back Back to NVB Online

Đa-ni-ên 6

Đa-ni-ên Trong Hầm Sư Tử
1Vua Đa-ri-út quyết định bổ nhiệm một trăm hai mươi tổng trấn cai trị toàn vương quốc 2dưới quyền ba thượng thư, trong đó có Đa-ni-ên. Các tổng trấn phải phúc trình mọi việc cho ba vị này để nhà vua khỏi bị thiệt hại. 3Nhưng Đa-ni-ên vượt hẳn các thượng thư và tổng trấn kia, nhờ có tâm trí siêu phàm, nên vua dự định giao cho ông trông coi toàn vương quốc. 4Do đó, các thuợng thư và tổng trấn cố tìm cớ để tố cáo Đa-ni-ên trong vấn đề quản lý việc nước, nhưng họ không tìm được cớ hoặc lỗi lầm nào, vì Đa-ni-ên vốn là người trung tín, không hề sơ suất hoặc mắc phải lỗi gì. 5Vậy những người này nói với nhau: “Chúng ta sẽ chẳng tìm được cớ nào để buộc tội tên Đa-ni-ên này; ngoại trừ lý do liên quan đến tôn giáo của nó.”
6Sau khi bàn mưu định kế, các thượng thư và tổng trấn này kéo đến chầu vua và tâu: “Chúc bệ hạ vạn tuế! 7Tất cả các thượng thư, quan tham mưu, tổng trấn, quần thần và tỉnh trưởng đều nhất trí kính xin bệ hạ ban hành sắc chỉ nghiêm cấm bất cứ ai cầu xin một thần nào hay người nào ngoài bệ hạ, trong vòng ba mươi ngày; người nào vi phạm sắc chỉ cấm ấy sẽ bị quăng xuống hầm sư tử. 8Kính xin bệ hạ ký tên vào sắc chỉ và truyền lệnh ban hành, để sắc chỉ này trở thành bất di bất dịch như các luật không thể hủy bỏ khác của dân Mê-đi và Ba-tư.” 9Thế là vua Đa-ri-út ký sắc chỉ.
10Sau khi Đa-ni-ên nghe tin vua đã ký sắc chỉ, ông về nhà, lên một phòng trên cao, nơi có cửa sổ mở hướng về thành Giê-ru-sa-lem, quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời của ông, như ông vẫn làm trước nay, mỗi ngày ba lần. 11Bấy giờ những người ấy hẹn nhau kéo đến và bắt gặp Đa-ni-ên đang khẩn thiết cầu nguyện Đức Chúa Trời mình. 12Họ liền vào triều nhắc lại lệnh cấm của vua: “Muôn tâu bệ hạ, có phải bệ hạ đã ký sắc chỉ cấm bất cứ ai cầu xin một thần nào hoặc người nào ngoài bệ hạ, trong vòng ba mươi ngày, và người nào vi phạm sẽ bị quăng xuống hầm sư tử không?”
Vua đáp: “Đúng, sắc chỉ tuyệt đối không thể hủy bỏ, y như các luật khác của dân Mê-đi và Ba-tư.”
13Bấy giờ họ thưa với vua: “Muôn tâu bệ hạ, trong nhóm dân lưu đày Giu-đa, có Đa-ni-ên là người chẳng hề tôn trọng bệ hạ hoặc sắc chỉ cấm bệ hạ đã ký, nhưng cứ tiếp tục cầu nguyện với thần mình mỗi ngày ba lần.”
14Nghe những lời ấy, vua rất đau lòng. Vua quyết tâm cứu Đa-ni-ên nhưng cố gắng mãi đến khi mặt trời lặn vẫn chưa tìm được cách nào.
15Bấy giờ những người kia lại họp nhau đến chầu vua: “Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ biết rằng chiếu theo luật của dân Mê-đi và Ba-tư, mọi lệnh cấm và sắc chỉ nhà vua ban hành đều bất di bất dịch.”
16Vì thế, vua đành hạ lệnh triệu Đa-ni-ên đến để quăng xuống hầm sư tử. Vua bảo Đa-ni-ên: “Vị thần mà ngươi bền lòng phụng sự, chính vị ấy sẽ giải cứu ngươi.”
17Người ta khiêng một tảng đá tới đặt trên miệng hầm. Vua đóng ấn của mình và ấn của các đại thần niêm phong tảng đá để không còn thay đổi gì được nữa về số phận của Đa-ni-ên. 18Sau đó, vua về cung. Vua thức trắng đêm, không ăn gì hết, cũng không chịu dùng một hình thức giải khuây nào.
Đức Chúa Trời Giải Cứu Đa-ni-ên
19Vừa lúc rạng đông, vua chổi dậy, vội vàng đi đến hầm sư tử. 20Đến gần miệng hầm, vua đau xót gọi: “Đa-ni-ên, tôi tớ của Thần Hằng Sống, vị thần mà ngươi bền lòng phụng sự có cứu ngươi khỏi hàm sư tử được không?”
21Đa-ni-ên đáp: “Chúc bệ hạ vạn tuế! 22Đức Chúa Trời mà tôi phụng sự đã sai thiên sứ Ngài khóa hàm sư tử nên chúng không hại tôi được, vì Ngài đã xét thấy tôi vô tội. Chính bệ hạ cũng biết tôi không hề làm điều sai quấy.”
23Bấy giờ vua mừng rỡ quá đỗi, truyền kéo Đa-ni-ên lên khỏi hầm. Khi Đa-ni-ên được kéo lên khỏi hầm, không có dấu vết thương tích gì trên người cả, vì ông tin cậy Đức Chúa Trời mình.
24Rồi vua truyền điệu những người đã vu cáo Đa-ni-ên đến cùng với vợ con họ, và quăng tất cả xuống hầm sư tử. Khi họ chưa đụng tới đáy hầm đã bị sư tử vồ lấy ăn nghiến cả xương.
25Bấy giờ vua Đa-ri-út gởi thông điệp cho mọi người thuộc mọi quốc gia, dân tộc, và ngôn ngữ ở khắp mọi nơi trên đất:
“Chúc các ngươi an khang thịnh vượng!
26Ta truyền mọi người trên toàn lãnh thổ vương quốc ta phải tôn thờ và kính sợ Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên.
Vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống,
Ngài tồn tại mãi mãi;
Vương quốc Ngài chẳng hề suy vong,
Quyền thống trị của Ngài chẳng hề dứt.
27Ngài cứu sống và giải thoát,
Ngài thực hiện phép lạ nhiệm mầu
Trên trời và dưới đất,
Ngài cứu sống Đa-ni-ên khỏi nanh vuốt sư tử.”
28Vậy Đa-ni-ên được trọng dụng và ưu đãi dưới triều vua Đa-ri-út và dưới triều Si-ru, người Ba-tư.

I’m barely able to remember. But it was one of those shows that was a touchstone of my youth. The hands of the watch are also in a burnished silver which gives the watch a very contemporary look. The center links in Cheap NFL Authentic Jerseys the bracelet straps have moons etched on it and the clasp of the strap is easy to close. Subscribe to USA TODAYAlready a print edition subscriber, but don’t have a login?Activate your digital access.Manage your account settings.My AccountLog OutPaxton Lynch will make his first career start Sunday a week after making his debut in place of injured Trevor Siemian.(Photo: Kim Klement, USA TODAY Sports)Paxton Lynch will get the first cheap jerseys start of his NFL career Sunday when the rookie quarterback leads the Denver Broncos in their non conference game against the Atlanta Falcons.Multiple NFL sources, including several player agents, told KUSA that Trevor Siemian would not start against the Falcons because of his shoulder injury. However, sources indicated Siemian, the Broncos’ starting quarterback through their first four games, could be on track to start Thursday night against the San Diego Chargers at Qualcomm Stadium.Siemian suffered a sprained AC joint to his left non throwing shoulder last Sunday in the Broncos’ 27 7 win at Tampa Bay. It is at a college. It’s a college University of Oregon that has a multimillion dollar budget when it comes to sports, when it comes to football. Grant Funding OptionsIf you need a large sum of money you might want to consider a grant. I earned a $5,000 Responsible cheap jerseys Sports Grant from Liberty Mutual for my cheerleaders. The group was renowned for its ability to appear out of nowhere (or a large van), and promptly begin flailing ass on anyone who represented a threat custom jerseys to individuals, or the community at large. They also had a form of immunity. As an NFL squad, New England first winning season cheap oakleys didn come until 1976. At this point, the Patriots began a solid run. Ok so to the play. I discovered this in accident. On examination his corrected Snellen visual acuity was 6/9 in each eye. Right eye abduction was reduced to 60% with slow abducting saccades. An argumentative essay is a type of informative paper that presents an argument, along with evidence both in favor of and against it. The aim of such an essay is to familiarize the audience with a topic, either for educational purposes or in order to wholesale nfl jerseys assist on an upcoming decision (reports for committees). Cash stockpiles sitting idly for too long can make a Cheap Oakleys company look too conservative when it could have taken more risks to achieve better growth. In a competitive industry like technology where investors expect high rates of cash flow reinvestment, a conservative approach can lead to sluggish growth and, eventually, loss of market share..

back Back to NVB Online