back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 12

Khải Tượng Giu-đa Bị Lưu Đày
1Lời của CHÚA phán cùng ta: 2“Hỡi con người, ngươi đang cư ngụ ở giữa một nhà phản nghịch, chúng có mắt để nhìn nhưng không thấy, chúng có tai để nghe nhưng không nghe vì chúng nó là nhà phản nghịch.
3Hỡi con người, chính ngươi hãy chuẩn bị hành trang lưu đày rồi ra đi giữa ban ngày trước mắt chúng; hãy đi lưu đày từ chỗ ngươi đến một chỗ khác trước mắt chúng; may ra chúng sẽ thấy, vì chúng nó là nhà phản nghịch. 4Hãy đem hành trang của ngươi ra như hành trang lưu đày vào ban ngày cho chúng thấy; ban đêm ngươi hãy ra đi như những kẻ đi lưu đày cho chúng thấy. 5Ngươi hãy đục tường trước mắt chúng nó và đem hành trang ngươi chui qua tường. 6Trước mắt chúng nó ngươi hãy vác hành trang trên vai, đi ra trong đêm tối. Hãy che mặt ngươi lại để không thấy đất nước này vì Ta làm cho ngươi thành dấu hiệu cho nhà Y-sơ-ra-ên.”
7Tôi làm y như điều Ngài đã truyền. Ban ngày tôi đem hành trang lưu đày ra; ban đêm tôi đục tường bằng tay; trước mắt chúng nó, tôi vác hành trang lưu đày trên vai và đi ra trong đêm tối.
8Buổi sáng, có lời CHÚA phán cùng tôi: 9“Hỡi con người, nhà Y-sơ-ra-ên, nhà phản nghịch có hỏi ngươi rằng: ‘Ông làm gì vậy?’
10Hãy nói với chúng: ‘CHÚA đã phán như vầy: Sấm ngôn này chỉ về hoàng tử ở Giê-ru-sa-lem cùng cả nhà Y-sơ-ra-ên trong ấy.’ 11Hãy nói: ‘Tôi là dấu hiệu cho các người,’ tôi đã làm gì thì chúng nó sẽ bị như vậy; chúng nó sẽ đi lưu đày, sẽ bị bắt làm tù binh.
12Hoàng tử giữa vòng chúng nó sẽ vác hành trang trên vai, ra đi trong đêm tối; chúng nó sẽ đục tường để chui qua; người sẽ che mặt vì mắt người sẽ không thấy đất nước này. 13Ta sẽ giăng lưới trên người và người sẽ bị sa vào bẫy của Ta. Ta sẽ đem người qua Ba-by-lôn, đất của người Canh-đê nhưng người sẽ không thấy xứ ấy và chết ở đó. 14Ta sẽ làm cho quân đội người cùng những kẻ phục vụ quanh người tản lạc khắp nơi; Ta sẽ rút gươm ra đuổi theo chúng nó.
15Bấy giờ chúng nó sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA, Ta đã đuổi chúng nó ra các nước và làm chúng nó tản lạc khắp các quốc gia. 16Nhưng Ta sẽ chừa lại một số ít người trong vòng chúng nó, cho thoát khỏi gươm đao, đói kém và dịch lệ để chúng thuật lại những điều ghê tởm của chúng giữa các nước mà chúng sẽ đến và chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.”
17Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 18“Hỡi con người, hãy ăn bánh trong sự kinh khủng và uống nước trong sự run rẩy sợ hãi. 19Hãy nói với dân cư trong xứ, CHÚA phán như vầy về dân cư Giê-ru-sa-lem trong nước Y-sơ-ra-ên: ‘Chúng nó sẽ ăn bánh trong sợ hãi, uống nước trong kinh hoàng vì sự cường bạo của cả dân cư ở đó, đất nước chúng nó sẽ bị tước đoạt mọi sự. 20Các thành có dân cư sẽ bị hủy diệt và đất nước sẽ trở nên hoang phế, rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.’ ”
21Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 22“Hỡi con người, câu châm ngôn giữa vòng người Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Ngày tháng trôi qua và mọi khải tượng đều không ứng nghiệm’ nghĩa là gì? 23Vậy nên, hãy bảo chúng nó, CHÚA phán như vầy: ‘Ta sẽ hủy bỏ câu châm ngôn này; người ta sẽ không dùng nó nữa giữa vòng Y-sơ-ra-ên,’ Nhưng hãy bảo chúng nó: ‘Các ngày đã gần, mọi khải tượng đều sẽ ứng nghiệm. 24Vì sẽ không còn một khải tượng giả dối hay bói toán xu nịnh nào nữa trong nhà Y-sơ-ra-ên. 25Vì chính Ta là CHÚA, sẽ phán lời của Ta và nó sẽ ứng nghiệm không trì hoãn nữa. Hỡi nhà phản loạn, ngay trong các ngày của các ngươi Ta sẽ phán lời của Ta và nó sẽ ứng nghiệm. CHÚA tuyên bố như vậy.’ ”
26Lời của CHÚA phán cùng tôi: 27“Hỡi con người, kìa, nhà Y-sơ-ra-ên nói rằng: ‘Khải tượng mà người thấy là cho nhiều ngày về sau; người nói tiên tri về tương lai lâu dài.’
28Cho nên hãy nói với chúng nó: ‘CHÚA phán như vầy: Mọi lời Ta phán sẽ không còn trì hoãn nữa nhưng sẽ ứng nghiệm. CHÚA tuyên bố như vậy.’ ”

domestic violence goes unmentioned at nfl’s first women’s summitA 15% increase of the dividend at Cisco Systems (CSCO +0.2%), meanwhile, would give it the highest yield of the companies Markit discusses, at 3.9%. “We expect Cisco Systems to increase its quarterly dividend by 15% to $0.30 in its next announcement,” Markit says. Duke has 13 Division I men and women sports teams. The men basketball team may be the school best known team with a record of 32 NCAA Tournament appearances, 14 Final Four berths and three national championships. He stuck with the head coach, Mike Mularkey, throughout an abysmal 2012 season in which the win loss record was 2 14, and retains successor Gus Bradley despite a 4 12 record in 2013. In the NFL, however, a bad season may as well become a terrible one, as that grants the team better options in the subsequent draft, and, crucially, there is no relegation.. Popular Wholesale Jerseys belief in the Philadelphia area, is that DeSean Jackson may be making a return to wholesale nfl jerseys Philadelphia this off season. Jackson’s agent however, has not made a return to the Eagles a top jordan sale priority after considering their current salary cap flexibility. I will explain how you can get the best results from this type of cardiovascular training.Burn more fat by doing less cardio? How can this be. Well, with High Intensity Interval Training (also known as HIIT) you can do just that, burn more fat while spending less time in cheap nfl jerseys the gym. How do you feel about this? Do you think we expect too much of cheap ray bans children? Have we lost perspective when it comes to just how much, and how long children need us, both physically and mentally, in order to feel secure. Do you ever catch yourself trying to get your kid, be he 2, 4 or 10, to a man, not a wuss?. But five wins in their last six regular season games plus two impressive play off victories, including a win last weekend against the heavily favoured San Diego Chargers have Jets’ fans contemplating an improbable Super Bowl victory parade in downtown Manhattan. In fact, it was Ryan who had circled a date for the planned parade on a calendar he presented to his players before the start of the play offs.. For model calibration, the p70 S6K pT229 data in cheap oakleys outlet response to aa with and without perturbation by cheap jerseys china wortmannin were used, in addition to the full set of kinetic data in response to aa+insulin, or aa only (details on parameter estimation and identifiability analysis provided in Supplementary Tables 5 7, Supplementary Fig. 15 and methods).

back Back to NVB Online