back Back to NVB Online

Đa-ni-ên 1

Đa-ni-ên Và Ba Người Bạn
1Năm thứ ba dưới triều vua Giê-hô-gia-kim nước Giu-đa, Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn, đem quân bao vây thành Giê-ru-sa-lem. 2Chúa giao vua Giê-hô-gia-kim, nước Giu-đa, vào tay vua Nê-bu-cát-nết-sa, luôn với một số dụng cụ dùng trong đền thờ Đức Chúa Trời; vua Nê-bu-cát-nết-sa đem những dụng cụ ấy về Si-nê-a, cất trong kho tại miếu thần mình.
3Sau đó, vua ra lệnh cho Át-bê-na, quan cận thần trưởng, chọn một số thanh niên trong vòng hoàng tộc và quý tộc Do-thái, 4và dạy họ ngôn ngữ và văn học Canh-đê. Các thanh niên này phải đẹp trai, không tật nguyền, khôn ngoan về mọi mặt, có kiến thức, có khả năng học hỏi, để có thể phục vụ tại triều đình. 5Vua cũng ra lệnh ban cho họ mỗi ngày thức ăn y như thức ăn dọn cho vua dùng và rượu vua uống. Sau ba năm học tập, họ sẽ được bổ nhiệm vào triều.
6Trong số các thanh niên được chọn thuộc chi tộc Giu-đa có Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên, và A-xa-ria. 7Nhưng quan cận thần trưởng đặt tên khác cho họ. Ông gọi Đa-ni-ên là Bên-tơ-sát-xa, Ha-na-nia là Sa-đơ-rắc, Mi-sa-ên là Mê-sác, và A-xa-ria là A-bết Nê-gô.
8Đa-ni-ên quyết tâm không để cho mình bị ô uế vì thức ăn và rượu của vua, nên xin quan cận thần trưởng miễn cho chàng những thứ ấy để chàng khỏi bị ô uế. 9Đức Chúa Trời khiến cho Đa-ni-ên được lòng quan cận thần trưởng. 10Tuy nhiên, ông đáp lời Đa-ni-ên: “Tôi sợ nhà vua. Nhà vua đã chỉ định thức ăn thức uống cho các anh. Nếu nhà vua thấy các anh tiều tụy hơn các thanh niên cùng lứa tuổi, thì chẳng khác nào các anh nộp đầu tôi cho nhà vua.”
11Nhưng, Đa-ni-ên xin người quản lý được quan cận thần trưởng giao nhiệm vụ coi sóc chàng và các bạn Ha-na-nia, Mi-sa-ên, và A-xa-ria: 12“Xin ông thử nghiệm chúng tôi là tôi tớ ông trong vòng mười ngày, chỉ cho chúng tôi ăn rau và uống nước thôi. 13Sau đó, xin ông so sánh diện mạo chúng tôi với diện mạo các thanh niên kia, là những người dùng thức ăn của nhà vua. Và xin ông đối xử với chúng tôi căn cứ theo điều ông nhận xét.” 14Viên quản lý chấp thuận đề nghị ấy và thử nghiệm Đa-ni-ên và các bạn chàng trong vòng mười ngày.
15Sau mười ngày, trông họ khỏe mạnh và đầy đặn hơn các thanh niên dùng thức ăn của vua. 16Vậy viên quản lý tiếp tục cất phần thức ăn và rượu vua cấp cho họ, và chỉ cho họ ăn rau mà thôi.
17Đức Chúa Trời ban cho bốn thanh niên này khả năng học hỏi, và hiểu biết mọi ngành văn học và khoa học. Ngoài ra, Đức Chúa Trời còn ban cho Đa-ni-ên biết giải nghĩa mọi khải tượng và chiêm bao.
18Sau thời gian huấn luyện do vua ấn định, quan cận thần trưởng đem tất cả thanh niên vào triều bệ kiến vua Nê-bu-cát-nết-sa. 19Vua khảo hạch họ, và trong toàn nhóm, không ai bằng Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria. Vậy bốn thanh niên này được phục vụ trong triều. 20Khi vua tham khảo họ về bất cứ vấn đề gì đòi hỏi sự khôn ngoan thông sáng, vua nhận thấy họ giỏi hơn bội phần tất cả các pháp sư và thuật sĩ trong toàn đế quốc.
21Đa-ni-ên tiếp tục phục vụ trong triều cho đến năm thứ nhất đời vua Si-ru.

5 real historic purges that prove life used to be horrifyingThen, in August, Drew’s mother committed suicide. This extreme low was followed by the most winning season of his football career which led to the Super Bowl invitation.. Then the skins of the two animals were sutured with 5 0 absorbable cheap ray bans suture continuously. Body temperature of mice was maintained by oakley outlet heating pad at 37C until completely recovered from anaesthesia and fed with normal water and food in a purpose made container.. The Chiefs lead the league with 11 interceptions on the season, and their +9 cheap oakleys sunglasses turnover differential is second best behind the Vikings (+11). Kansas City is 4 fake oakleys 0 when winning the turnover battle this season.. Subscribe to USA TODAYAlready a print edition subscriber, but don’t have a login?Activate your digital access.Manage your account settings. ET Nov. I mean, right is right; wrong is wrong. If you do wrong, you have to suffer the consequences. Special Features 18 December 2014Tauopathy PET and amyloid PET in the diagnosis of chronic traumatic encephalopathies: studies of a retired NFL player and of a man with FTD and a severe head injury.(AD); while repetitive concussive and subconcussive events as observed in. Athletes and military personnel, may increase. So if men are playing, the height of the net is, 7 feet 11 inches. If woman or kids are playing on the volleyball court, you want the net to be at a woman’s height, which is 7 feet 4 inches. Plus, like any good steel hand, it was excellent for knocking people senseless and fulfilling any robot handjob fantasies that a person Replica Oakleys may have. (Editors note: robot handjob fantasies were all but nonexistent in the 16th century, please remove this sentence before publishing.) The hand was hundreds of years ahead of its time, and became the basis for much Cheap NFL Jerseys of modern prosthetics.. Oh, and dirty limericks. You know, those short poems about a guy from Nantucket? Yeah, he was a cheap nfl jerseys huge fan of those, too. The shoulder blade drops down the back so we get really open across the chest. It is a great stretch for the pictorials muscle where we’re tight all the time. The roof consists of four steel panels and it moves along rails at a rate of 71 feet (21 meters) per minute and takes 20 minutes to open or close. In the searing heat of the Arizona desert, it was almost a necessity to have a ballpark that could be open during moderate days and closed and air conditioned on hot summer days. He played as a running back during his entire career which spanned 9 years. Brown retired in 1965 with the then career rushing record of 12,312 yards. The offers tend to differ as per the needs of customers. Both these providers offer a variety of channels, all digital programming, digital video recording and other such features.

back Back to NVB Online