back Back to NVB Online

3Giăng 1

1Trưởng lão gởi Gai-út thân mến, là người tôi yêu quý trong chân lý.
2Anh thân mến! Tôi cầu chúc anh được thịnh vượng trên mọi mặt, được mạnh khoẻ về phần xác cũng như vẫn thịnh vượng về phần hồn. 3Vì tôi rất mừng khi các anh chị em đến đây làm chứng rằng anh có lòng trung thành với chân lý như anh vẫn sống trong chân lý vậy. 4Không có gì vui mừng hơn cho tôi khi nghe biết con cái mình sống trong chân lý.
5Anh thân mến! Anh vẫn trung tín trong những việc anh làm cho các anh chị em, dù họ là người xa lạ. 6Họ làm chứng trước hội thánh về tình yêu thương của anh. Anh sẽ làm một việc tốt đẹp nếu anh giúp đỡ cho cuộc hành trình của họ một cách xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời. 7Vì họ đã nhân danh Ngài ra đi mà không nhận gì của người ngoại cả. 8Vậy, chúng ta cần phải hỗ trợ những người như thế để chúng ta trở thành người đồng lao hành động cho chân lý.
9Tôi đã viết vài điều cho hội thánh, nhưng Đi-ô-trép, người thích đứng đầu hội thánh không chấp nhận chúng tôi. 10Vì thế, nếu tôi đến, tôi sẽ nêu ra những việc ông ấy đã làm, những lời độc ác vô lý chống lại chúng tôi. Đã thế vẫn chưa đủ, ông ta còn không tiếp đón các anh chị em và ai muốn tiếp đón thì ông ta ngăn cản và đuổi ra khỏi hội thánh.
11Anh thân mến! Đừng bắt chước điều ác, nhưng hãy bắt chước điều thiện. Ai làm điều thiện là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều ác thì đã chẳng thấy Đức Chúa Trời. 12Mọi người đều làm chứng tốt cho Đê-mê-triu và chính chân lý cũng làm chứng như thế. Chúng tôi cũng làm chứng tốt cho anh ấy và anh ấy biết rằng lời chứng của chúng tôi là thật.
13Tôi còn nhiều điều phải viết cho anh, nhưng không muốn viết bằng bút và mực. Tôi hy vọng sớm được thăm anh và trò chuyện mặt đối mặt với nhau.
14Cầu chúc anh được bình an! Các bạn hữu gởi lời thăm anh. Cho tôi gởi lời thăm các bạn hữu đích danh từng người.

how to tie a common whipping knotMiller almost certainly remains in pole position Cheap Jerseys for defensive player of the year honors, but he’ll oakley outlet have to step it up to become the first defender in 30 years to win league MVP. Last week: 2. Reporter: His comments sparking a nationwide conversation. Sounds like he had this epiphany and decided this is how they would go forward from this point which is to say we’ve heard that one before. CNN Special Reports (CSR) investigate, explore and illuminate the most pressing issues and events of our day, producing some of the most compelling and informative television. Specials include “Targeting Terror,” created in the wake of the Paris attacks; “Downward Spiral,” an investigation into murder allegations against NFL player Aaron Hernandez; “The People’s Pope,” which tracks the evolution of Jorge Bergoglio from the slums of Argentina to the Vatican; and the “Weed” series, three ground breaking documentaries exploring the use and benefits of medical marijuana.. There is in fact a neurological condition called “aphantasia,” and its sufferers literally have no imagination. cheap authentic jerseys We spoke to three of them Ashley Young, Emma Portus, and Ian Winter about what it’s like to live in the opposite of a Reading Rainbow episode.. Hell, he had oakley sunglasses even been working as a goddamn police officer at one point.King County Sheriff’s Office”Serve and protect? Ah, shit.”Still, a dying mother’s accusing finger is enough to raise a few eyebrows. The cops started circling around McCullough, but quickly found that they couldn’t break his alibi, which had been backed by his family and, oh yeah, had held cheap oakleys up for more than five goddamned decades. The detection of changes over time in visual function or in anatomy is the mainstay of the follow up and treatment of glaucoma. However, the inherent test variability of a psychophysical measure such as visual field testing makes the reliable detection of change in even established scotomata2,3 difficult and is highly patient dependent.4 Examination of the optic disc and NFL by careful stereoscopic biomicroscopy permits the detection of morphological changes in anatomy before perimetry shows wholesale nfl jerseys changes in visual function.5,6 Quantification of objective measurements of these structural alterations may allow even greater sensitivity in the detection of progressive glaucomatous loss.7,8 Scanning laser polarimetry (SLP) gives a reproducible,9,10,11 objective in vivo measurement of the thickness of the NFL, based on the alteration it causes in the polarisation of light passed through it (retardation).12 It is thought that neuronal microtubules act as naturally polarising, birefringent structures, and the degree of retardation is Cheap Jerseys from china proportional to the NFL thickness (NFLT)..

back Back to NVB Online