back Back to NVB Online

Ê-phê-sô 6

Vâng Phục Và Yêu Thương
1Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, vì như thế là phải đạo. 2“Hãy hiếu kính cha mẹ”, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: 3“Để con được phước và sống lâu trên đất.”
4Hỡi những người làm cha, đừng chọc tức con cái mình nhưng hãy dưỡng dục chúng theo kỷ luật và giáo huấn của Chúa.
Liên Hệ Chủ Tớ
5Hỡi những người tôi tớ, hãy vâng lời chủ mình ở thế gian với thái độ kính sợ run rẩy, và lòng chân thật như vâng phục Chúa Cứu Thế. 6Không phải chỉ vâng phục trước mặt chủ, làm việc chỉ để lấy lòng người mà thôi, nhưng hãy như người tôi tớ của Chúa Cứu Thế, hết lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 7Hãy phục vụ với thiện chí như phục vụ Chúa chứ không phải cho người ta, 8vì anh chị em biết rằng, bất luận tôi tớ hay tự chủ, hễ ai làm việc tốt đẹp, đều sẽ được Chúa tưởng thưởng.
9Hỡi các người chủ, anh chị em cũng hãy đối xử với tôi tớ như thế, đừng đe dọa, vì biết rằng họ và anh chị em có cùng một Chủ trên trời, Ngài không thiên vị ai cả.
Trang Bị Khí Giới Tâm Linh
10Sau hết, anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức mạnh quyền năng của Ngài. 11Hãy trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể đứng vững chống cự lại các mưu kế của quỷ vương. 12Vì chúng ta chiến đấu, không phải với người phàm, nhưng chống lại những kẻ lãnh đạo, giới thẩm quyền, và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này cùng những thần linh gian ác trên các tầng trời. 13Vì thế, hãy nhận lấy toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể chống cự nổi trong ngày gian khổ và sau khi thực hiện mọi sự, anh chị em đứng vững. 14Vậy, anh chị em hãy đứng lên; nai nịt bằng chân lý, mặc áo giáp công chính, 15mang vào chân giày sẵn sàng của Phúc Âm bình an. 16Luôn luôn lấy đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt các tên lửa của kẻ ác; 17đội mão cứu rỗi, cầm gươm Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời. 18Bằng mọi lời cầu nguyện và nài xin, hãy luôn luôn cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Để đạt mục đích ấy, hãy tỉnh thức và hết sức kiên trì, cũng hãy cầu thay cho tất cả các thánh đồ.
19Xin cầu thay cho tôi để khi tôi lên tiếng, Chúa ban cho lời phải nói, và cho tôi được bạo dạn công bố huyền nhiệm Phúc Âm. 20Vì tôi là sứ giả của Phúc Âm trong vòng xiềng xích, nên xin cầu thay cho tôi mạnh dạn công bố đúng như tôi phải nói.
Lời Chào
21Ty-chi-cơ, người anh em thân yêu và người phục vụ Chúa trung tín, sẽ cho anh chị em hay mọi tin tức để anh chị em biết tình hình và công việc của tôi. 22Tôi phái anh ấy đến với anh chị em vì mục đích này, để anh chị em biết được tình trạng chúng tôi và để anh ấy khích lệ lòng anh chị em.
23Nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha và Chúa Cứu Thế Giê-su ban cho anh chị em bình an, tình yêu thương cùng với đức tin. 24Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ân sủng cho tất cả những người yêu kính Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta bằng một tình yêu bất diệt.

Shake out those wrists. You’ll repeat the first stretch, same thing that we did. We’re guessing you imagined some flighty character from a sitcom or romantic comedy. Someone who’s always smiling and waving at strangers, dancing in the rain because they like the way it feels you know, taking pleasure in the little things, not worrying too much about the world. That puts the company well ahead of its five year plan. The company is just now in 40 state and 25,000 stores. Tsuei3, Y. F. ET wholesale nfl jerseys Nov. 4, 2016Ezekiel Elliott.(Photo: Matthew Emmons, USA TODAY Sports)The woman who accused Dallas Cowboys star Ezekiel Elliott of abusing her for five days in July also called police on him months before the NFL Draft, alleging she suffered left shoulder pain from the force of Elliott pushing her up against a wall during an argument that turned physical.An incident report obtained Friday by USA TODAY Sports from the Aventura (Fla.) Police Department said there were no visible signs of injury and that the accuser declined to go to the hospital after police responded to a call about an altercation at Elliott’s apartment Feb. If the athlete’s foot pushes the floor behind them, the force from the floor (called reaction will propel the forward. If the athlete quickly applies force straight down, fake oakleys the ground reaction will propel them straight up and allow the athlete to jump.. Two of the plays ended with concussed athletes laying on the ground motionless. Fox cheap ray bans game announcer and former player Daryl Johnston watched as an Atlanta defensive back blew up in the vernacular Philadelphia wide receiver DeSean Jackson.. So you can get the location where you want to put your fly and it keeps you from having issues such as wind knot, catching trees and limbs and that wholesale football jerseys type of stuff. Now if you do go back to far when you are casting you are going to catch leaves, catch people ears, you are going to catch things you do not want to catch or then fish. They rarely speak, choosing their words carefully so that each syllable is laced with ancient wisdom gleaned from a lifetime of intense study and dedication. You can see it everywhere from Morpheus in The Matrix to the old master in Kill Bill Volume 2:. The Wholesale Jerseys dog that Stanley adopted, and named Lola, is nfl jerseys cheap a 6 year old retriever and terrier mix, who was found by a concerned neighbor on a vacant property, on a hot day with no electricity or open windows. Bailey Deacon, a BARCS staff member nfl jerseys cheap told The Baltimore Sun that when Lola was found, she was chewing through drywall..

back Back to NVB Online