back Back to NVB Online

Ê-phê-sô 4

Hợp Nhất Trong Thánh Linh
1Vậy, là một tù nhân vì Chúa, tôi khuyên anh chị em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài. 2Phải hết sức khiêm nhường, nhu mì và kiên nhẫn, lấy tình yêu thương chịu đựng lẫn nhau. Hãy hết sức gìn giữ sự hiệp nhất do Thánh Linh đem lại, 3bằng sợi dây xích hòa thuận. 4Chỉ có một thân thể và một Thánh Linh, cũng như chỉ có một niềm hy vọng cho anh chị em khi được kêu gọi. 5Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-tem, 6một Đức Chúa Trời, là Cha của tất cả, ở trên tất cả, thấu suốt tất cả và ở trong tất cả.
7Mỗi người trong chúng ta nhận được ân sủng tùy theo lượng mà Chúa Cứu Thế ban cho mình. 8Do đó, Kinh Thánh chép:
“Ngài đã lên nơi cao,
Dẫn dắt các tù binh,
Và ban ân tứ cho loài người.”
9Khi nói “Ngài lên” có nghĩa gì nếu không phải là “Ngài cũng đã xuống những nơi thấp của trái đất.” 10Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm viên mãn mọi sự. 11Chính Ngài cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm truyền giáo, một số làm mục sư và giáo sư, 12nhằm mục đích trang bị các thánh đồ cho công tác phục vụ, gây dựng Thân Thể Chúa Cứu Thế, 13cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hợp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con của Đức Chúa Trời, đến mức trưởng thành, đến tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa Cứu Thế.
14Lúc ấy, chúng ta sẽ không còn là trẻ con nữa, bị sóng đánh trôi dạt và cuốn theo mọi luồng gió đạo lý của những người bịp bợm, xảo trá dùng thủ đoạn lừa gạt. 15Nhưng Ngài muốn chúng ta lấy tình yêu thương nói lên sự thật, để trong mọi sự chúng ta tăng trưởng, vươn lên Đấng làm đầu, tức là Chúa Cứu Thế. 16Nhờ Ngài toàn thân kết hiệp và ăn khớp với nhau do gân cốt hỗ trợ; khi mỗi bộ phận hoạt động thích nghi, thân thể sẽ tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương.
Nếp Sống Mới Trong Chúa Cứu Thế
17Vậy, tôi xin nói điều này và nhân danh Chúa nài xin anh chị em: đừng tiếp tục sống như người ngoại, theo tâm trí hư không của họ. 18Trí óc họ tối tăm, họ xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời vì lòng ngu muội và chai đá. 19Họ lì lợm buông mình theo thói trụy lạc, thích làm mọi điều ô uế.
20Nhưng anh chị em không học theo Chúa Cứu Thế như vậy. 21Quả thật, anh chị em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài đúng theo chân lý đã thể hiện trong Đức Giê-su. 22Anh chị em phải lột bỏ con người cũ theo lối sống trước đây, là con người bị các dục vọng lừa dối hủy hoại. 23Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em. 24Hãy mặc lấy con người mới giống như hình ảnh Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong chân lý công chính và thánh khiết.
25Vì thế, đã lột bỏ mọi điều dối trá, anh chị em mỗi người hãy nói thật với người lân cận mình vì chúng ta đều là chi thể của nhau. 26Anh chị em tức giận, nhưng đừng phạm tội, đừng cưu mang giận hờn cho đến khi mặt trời lặn, 27cũng đừng để quỷ vương thừa cơ lợi dụng.
28Kẻ quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, nhưng hãy siêng năng tự tay mình làm ăn lương thiện để có thể giúp người túng thiếu.
29Môi miệng anh chị em đừng thốt ra một lời ác độc nào, nhưng nếu cần hãy nói lời lành để xây dựng, để đem lại ân phúc cho người nghe.
30Đừng làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ Ngài anh chị em được đóng ấn cho ngày cứu chuộc. 31Hãy lột bỏ khỏi anh chị em tất cả những cay đắng, thịnh nộ, giận hờn, kêu rêu, xúc phạm cùng mọi tính hiểm độc. 32Anh chị em hãy nhân từ, thương cảm lẫn nhau, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Chúa Cứu Thế.

The Mayo Clinic advises that a particularly dangerous group of performance enhancing drugs that have received no safety testing include tetrahydrogestrinone, desoxymethyltestosterone and norbolethone.According to the World Anti Doping Agency, other anabolic agents include tibolone, zeranol, selective androgen receptor modulators, zilpaterol and clenbuterol.Hormones and Hormone AntagonistsA number of synthetic hormones may be used in an attempt to increase physical strength or stamina. Erythropoiesis stimulating agents are drugs that stimulate the production of red blood cells in the body. Place the box on a no slip floor. Stand facing the box and approximately 3 to 6 inches away from the box. I certainly can’t predict what will happen going forward, but the correlation is used fake oakleys outlet in error for certain and as evidenced. Penney miss their forecast it will cheap jerseys likely be for very different reasons of which the possibilities are too numerous to account.. Cheap Jerseys from china Favre had been in the news earlier this year when the St. Louis Rams were in dire need to replace their injured quarterback, Sam Bradford. This famous millionaire that gives money to help deserves some recognition. In fact, she recently got some when she was honored for her efforts of the Katrina Charity. What if they encounter a giant spider, like the Goliath birdeater? Though this spider is fairly harmless to humans in terms of venom, it is huge enough to terrify a person, who is normally not scared of spiders. However, there are people, who like spiders and in fact, the gigantic Goliath birdeaters are now very popular as pets.. I can guarantee this investigation, what it will find is an absolute big, fat nothing. That’s how I feel about it.”. This is like where the cellulite shows up and you tend to start sagging from the glutes all the way down. What we’re going to do wholesale nfl jerseys is lifting the hips up to the ceiling and squeezing. Condition every part of your core. Do crunches, back extensions, hip flexion exercises and Pilates to target your abs, hips and lower back. Still, humans have a gut level reaction to the site of festering skin, and psoriasis sufferers can get kicked right out of a swimming pool on sight. “I need to cover myself when I swim,” says Courtney. I just don’t like to lose. I know you guys cheap jerseys are anticipating so much, and I’m trying my best to keep it together.”There were no signs the Panthers’ medical staff evaluated Newton after the hit from Stewart or the ATC spotter intervened. MARTIN: This oakley outlet year, Secretary of Education Arne Duncan isn’t asking who’s going to win, he’s asking whether these student athletes are getting something out of the deal, mainly a college degree. In an op ed in today’s Washington oakleys outlet Post, he says if schools fail to graduate at least half of their players, they should not compete in the post season..

back Back to NVB Online