back Back to NVB Online

Áp-đia 1

1Khải tượng ban cho Áp-đia.
Đức Chúa Trời Trừng Phạt Dân Ê-đôm
CHÚA, Đấng Chủ Tể phán về Ê-đôm như sau:
Chúng tôi có nghe sứ điệp từ chính CHÚA,
Vì Ngài đã sai sứ giả đến với các dân:
“Hãy chuẩn bị ra trận đánh chúng nó.”
2“Này, Ta sẽ khiến ngươi nên nhỏ yếu hơn các dân,
Ngươi sẽ bị khinh khi thậm tệ.
3Lòng kiêu ngạo của ngươi đã lừa gạt ngươi,
Hỡi ngươi là người ở trong nơi kín đáo của Sê-la,
Người ngự trên nơi cao,
Người tự nhủ:
‘Ai có thể kéo ta xuống đất được?’
4Dù ngươi có xây tổ trên cao như chim đại bàng,
Dù ngươi có đặt tổ mình giữa các vì sao,
Từ nơi đó Ta cũng sẽ kéo ngươi xuống!”
CHÚA phán vậy.
5Dù bọn trộm có lẻn vào,
Dù bọn cướp có xông vào lúc giữa đêm,
Ôi, ngươi bị tàn phá là dường nào!
Chúng há chẳng cướp vừa đủ mang theo thôi sao?
Dù thợ có hái nho vườn ngươi,
Chúng há chẳng bỏ sót vài chùm sao?
6Ôi, con cháu Ê-sau bị đào khoét là dường nào!
Của báu cất giấu bị moi móc ra hết!
7Mọi đồng minh của ngươi đều xua đuổi ngươi tận biên giới,
Những người ký hiệp ước hòa bình với ngươi đều lừa gạt ngươi và thắng thế,
Những người bạn ăn chung bàn với ngươi gài bẫy dưới chân ngươi,
Nó chẳng hiểu biết gì cả!
8 CHÚA phán: “Trong ngày ấy,
Ta sẽ diệt trừ người khôn ngoan khỏi Ê-đôm,
Và sự hiểu biết khỏi núi Ê-sau,
9Hỡi Thê-man, các dõng sĩ ngươi đều khiếp sợ
Đến nỗi mọi người trên núi Ê-sau
Đều chết trong sự tàn sát.
Lý Do Vì Sao Ê-đôm Bị Trừng Phạt
10Vì ngươi đã đối xử cách bạo ngược với em ngươi là Gia-cốp,
Sự xấu hổ sẽ che lấp ngươi,
Và ngươi sẽ chết mất đời đời.
11Trong ngày ngươi đứng bàng quan,
Ngày mà người xa lạ cướp của cải nó mang đi,
Ngày mà người nước ngoài bước vào cổng thành nó,
Bắt thăm chia nhau người và tài vật trong thành Giê-ru-sa-lem,
Chính ngươi cũng chẳng khác chi bọn ấy!
12Chớ nhìn anh em ngươi cách vui thích hiểm độc
Trong ngày chúng gặp nạn.
Chớ vui mừng hả hê về con cháu Giu-đa
Trong ngày chúng bị tàn phá.
Chớ nói khoác lác
Trong ngày tai họa.
13Chớ bước vào cổng thành dân Ta
Trong ngày thảm họa.
Chính ngươi nữa, chớ vui mừng sâu hiểm về hoạn nạn của nó
Trong ngày thảm họa.
Chớ cướp phá của cải nó
Trong ngày thảm họa.
14Chớ đứng nơi ngã ba đường
Để bắt những người chạy trốn,
Chớ nộp những người sống sót
Trong ngày tai họa.
Đức Chúa Trời Trừng Phạt Mọi Dân Tộc
15Ngày của CHÚA gần kề
Mọi dân tộc.
Điều gì ngươi làm, sẽ làm lại cho ngươi,
Ngươi đối xử thế nào, cũng sẽ đổ lại trên đầu ngươi.
16Như các ngươi đã uống thể nào trên núi thánh Ta,
Thì mọi dân tộc cũng sẽ uống thể ấy, cách liên tục,
Chúng sẽ uống và nuốt chửng,
Và tiêu tan như chúng chưa hề hiện hữu.
Chiến Thắng Của Dân Do Thái
17Nhưng trên núi Si-ôn sẽ có một số người sống sót,
Núi ấy sẽ là nơi thánh,
Và con cháu Gia-cốp sẽ giành lại
Phần đất họ thừa hưởng.
18Con cháu Gia-cốp sẽ là lửa,
Con cháu Giô-sép là ngọn lửa hừng,
Con cháu Ê-sau là rơm bị chúng đốt cháy và thiêu nuốt,
Con cháu Ê-sau sẽ không còn một người sống sót,
Vì CHÚA đã phán.
19Dân Nê-ghép sẽ chiếm cứ núi Ê-sau,
Dân Sơ-phê-la sẽ chiếm đất của người Phi-li-tin,
Chúng sẽ chiếm lãnh thổ Ép-ra-im với kinh đô Sa-ma-ri,
Và con cháu Bên-gia-min sẽ chiếm xứ Ga-la-át.
20Đội quân Y-sơ-ra-ên lưu đầy trở về sẽ chiếm đất của người Ca-na-an
Lên đến thành Sa-rê-phát,
Sẽ chiếm các thành vùng Nê-ghép.
21Các vị lãnh đạo chiến thắng sẽ lên núi Si-ôn
Để cai trị núi Ê-sau,
Quyền thống trị sẽ thuộc về CHÚA!”

blowing figures behind us sportAnd Beyond!” (late 2016), and “The Last Memoir of Asperger’s Syndrome” (unsigned). In 2000, he and one of his two sons were diagnosed with Asperger’s Syndrome. This time it’s Seattle, and an X factor could be the weather conditions at CenturyLink Field with stiff winds and light rain in the forecast. But Ryan isspraying the ballaround with consistentaccuracy (69% completion rate) and avoiding turnovers. All so unnecessary. It all just the mind hoax. The NFL has its own holiday traditions, including games with the Cheap china Jerseys Dallas Cowboys and the cheap nfl jerseys Detroit Lions. The league also has a history of being slow to change. The objective of the game is really simple. Put the ball in your basket and prevent the other team from putting the ball in their basket. Their 597yards on the ground are especially impressive considering their 111 attempts rank just 16th in the league. As a team they average 5.7yards per attempt, also first in the league. “There’s nothing more exciting than going to a live game,” Lorraine says. “She’ll be swept up in all the cheers and enthusiasm for the team.”Furthering your weight loss plan Replica ray bans by piquing your girl’s interest in football may seem like a stretch, but when you begin to think of your game watching routine as just another part of your healthy lifestyle, it starts to make sense.. I don think it never too early for children to work hard in attempt to get admitted into exceptional colleges. Cheap NFL Authentic Jerseys That is the day after Thanksgiving. Apply for all photography jobs at as many sports media outlets that cover the NFL that you can find. Submit your portfolio for review. Yvonne Stern said during the trial that she forgave her husband for his infidelity and that they had become victims Cheap NFL Jerseys of a “fatal attraction” situation. In July 2012, Gaiser was sentenced to 20 years in prison as part of a plea agreement.. So between the performance of our content, the improving operating environment and our very strong balance sheet, you can forgive me cheap football jerseys for being even a little bit more bullish than usual today. It’s a real good time to be a cheap jerseys shareholder of CBS.. In addition to checking wiring and equipment inside and outside the stadium, officials can guard against such disruptions by trimming tree branches that could fall on lines and cause short circuits, and by installing barriers to keep squirrels and other animals away from them, Gunther said. He also recommended stationing police vehicles along the power line route, to make sure that a reckless driver doesn’t lose control and crash into a utility pole..

back Back to NVB Online