back Back to NVB Online

Đa-ni-ên 12

Người Trung Tín Được Giải Cứu
1Lúc bấy giờ, Mi-ca-ên, thiên sứ bảo vệ dân ngươi, sẽ can thiệp. Sẽ có một thời kỳ hoạn nạn chưa từng thấy, từ khi các nước được thành lập cho đến lúc ấy. Nhưng lúc bấy giờ, tất cả những ai trong dân ngươi có tên ghi trong sách đều sẽ được giải cứu. 2Nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, người thì được sống đời đời, kẻ thì chịu tủi nhục gớm ghiếc muôn đời. 3Còn những người khôn sáng sẽ chói lọi như bầu trời rực sáng, những ai dạy dỗ nhiều người sống công chính sẽ chiếu sáng như các vì sao, đời đời mãi mãi. 4Về phần ngươi, Đa-ni-ên, hãy giữ kín những lời này và niêm phong sách lại cho đến thời kỳ cuối cùng. Nhiều người sẽ đi đây đó và sự hiểu biết sẽ gia tăng.
Khải Tượng Kết Thúc
5Tôi, Đa-ni-ên, đang nhìn, bỗng tôi thấy hai vị thiên sứ khác, mỗi vị đứng một bên bờ sông. 6Một trong hai vị hỏi người mặc áo vải lanh đứng phía thượng lưu dòng sông: “Đến khi nào những điều kinh khiếp ấy mới chấm dứt?”
7Người mặc áo vải lanh đứng phía thượng lưu dòng sông giơ hai tay lên trời, và tôi nghe vị ấy thề nhân danh Đấng Hằng Sống: “Phải chờ ba năm rưỡi mọi điều ấy mới chấm dứt, khi sức mạnh dân thánh bị đập tan.”
8Tôi nghe, nhưng không hiểu nên hỏi lại: “Thưa Ngài, cuối cùng những điều ấy sẽ ra sao?”
9Thiên sứ đáp: “Đa-ni-ên, đừng lo nghĩ nữa, vì những lời này được giữ kín và niêm phong cho đến thời cuối cùng. 10Nhiều người sẽ được thanh luyện, tẩy trắng và thử lửa, trong khi kẻ ác tiếp tục làm ác, vì không ai có sự hiểu biết. Nhưng người khôn sáng sẽ hiểu.
11Từ khi bãi bỏ việc dâng tế lễ hằng ngày, và từ khi dựng lên vật gớm ghiếc tàn khốc, sẽ có 1.290 ngày. 12Phước cho người nào bền lòng chờ đợi suốt 1.335 ngày.
13Về phần ngươi, hãy trung tín cho đến cùng. Bấy giờ ngươi sẽ an nghỉ. Nhưng rồi ngươi sẽ sống lại để hưởng phần thưởng dành cho ngươi trong ngày chung kết.”

At times, it may sound awkward to refer to the club as “Washington” or “the team.” Clarity in our reporting is vital. In some cases, achieving that clarity will require using the team’s name (for instance, to distinguish the club from Washington’s other sports teams). The old Meadowlands home to the New York Giants and New York Jets was notorious for gusty winds that seemed to blow in circular patterns, giving quarterbacks and kickers nightmares. The wind was bad enough on its own, but Cheap Jerseys as cheap nba jerseys the New York Times reported, some opponents accused the home teams of opening the stadium’s tunnel doors to make the wild gusts even worse on the field at strategic times.. It’s the first game for both teams cheap jerseys and should be one of the Cheap NFL Authentic Jerseys best in the tournament so far. Is ranked second in the world and Australia is 10th. The Super Bowl is the ultimate win, but it’s also the ultimate loss. The high was higher because I felt the lowest of the low.”. The league has been preparing for this lockout for years, the players say, noting that the owners hired the same attorney who led the NHL lockout and has instructed teams to include provisions in contracts that cheap jerseys reduce or eliminate pay in the event of a lockout. The NFL has been similarly adept negotiating with the television networks and the owners will get paid even if the games aren’t played. If you describe your own comedy as “edgy,” you’re probably a jerk. If you find PewDiePie hilarious, you could have a medical condition doctors refer to as “terminal incorrectness.” But these are merely condescending knee jerk judgments on our part. Backed into a corner, . This instantly wins any argument.. Big, fast and extremely athletic, Hodges Fake Oakleys might have the highest ceiling of any tight end in the class, but he still incredibly raw at the position after converting from playing quarterback as a freshman at Virginia Tech. His tools and production are really intriguing, however, especially considering how dismal Virginia Tech quarterback play has been. It been a huge part of my life. It always will be.. The scoring system is also really simple. Free throws are worth one point, shots in between the 3 point line and basket are worth two points and shot behind the 3 point line are worth three points.. KLEMET: Colvin was drafted by the Chicago Bears in 1999, and played nearly a decade in nfl jerseys cheap the NFL, winning two Super Bowls with the New England Patriots. Now, Colvin works with players here to help them prepare for the Combine, and tells them they have no time to waste not even a tenth of a second..

back Back to NVB Online