back Back to NVB Online

Ê-phê-sô 5

1Vì thế, anh chị em là con yêu dấu của Đức Chúa Trời, hãy cố gắng trở nên giống Chúa. 2Hãy sống trong tình yêu thương như Chúa Cứu Thế đã yêu thương anh chị em và hiến thân Ngài làm tế lễ và sinh tế có mùi thơm cho Đức Chúa Trời.
3Vấn đề gian dâm, mọi thứ ô uế và tham lam, anh chị em phải tránh, dù chỉ nói đến thôi, như thế mới xứng đáng là thánh đồ. 4Đừng bao giờ nói lời tục tĩu, rồ dại hay giễu cợt bẩn thỉu là những điều không thích đáng; nên dâng lời cảm tạ Chúa thì hơn. 5Anh chị em phải biết rõ điều này: mọi kẻ gian dâm, ô uế hoặc tham lam, vì tham lam là thờ thần tượng, đều không được hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Chúa Cứu Thế và của Đức Chúa Trời.
Hãy Sống Như Con Cái Ánh Sáng
6Đừng để ai lừa dối anh chị em bằng những lời rỗng tuếch, chính vì những điều đó mà Đức Chúa Trời giáng cơn thịnh nộ trên những kẻ không vâng phục. 7Vậy, anh chị em đừng tham dự với họ.
8Vì trước kia anh chị em tối tăm, nhưng hiện nay anh chị em là ánh sáng trong Chúa, hãy sống như con cái ánh sáng, 9vì bông trái của ánh sáng là tất cả những điều tốt đẹp, công chính và chân thật. 10Hãy thử nghiệm cho biết điều gì đẹp lòng Chúa. 11Đừng tham dự vào những việc vô ích tối tăm, nhưng hãy vạch trần chúng ra thì hơn. 12Vì những điều họ làm vụng trộm, dù chỉ nhắc đến cũng xấu hổ rồi. 13Nhưng tất cả những điều bị ánh sáng vạch trần đều sẽ được thấy rõ, 14và mọi điều đã được thấy rõ trở nên ánh sáng. Vì thế, Ngài phán:
“Nầy, người đang ngủ, hãy thức dậy,
Đứng lên từ cõi chết,
Thì Chúa Cứu Thế sẽ chiếu sáng người!”
15Vậy, anh chị em hãy hết sức thận trọng về nếp sống của mình, đừng sống như người khờ dại nhưng như người khôn ngoan. 16Hãy tận dụng thì giờ, vì thời buổi hiện tại là thời xấu xa. 17Vậy, đừng trở nên ngu dại, nhưng phải hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời. 18Đừng say rượu, vì rượu đưa đến trụy lạc, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. 19Hãy dùng thánh thi, thánh ca và ca khúc thiêng liêng mà đối đáp nhau, hãy hết lòng đàn ca chúc tụng Chúa. 20Trong mọi việc, hãy luôn luôn nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha.
Liên Hệ Vợ Chồng
21Hãy thuận phục nhau vì kính sợ Chúa Cứu Thế. 22Hỡi các người vợ, hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa, 23vì chồng là đầu vợ, như Chúa Cứu Thế là Đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, chính Ngài là Đấng Cứu Thế của Thân Thể. 24Như Hội Thánh tùng phục Chúa Cứu Thế, người vợ cũng tùng phục chồng trong mọi việc.
25Hỡi các người chồng, hãy yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu Hội Thánh và hiến thân Ngài vì Hội Thánh, 26để thánh hóa Hội Thánh sau khi đã thanh tẩy bằng nước và đạo; 27để trình ra cho chính Ngài một Hội Thánh quang vinh, không tì ố, không vết nhăn, không có gì khiếm khuyết, nhưng thánh khiết và toàn bích. 28Cũng thế, các người chồng phải yêu vợ như yêu chính bản thân; chồng yêu vợ là yêu chính bản thân. 29Chẳng có ai ghét bản thân, trái lại nuôi dưỡng, chăm sóc nó, Chúa Cứu Thế cũng nuôi dưỡng, chăm sóc Hội Thánh như vậy, 30vì chúng ta là các phần của Thân Thể Ngài. 31Vì lý do này, “đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà kết hiệp với vợ mình, cả hai sẽ thành một thân.” 32Huyền nhiệm này thật vĩ đại, tôi nói đến Chúa Cứu Thế và Hội Thánh. 33Tuy nhiên, mỗi người trong anh em phải yêu thương vợ như bản thân, còn vợ phải kính trọng chồng.

When you purchase Negro League jerseys online, you not only get the benefit of below wholesale pricing, but you can enjoy ease of purchase. With speedy delivery straight to your doorstep or business storefront, you can enjoy hassle free purchase. Perhaps, one of the better known examples is Vanessa Williams. Vanessa cheap jordan was born in 1963 in New York and won a performing scholarship to Syracuse University. 29, 2016, over Lake Erie. (ThisWeek Newspapers/The Columbus Dispatch via AP). Gladiator opens with a rag tag bunch of Germanic peasants preparing to fight the Romans, who cheap mlb jerseys are trying to invade their ancestral land. It’s like a scene out of Braveheart: The plucky locals are powered only by their axes and patriotism, while their imperialistic enemy uses armor, phalanxes, disciplined formations and a whole bunch of shit that’s on fire. Do it in emoji. I don care. Te’o played on through the tragedy, was a man inspired. His profile and his draft stock rose. If you need to bend your knees slightly to cheap nfl jerseys get to the floor, it is OK. Eventually you will be able to keep your knees straight.. Here the first one why consider only the regular season? People love the playoffs and the guys who are outstanding in the playoffs deserve consideration too. A more limited group because their cheap jerseys teams are good too but spectacular plays, under pressure and against very good teams.I suppose the powers that be Wholesale NFL Jerseys didn used to be able to consider the playoffs because voting was done by mail and it took weeks. There really is no correct golf swing path. There’s typical and kind of not so typical. A point here took his record to 26 wins, 14 draws and 10 defeats. This setback has hurt the Reds’ title hunt but cheap oakleys sunglasses there has been enough positivity this term to suggest the next 50 will bring a better points per game ratio than the current 1.84.. Life and cricket is 70% defensive skills and 30% offensive skills. If you don’t get your defensive skills right in the first place, don’t worry about your offensive skills because they’re gone.”. Body mass index is usually figured by taking a person weight in kilograms and dividing it by height in meters squared. A BMI that registers below 18.5 is considered underweight. For any sport that requires running, pivoting, pitching and long throws, you will need a strong anterior cruciate ligament. There are a few sports where knee movement is not required at cheap jerseys china all, but having a torn ACL severely inhibits your ability to even walk or sit comfortably..

back Back to NVB Online