồn. Các ngươi săn bắt linh hồn dân Ta nhưng sẽ bảo toàn linh hồn các ngươi sao? 19Các ngươi vì vài nắm lúa mạch, vì vài miếng bánh mì, làm ô danh Ta giữa vòng dân Ta. Các ngươi đã nói láo với dân Ta và chúng đã nghe theo để giết người không đáng chết và cho sống người không đáng sống.
20Cho nên CHÚA phán như vầy: Nầy, Ta chống lại các lá bùa mà các ngươi đã dùng để săn linh hồn như săn chim; Ta sẽ xé những lá bùa ấy khỏi cánh tay các ngươi và thả tự do những linh hồn mà các ngươi đã săn như chim. 21Ta sẽ xé rách những khăn đóng của các ngươi và giải thoát dân Ta khỏi cánh tay các ngươi. Chúng nó sẽ không còn làm mồi cho cánh tay các ngươi săn bắt nữa và các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA. 22Vì các ngươi đã lấy lời dối trá làm cho lòng người công chính lo phiền dù Ta không làm cho họ lo phiền và các ngươi đã khuyến khích kẻ ác để chúng nó không ăn năn từ bỏ con đường ác của mình để được sống. 23Cho nên các ngươi sẽ không còn thấy khải tượng giả và không bói toán nữa. Ta sẽ giải cứu dân Ta ra khỏi tay các ngươi và các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.’ ”

1,2,3. And then we are going fake ray ban sunglasses to go ahead and use our back leg and when you use your back leg you’re going to turn your front foot and cheap nfl jerseys then bring it all the way back. Outside the teams home, Lambeau Field, Jerry Zellner bought his tickets for the NFC playoffs. He already owns stock from a previous sale, and says he’ll buy at least one more share.. Religious guilt wouldn’t allow me to go there. My religion had assured me that God hated homosexuals.. As a show of thanks and support, the Howard County Fire Rescue has ordered a special cake for custom jerseys the event: a replica of a fire truck with a special 9/11 flag suspended from the back. The Baltimore Theater Group is asking Duff to create a replica Replica Oakleys of Cinderella’s carriage. It wasn’t just Big Ben, who had a career year in Todd Haley’s system. Le’Veon Bell excelled as a dual threat in Haley’s offense. Okay, that’s as opposed to starting like this. Begin with your shoulder blades gently pulled together, down towards your butt. Add and play with friends. Xbox Live allows users to add up to 100 friends. “If there’s a potential concussion and they retest, we look for abnormalities,” says Dave Kelley, the athletic director at Churchill. “If they perform poorly on memorization or don’t react as quickly, that may show signs of a brain injury.” Kelley has benched eight or nine students in the past 18 months whose second tests suggested a concussion.. As bloody as this mini game gets, the victims all survive as long as they have at least a square inch of skin left on their bodies. The townspeople can be reduced to shrieking heads surrounded by a puddle of bone and viscera, but they recover from these grievous injuries seconds later in cut scenes. 30. In his eighth NFL start, Adrian Peterson set the record for most rushing yards in a single game with 296. Help with mortgage payments: Let’s say Fake ray bans your monthly mortgage payment is $1,700, and you rent out the other half of your duplex for $900. You’ll need to come up with only $800 each month to make the payment. Some of you may have done this cheap jerseys when you were a kid or maybe in some kinda crazy football drills. I think this is a very important movement for control of Wholesale NFL Jerseys the body, and we get trunk, shoulder and hip control with this. He left behind notes asking that his brain be tested for CTE. The tests were positive.. GOLDMAN: Well, you’re always worried with a game seven on your opponent’s home court. But this wonderful series, which really should’ve been the conference finals, not a first round it’s been weird too ’cause both teams have won big games on opponents’ home courts then lost big games in their own arenas.

back Back to NVB Online