back Back to NVB Online

Ê-phê-sô 1

1Tôi là Phao-lô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su theo ý Đức Chúa Trời,
Kính gởi các thánh đồ tại Ê-phê-sô, là những người trung tín trong Chúa Cứu Thế Giê-su.
2Nguyện Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-su ban ân sủng và bình an cho anh chị em.
3Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, là Đấng đã ban đủ mọi phúc lành thiêng liêng trên trời cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế.
4Trước khi sáng tạo vũ trụ, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Chúa Cứu Thế để chúng ta trở nên thánh hóa không có gì đáng trách trước mặt Ngài. 5Vì yêu thương và theo mục đích tốt đẹp của ý định Ngài, Đức Chúa Trời đã tiền định cho chúng ta làm con nuôi của Ngài nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su, 6để chúng ta ca ngợi ân sủng vinh quang mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài. 7Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta nhờ huyết Ngài được cứu chuộc, được tha thứ các tội phạm theo lượng ân sủng phong phú 8mà Đức Chúa Trời đã ban xuống tràn đầy trên chúng ta cùng với tất cả sự khôn ngoan và thông sáng. 9Ngài tỏ bày cho chúng ta biết sự huyền nhiệm của ý chỉ Ngài theo như mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định trước trong Chúa Cứu Thế, 10để đến thời đại khi thời gian đã viên mãn, Ngài sẽ tập trung vạn vật, trên trời cũng như dưới đất, về dưới một thủ lãnh trong Chúa Cứu Thế.
11Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta cũng được chọn thừa hưởng cơ nghiệp, được tiền định theo chương trình của Đức Chúa Trời, Đấng thực hiện mọi sự theo mục đích Ngài muốn, 12để chúng ta, những người đầu tiên đặt hy vọng nơi Chúa Cứu Thế, ca ngợi vinh quang Ngài.
13Anh chị em được kết hiệp trong Chúa Cứu Thế khi nghe đạo chân lý tức là Phúc Âm đã cứu rỗi anh chị em và cũng ở trong Ngài sau khi tin, anh chị em được Đức Chúa Trời niêm ấn bằng Thánh Linh như đã hứa. 14Đức Thánh Linh là Đấng bảo chứng cho cơ nghiệp của chúng ta cho đến khi chúng ta nhận trọn sự cứu chuộc và ca ngợi vinh quang Ngài.
Lời Cầu Nguyện Của Phao-lô
15Vì thế, khi nghe nói về đức tin của anh chị em trong Chúa Giê-su và tình yêu thương của anh chị em đối với tất cả các thánh đồ, 16tôi không ngớt cảm tạ Chúa vì anh chị em, hằng nhắc đến anh chị em mỗi khi cầu nguyện. 17Tôi cầu xin Đức Chúa Trời của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, chính Cha vinh quang ban cho anh chị em tâm linh khôn ngoan và được khải thị để nhận biết Ngài. 18Soi sáng con mắt trong lòng anh chị em để hiểu thấu niềm hy vọng của ơn Ngài kêu gọi là gì, thế nào là cơ nghiệp giàu có vinh quang của Ngài giữa vòng các thánh, 19và thế nào là quyền năng vĩ đại siêu việt Ngài dành cho anh chị em, là những người tin, theo như năng lực mạnh mẽ của Ngài hành động. 20Đây là năng lực Ngài tác động trong Chúa Cứu Thế, khiến Con Ngài sống lại từ trong kẻ chết, ngự trị bên phải Đức Chúa Trời trên các tầng trời, 21trổi hơn mọi giới lãnh đạo, thẩm quyền, năng lực và thống trị; vượt trên mọi danh hiệu được tôn xưng trong đời này và đời sẽ đến nữa. 22Đức Chúa Trời đã bắt vạn vật phục dưới chân Chúa Cứu Thế, lập Ngài đứng đầu trên mọi sự, làm đầu Hội Thánh. 23Hội Thánh chính là thân thể Ngài, là sự đầy đủ trọn vẹn của Đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài.

If the guess is correct, the other child comes out from under the blankets. If the guess is incorrect, she says and remains hiding. Thanks, Stanton, and good afternoon to those of you on the East Coast, and good morning to our West Coast participants. Today, I’m going to focus my remarks on our core pay TV and broadband businesses. But the NFL has not been without its troubles over the cheap oakleys past year or so. First there was the 2011 player lock out, imposed by the owners of the NFL’s 32 teams, that lasted from March to July, when they and the players could not agree on a new collective bargaining agreement.. “I see him ballin,’ I hockey jerseys also want to do it too. It’s of kind of like we always heard about Bama safeties not stepping up to the plate, or DBs period. Again I reiterate monies spent are gone and are irrelevant to costs that you will spend in the future. This is important to recognize and will take out the emotion of cutting losses. “I think to not play a lot of football in two years and finish the season the cheap jerseys china way we did, or the way I did personally, I feel good about it,” he said. “But I’m not satisfied at all. 2. San Diego Even with Shawne Merriman hobbled, this could be Bolts’ year. It is not unusual today to see empty homes with “bank owned” signs posted in the windows. Neighborhoods are experiencing a foreclosure crisis never seen before, as families are thrown out into the streets. QB Ben Roethlisberger, Pittsburgh Steelers (7 points): He followed his worst game of this season with his best, posting as many TD passes (5) in Sunday’s demolition of the Kansas City Chiefs as incompletions. And with reinstated RB Le’Veon Bell reminding everyone what an impact his diverse abilities have on Pittsburgh’s offense, it may not be long before Big Ben is closing the gap on Ryan’s numbers. The kickoff in football is one of the most exciting plays in a game because it marks the start of the game or transfer of possession after a score. Several basic rules are dedicated to organizing and regulating kickoffs, but every level and organization might have a variation in the rules. The president became cheap jordans so excited about the play, which featured a 105 yard kickoff return by Army’s star quarterback, that cheap football jerseys at one point he left his seat and moved to the sidelines to get closer to the action. But replica oakleys Roosevelt was careful, despite having served as assistant secretary of the Navy, to maintain public neutrality. Whenever you do run into the inevitable losing streak, do not panic and make the common mistake of betting larger amounts in an try to recoup your losses. Rather, examine your handicapping methods and lessen your betting amounts until you start off winning again. wholesale Jerseys

back Back to NVB Online