back Back to NVB Online

Đa-ni-ên 5

Yến Tiệc Của Vua Bên-sát-xa
1Vua Bên-sát-xa tổ chức yến tiệc linh đình đãi một ngàn đại thần. Vua mời họ uống rượu. 2Vừa thấm rượu, vua Bên-sát-xa truyền lệnh đem các ly chén bằng vàng và bạc mà vua cha Nê-bu-cát-nết-sa mang về từ đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, để vua cùng các đại thần, các hoàng hậu, và các cung phi dùng uống rượu. 3Vậy khi các ly chén vàng mang về từ đền thờ, tức là nhà của Đức Chúa Trời, được dọn ra, vua cùng các đại thần, hoàng hậu, và cung phi dùng các ly chén ấy uống rượu. 4Họ vừa uống rượu, vừa tán tụng các thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá.
5Ngay lúc ấy, những ngón tay của một bàn tay người xuất hiện và viết trên vách tường quét vôi của hoàng cung, đối ngang trụ đèn. Khi vua nhìn thấy phần bàn tay đang viết, 6mặt vua biến sắc, vua kinh hoảng, xương cốt vua rã rời, hai đầu gối run lập cập.
7Vua lớn tiếng ra lệnh triệu tập các thuật sĩ, người Canh-đê, và các nhà chiêm tinh. Vua phán với các nhà thông thái này của xứ Ba-by-lôn: “Ai đọc được hàng chữ này và giải nghĩa cho ta rõ, ta sẽ cho mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo kiềng vàng vào cổ, và người ấy sẽ là người thứ ba trong bộ ba thống trị vương quốc.”
8Tuy nhiên, dù tất cả các nhà thông thái của vua đều tập họp lại, không một ai đọc được hàng chữ để giải nghĩa cho vua rõ. 9Vì thế, vua Bên-sát-xa càng thêm hoảng sợ, mặt vua tái xanh, trong khi các đại thần sững sờ.
10Nghe tiếng vua và các đại thần xôn xao, bà thái hậu bước vào phòng tiệc. Bà lên tiếng: “Chúc vua vạn tuế! Xin vua đừng hoảng sợ, cũng đừng biến sắc. 11Trong vương quốc của vua có một người được linh các bậc thần thánh ngự trong mình. Dưới đời vua cha, người này tỏ ra sáng suốt, thông hiểu, và khôn ngoan, ví như sự khôn ngoan của các thần, cho nên vua cha là vua Nê-bu-cát-nết-sa đã phong người làm trưởng các pháp sư, thuật sĩ, người Canh-đê, và các nhà chiêm tinh. 12Vì nguời, tức là Đa-ni-ên, mà vua cha đổi tên là Bên-tơ-sát-xa, có tài trí vượt bực, tri thức và sự thông hiểu để giải nghĩa chiêm bao, giải thích những điều huyền nhiệm, và giải quyết các vấn đề gút mắc, nên xin vua truyền gọi Đa-ni-ên đến để ông ấy giải nghĩa cho vua rõ”
Đa-ni-ên Giải Nghĩa Hàng Chữ Viết Trên Tường
13Vậy Đa-ni-ên được mời vào chầu vua. Vua bảo Đa-ni-ên: “Có phải ngươi là Đa-ni-ên, thuộc nhóm phu tù Giu-đa mà vua cha ta đã giải về từ Giu-đa không? 14Ta nghe nói linh các thần ngự trong ngươi, và ngươi có sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan vượt bực. 15Các nhà thông thái, các pháp sư, được triệu đến để đọc hàng chữ viết này và giải nghĩa cho ta rõ, nhưng không ai giải nghĩa được cả. 16Nhưng ta có nghe nói về ngươi, rằng ngươi có khả năng giải thích chiêm bao, và giải quyết các vấn đề gút mắc. Vậy nếu ngươi đọc được hàng chữ viết này và giải nghĩa cho ta rõ, ta sẽ cho ngươi mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo kiềng vàng vào cổ, và ngươi sẽ là người thứ ba trong bộ ba thống trị vương quốc.”
17Bây giờ Đa-ni-ên tâu với vua: “Kính xin bệ hạ giữ lại phần thưởng hoặc trao cho người khác. Tuy nhiên tôi xin đọc hàng chữ viết và giải nghĩa cho vua rõ.
18Muôn tâu bệ hạ, Đức Chúa Trời Tối Cao đã ban cho vua cha bệ hạ là vua Nê-bu-cát-nết-sa vương quốc cùng với uy quyền vĩ đại, vinh dự, và oai phong. 19Chính vì uy quyền vĩ đại Đức Chúa Trời ban cho vua cha mà mọi người thuộc mọi quốc gia, dân tộc, và ngôn ngữ đều run sợ. Vua muốn giết ai hoặc cho ai sống, tùy ý. Vua muốn nâng ai lên hoặc hạ ai xuống, tùy ý. 20Nhưng khi vua cứng lòng tự tôn mình lên, vua bị truất ngôi và tước hết vinh dự. 21Vua bị đuổi ra khỏi xã hội loài người, tâm trí vua trở nên như tâm trí loài thú, vua sống với lừa rừng, ăn cỏ như bò, và thân thể vua dầm thấm sương móc từ trời, cho đến khi vua nhận biết rằng Đức Chúa Trời Tối Cao tể trị vương quốc loài người, và Ngài giao quyền thống trị cho ai tùy ý Ngài.
22Nhưng bệ hạ là con vua cha, dù bệ hạ đã biết tất cả những điều ấy, bệ hạ vẫn không chịu hạ mình. 23Nhưng bệ hạ lại tự tôn mình lên chống nghịch Đức Chúa Trời trên trời, rồi bệ hạ cùng các đại thần, hoàng hậu, và cung phi dùng các ly chén ấy uống rượu. Bệ hạ tán tụng các thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ và đá, là các thần không thấy, không nghe, không hiểu, trong khi Đức Chúa Trời, là Đấng nắm trong tay Ngài hơi thở và các lối đi nước bước của bệ hạ, bệ hạ lại không tôn vinh. 24Vì thế, chính Ngài đã sai phần bàn tay viết này viết những lời ấy.
25Hàng chữ viết thế này:
mê-nê, mê-nê, tê-ken, và phác-sin.
26Và đây là ý nghĩa hàng chữ.
Mê-nê, nghĩa là Đức Chúa Trời đã đếm và chấm dứt số ngày vua trị vì.
27Tê-ken, nghĩa là vua đã bị cân trên bàn cân, và thấy là thiếu kém.
28Phê-rết, nghĩa là vương quốc vua bị chia đôi và giao cho các dân Mê-đi và Ba-tư.”
29Vua Bên-sát-xa tức khắc truyền lệnh mặc cẩm bào đỏ thẫm cho Đa-ni-ên, đeo kiềng vàng vào cổ, và thông báo ông được tấn phong ngôi thứ ba trong bộ ba thống trị vương quốc.
30Ngay đêm ấy, Bên-sát-xa, vua dân Canh-đê, bị giết chết.
31Và Đa-ri-út, người Mê-đi chiếm ngôi vua. Lúc ấy ông sáu mươi hai tuổi.

Then it also means that this truck is going to turn a little bit differently than that one is because the, just the varying degrees of measurement there. So these are just a few ways that you can measure Wholesale NFL Jerseys skateboard trucks. Since my mom had an RH negative blood problem after her second child, her third child was born stillborn. So, my older sister and I were both born 2 months early (otherwise we would have died). The surprise first round pick cheap jerseys from china out of France got a chance to prove to the Celtics in summer league that he worthy of a roster spot right away. While the flashes of potential Yabusele showcased were encouraging, it’s evident after the past two weeks that he needs to improve his defensive game and conditioning to keep pace on Fake ray bans the NBA level. Players are drawn from all Cheap Jerseys backgrounds, and there was never a plan to become a rehabilitation centre for gang members. “We just did what we did, partly for the love of the sport, partly to get kids off the street and it evolved,” Allen says. “I spent a lot of time with my teammates just celebrating, laughing . .” he said. “I was talking to Coach [Gary] Kubiak, I was asking if you could make the plane do back flips on the way home. Comic Sans and other difficult to read fonts have been shown to help students with reading retention. A study was performed where participants were required to read material written in smooth, reliable Arial, while the rest of the class had to endure such font atrocities such as Comic Sans, Monotype Corsiva, and the worst thing to come out of Germany since the Nazis: Haettenschweiler.. My second goal with this book, and the much more important one, is that I want to talk about cheap china jerseys and to the nearly 500,000 children in America whose lives have been so rough that the state has determined they’re better off being cared for by someone other than their parents. The odds are stacked against those children. Kobe Mutch, part of the Giants Academy, moved in with a host family in Bendigo last year so that he could train and play with the Pioneers in the TAC Cup. Harrison Macreadie, another the Giants have first call on, will start year 12 at a new school in Sydney when he gets home. He is fully capable of exceeding authentic nfl jerseys 40 fake oakleys fantasy points but rarely does so. I like his matchup tonight so I am going to pick him, despite the fact that my gut tells me to go with Butler at small forward and use the extra salary money to drop Hayward and go with Gay. Pederson only called 16 running plays all game, when you take into account that 3 Wentz runs were scrambles on passing plays. Pederson again admitted that 60 passes were too many for Wentz. Your employment regulations must outline work hours, wage payment method, paid vacation, severance, benefits, bonuses and retirement payments. This paperwork must be submitted as soon as your company has 10 or more employees.

back Back to NVB Online