back Back to NVB Online

2Ti-mô-thê 1

Lời Chào Thăm
1Tôi là Phao-lô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su do ý chỉ Đức Chúa Trời, với trách nhiệm rao truyền sự sống Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-su.
2Mến gửi Ti-mô-thê, con yêu dấu của ta. Nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha và Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, ban cho con kinh nghiệm được ân sủng, lòng thương xót và sự bình an của Ngài.
Phẩm Hạnh Đầy Tớ Chúa
3Ta tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng ta phụng sự với lương tâm trong sạch như tổ tiên ta đã làm. Ta nhớ mãi không bao giờ quên con mỗi khi ta khẩn nguyện ngày đêm; 4nhớ dòng nước mắt của con, nên mong sớm gặp mặt con để được đầy dẫy niềm vui thỏa. 5Ta cũng nhớ lại đức tin chân thành của con, là đức tin mà chính bà ngoại con là cụ Lô-ít, rồi đến mẹ con là bà Ơ-nít đã có trước con, và ta tin chắc con cũng đang có đức tin ấy. 6Vì lý do đó, ta nhắc con khơi dậy ân tứ Đức Chúa Trời ban cho con khi ta đặt tay trên con. 7Vì Thánh Linh Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không làm cho chúng ta nhút nhát, nhưng trái lại, Thánh Linh Ngài khiến chúng ta nên mạnh mẽ, giàu tình thương và biết tự chủ.
8Vậy nên, con đừng hổ thẹn trong việc rao giảng về Chúa chúng ta, cũng chớ xấu hổ vì việc ta bị xiềng xích giam cầm vì Ngài nhưng hãy dựa vào quyền năng Đức Chúa Trời mà cùng ta chịu khổ vì Phúc Âm. 9Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Rỗi chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta trở nên dân thánh của Ngài, không phải căn cứ vào công đức của chúng ta, nhưng do chính kế hoạch và ân sủng của Ngài. Từ trước vô cùng Đức Chúa Trời đã ban ân sủng đó cho chúng ta qua trung gian Chúa Cứu Thế Giê-su; 10và ngày nay, ân sủng đó thể hiện qua sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Chính Ngài đã hủy diệt quyền lực của sự chết và ban cho chúng ta Phúc Âm sáng chói về sự sống đời đời. 11Đức Chúa Trời đã sai ta đi làm sứ đồ để loan báo và giảng dạy Phúc Âm. 12Chính vì lý do đó mà ta chịu khổ như ngày nay. Tuy nhiên, ta chẳng bao giờ hổ thẹn vì ta biết Đấng ta đang tin, chắc chắn Ngài thừa khả năng bảo vệ điều ta ủy thác cho đến Ngày Phán Xét sau cùng.
13Những lời chân chính con nghe ta dạy, con hãy noi theo đó làm mẫu mực; cũng hãy đứng vững trong đức tin và tình yêu thương chúng ta nhận được trong sự tương giao với Chúa Cứu Thế Giê-su. 14Hãy nhờ Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta mà giữ trọn những điều tốt lành đã được ủy thác cho con. 15Con biết rằng tất cả mọi người ở Tiểu-á đã lìa bỏ ta, có cả Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen nữa.
16Cầu xin Chúa tỏ lòng thương xót gia đình Ô-nê-si-phô-rơ vì anh ấy thường khích lệ ta, chứ chẳng bao giờ hổ thẹn khi thấy ta bị xiềng xích giam cầm. 17Vừa khi đến thành Rô-ma, anh ấy đã vội vã đi tìm ta cho đến khi gặp được. 18Cầu xin Chúa thương xót anh trong ngày phán xét sau cùng! Con cũng thừa biết khi còn ở tại Ê-phê-sô, anh ấy đã từng phục vụ ta mọi mặt.

bbc’s the living and the dead reviewedBut you know what? I go out and win games. If that’s not leadership, everyone cango screw themselves.”At least that would’ve come across as authentic. There is always a sense of confidence when you know you have done your homework and you have a great plan. But what makes a great plan ? Where do you start ? What should it look like ? How cheap nfl jerseys do you implement it ? By showing you the answers to those questions this book can serve as a tool for you and your coaching staff to use as you put together your offensive game plans this season and beyond.. Unfortunately, the team had a mediocre season that year and in the last game of the season against the Denver Broncos, Drew tore Cheap Jerseys his throwing shoulder. He rushed wholesale jerseys off to Birmingham, Alabama to see one of the best orthopedic cheap mlb jerseys surgeons in the country. If you knew that, well, you win. Claim your prize at the front counter.. I don’t think it’s going to be a big deal. It’s actually pretty nice in New cheap nfl jerseys York right now. I am sure if we went to the racetrack, Mario Andretti and I were both racing, I am sure he would beat me pretty bad. His skills at driving race cars are much better then mine. As you’re moving with the rhythm of your breath, this can really put you in a quite meditative state and very relax state. It feels great.. The penalty woes continued for the Eagles in the second half, as a flag on Smallwood negated a 48 yard completion to Dorial Green Beckham and led to a punt. That would be their one and only offensive possession of the entire third quarter. GOLDMAN: Dr. Czaja from Poland has never seen an NFL game, but that didn’t stop him from applying for and getting a $100,000 grant from the league cheap jerseys for a project that may help brain damaged players down the road. Let me just show to you once and I’ll have my assistant to show it to you more. One, two. That never comes up. Obviously, I got a mother in law, a Replica ray bans wife, a mom and a daughter and those conversations just don’t go on in our locker room.”. He ready to pitch, and there is somewhere for him to pitch, it might be good for him to go down [to Arizona] and get some peace of mind. Was examined Thursday by Dr. Physical activity is vital to maintaining good health. Getting your heart pumping strengthens the heart muscle and improves your lung function, reducing your risk of heart disease and other obesity related conditions. Our International business delivered 7% increase in constant currency AOI as well as 10 basis point improvements in margins. We also saw strong margin expansion across our South America, Mexico and China businesses.

back Back to NVB Online