back Back to NVB Online

2Ti-mô-thê 2

Người Lính Giỏi Của Chúa Cứu Thế Giê-su
1Vậy, hỡi con ta, hãy nhờ ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-su làm cho mình mạnh mẽ. 2Những điều con đã nghe ta dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người trung tín, để họ có khả năng huấn luyện người khác. 3Hãy cùng ta chịu gian khổ như một người lính giỏi của Chúa Cứu Thế Giê-su. 4Ai vào quân đội rồi không được vương vấn đời sống dân sự nữa; có vậy mới đẹp lòng người tuyển mộ mình.
5Cũng thế, lực sĩ nào tranh tài, phải tranh tài đúng thể lệ mới được thưởng mão hoa chiến thắng. 6Người nông phu làm ruộng khó nhọc đáng phải là người được hưởng hoa lợi trước nhất. 7Con hãy nghiền ngẫm điều ta nói, rồi Chúa sẽ cho con hiểu thấu mọi sự.
8Hãy nhớ rằng Chúa Cứu Thế Giê-su đã chết và sống lại. Ngài vốn thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Đó là Phúc Âm ta rao giảng. 9Vì Phúc Âm đó mà ta chịu gian khổ đến nỗi mang xiềng xích như một tội phạm; nhưng Đạo Đức Chúa Trời chẳng bao giờ bị xiềng xích đâu. 10Vậy nên, ta chịu đựng mọi gian khổ chính vì những người được Chúa chọn để họ được cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-su và hưởng vinh quang đời đời.
11Đây là lời đáng tin cậy.
Nếu chúng ta đồng chết với Ngài,
Chúng ta sẽ đồng sống với Ngài;
12Nếu chúng ta chịu gian khổ,
Chúng ta sẽ đồng trị với Ngài;
Nếu chúng ta chối bỏ Ngài,
Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta,
13Nhưng nếu chúng ta thất tín,
Ngài vẫn thành tín
Vì Ngài không thể nào tự chối bỏ mình.
Người Làm Công Không Có Gì Phải Hổ Thẹn
14Con nhắc nhở họ những điều này. Trước mặt Đức Chúa Trời, con hãy cảnh cáo họ đừng cãi nhau về từ ngữ, vì chẳng ích lợi gì, chỉ có hại cho người nghe. 15Con hãy chuyên tâm phục vụ cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không có gì phải hổ thẹn, thẳng thắn dạy lời chân lý. 16Nhưng hãy tránh những lời phàm tục tầm phào, vì những kẻ ăn nói như thế ngày càng đi sâu vào đường bất kính. 17Lời nói của họ như ung nhọt lở loét, trong số những người này có Hy-mê-nê và Phi-lét. 18Họ lạc mất chân lý, dám nói sự sống lại đã xảy ra rồi, mà phá đổ đức tin của một số người.
19Tuy nhiên nền móng kiên cố của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn vững chắc nên đã có đóng ấn lời này: “Chúa biết những người thuộc về Ngài” và “phàm ai đã kêu cầu Danh Chúa phải tránh xa điều ác.”
20Trong một ngôi nhà lớn không phải chỉ có những đồ vật bằng vàng và bạc, nhưng cũng có đồ vật bằng gỗ, bằng sành nữa; có thứ dùng cho việc sang, cũng có thứ dùng cho việc bình thường. 21Nếu ai tẩy mình cho sạch những điều gian ác vừa kể ở trên thì sẽ trở nên một đồ vật dùng cho việc sang, dành riêng cho chủ xử dụng. Người đó được thánh hóa, có ích cho chủ, và được chuẩn bị sẵn sàng để làm mọi việc lành.
22Con phải tránh xa các đam mê của tuổi trẻ, nhưng hãy hiệp cùng những người kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch mà đeo đuổi nếp sống công chính, trau dồi đức tin, tình yêu thương và giữ gìn sự bình an trong tâm trí. 23Đừng tham dự vào những cuộc tranh luận điên dại và ngu xuẩn vì biết rằng chúng chỉ sinh ra tranh chấp mà thôi. 24Tôi tớ Chúa không nên tranh chấp nhưng phải đối xử hòa nhã với mọi người. Phải có khả năng dạy dỗ, biết nhịn nhục, 25và mềm mại sửa dạy những kẻ chống đối, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ lòng ăn năn sám hối để nhận biết chân lý, 26và họ tỉnh ngộ, thoát khỏi cạm bẫy ma quỷ đã dùng để giam giữ và bắt họ làm theo ý nó.

8 simple questions you won’t believe science can’t answerIn addition, according to the global attraction attendance report by AECOM, all the parks around the world had 132 million visitors in cheap oakleys sunglasses 2013. The addition of 25 million more will have significant impact on the overall attendance and the revenues. Revenue could be classified into two types gross and net revenue. ‘Gross’ and ‘Net’ are two terms that you will come across a lot, when studying accounting.. Hi, I’m Mike Lawrence with AAG Golf Group and TGM Golf Academy here in upstate South Carolina, and today I want to show you some drills on how to shorten your backswing. Keeping a good connection between our arms and our body is very important in the golf swing. In some instances, they work part time and have outside jobs. In other cases, they earn significant yearly salaries and work year round.. They went 6 1 in those game and are a league best 15 2 over the past two seasons under Pagano. But I don’t think they’ll win this cheap China Jerseys one. An Asset Protection Plan is not some clandestine plan that is intended to hide assets from courts or creditors; it is a well thought out arrangement of your assets in a fashion that will protect you if someone brings a lawsuit. In most cases, it will stop someone from bringing a lawsuit against you, or if they do sue, they will realize that they are not getting anything above insurance policy limits. “Under Goodell tenure, more than 55 cases of domestic abuse went unanswered and the latest charges of wholesale nfl jerseys rape against Colts linebacker Josh McNary, who was set to play in the AFC Championship, underscore the need for action. Plain and simple NFL has a domestic abuse problem, and it simply doesn have the leadership to fix it,” said Shaunna Thomas, cofounder of UltraViolet, in a statement. It’s used a lot in the military and it’s great to cheap oakleys isolate cheap oakleys the tricep. We’re going to use a kitchen chair like you can find at home. We’ve all seen it, caught on camera, striking his now wife, knocking her unconscious. Tonight here, new details on what happened, and now one of the most powerful sports figures in the Cheap Oakleys country, the NFL commissioner, under cheap oakleys fire. Refer to a certain type of muscle contraction where the muscle spindles are activated but the overall length of the muscle remains the same. Understanding isotonic contractions is important for anyone who wants to increase.. Search by machine brand names like Brother, Singer and Janome. If you are looking for a specific design or image, use specific keywords that apply.

back Back to NVB Online